image.jpg

Derginin Adı: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: KIRGIZİSTAN’DA DİNİ KURUMSALLAŞMA VE TOPLUM
Makale Alternatif Dilde Başlık: Religious Institutionalization and Society in Kyrgyzstan
Makale Eklenme Tarihi: 12.1.2018
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: SSCB'den miras olarak varlığını sürdüren Kırgızistan Müftülüğü, ilk kez 1943 senesinde SSCB döneminde, Özbekistan'da bulunan Taşkent'te Orta Asya ve Kazakistan Din İdaresi Başkanlığı adı altında, merkezi bugünkü bağlı bir birim/Kadılık olarak kurulmuştu. SSCB'nin dağılması ile Taşkent'teki Baş Müftülüğe bağlı ülkeler, ayrılarak kendi müftülük teşkilatlarını kurdular. Kırgızistan Müftülüğü de bunlardan birisidir. Her ne kadar şu an ki Kırgızistan müftülük sisteminin esas yapısı SSCB'den miras alınmış olsa da Müftülük teşkilatı bağımsızlık sonrası ortaya çıkan yeni şartlara kendinî adapte etme ve geliştirme arayışında bulunmaya devam etmektedir. Özellikle bağımsızlık sonrası artan dinî canlanma ile birlikte farklı inanç gruplarının varlığını görünür kılması eski tarz müftülük siyasetini tartışma konusu yapmış ve yapmaya da devam etmektedir. Biz de bu makalede, hükümet dışı bir kurum olan Kırgizistan Müftülüğünün, bağımsızlığın ilanından bu yana özgürlük imkânına kavuşan farklı dinî gruplara karşı takip ettiği siyasetin, hem devlet nezdinde hem de toplum tarafından nasıl algılandığı, benimsendiği ve ne gibi tepkilerle karşılaştığı sorunları üzerinde duracağız.
Alternatif Dilde Özet: Kyrgyz Office of mufti, existing as a heritage of (Union of Soviet Socialist Republics) USSR, was first established as a Sharia Law Office with the name of Religious Affairs Office of Kazakhstan and Central Asia which was in Tashkent in Uzbekstan in 1943 during USSR period. After the collapse of USSR, all countries, affiliated to Main Office of Mufti in Tashkent, established their own offices. Kyrgyz Office is also one of them. However the

PDF Formatında İndir

Download PDF