image.jpg

Derginin Adı: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: YAHYA KEMAL VE TASAVVUF
Makale Alternatif Dilde Başlık: Yahya Kemal and Sufism
Makale Eklenme Tarihi: 12.1.2018
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Yahya Kemal, çocukluğundan itibaren tasavvufa ilgi göstermiştir. O, inanç ile milli kültür arasında bağ kurmuş ve bu geçişin de tasavvuf yoluyla olduğunu savunmuştur. Bu bağın temellerinin, özellikle ilk Türk mutasavvıfı olan Ahmet Yesevi tarafından atıldığını benimsemiştir. Yahya Kemal, gerek Anadolu’da gerekse Rumeli’de İslamiyet’in, buralara gelen Ahmet Yesevi dervişlerince tanıtıldığını kabul etmektedir. O, bu sayede buralarda bir Türk-İslam birliği ve kültürü oluşturulduğu kanaatindedir.
Alternatif Dilde Özet: Yahya Kemal showed interest in sufism since his childhood. He formed connection between faith and national culture, and he defended that this transition was through sufism. The foundations of this connection were adopted to be laid particularly by Ahmad Yasavi, who was the first Turkish sufi. Yahya Kemal accepted that Islam was introduced by dervishes of Ahmad Yasavi coming to these places in Anatolia and Rumelia. He is of the opinion that a Turkish-Islamic union and culture was formed hereabouts through this

PDF Formatında İndir

Download PDF