image.jpg

Derginin Adı: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (HÜSBED)
Cilt: 2009/1
Sayı: 1
Makale Başlık: ELEKTRONİK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBİL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇİŞTE TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİM UYGULAMALARI
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.11.2012
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bilgi ve iletişim (bilişim) teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sonucu bilgi, artık toplumlar için en önemli sermaye haline gelmiş bulunmaktadır. Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler artık devletlerin uluslararası güç dengeleri içindeki konumlarını dahi belirlemektedir. Bu teknolojilerin kamu yönetiminde kullanılması, yani devletin elektronik hale getirilmesi, kamu hizmetlerinin daha hızlı ve kaliteli bir hale gelmesini sağlarken; maliyetler de önemli ölçüde azalmaktadır. Ancak teknolojik gelişmelere her gün yenilerinin eklendiği bir çağda e-devlet yaklaşımı da gelişmekte ve hizmet sunumlarında yeni kanallar ortaya çıkmaktadır. Devletin elektronik olması yeterli olmamakta; devlete her zaman ulaşabilmek kadar her yerde ulaşabilmek de önemli hale gelmektedir. Kablosuz internet teknolojilerindeki gelişmelerin mobil telefonlar ve avuçiçi bilgisayarlar (PDA) gibi mobil araçlar vasıtasıyla internet erişimini mümkün hale getirmesi, bu teknolojilerin hızla yayılması ve toplumun e-devlet hizmetlerinin geliştirilmesi yönündeki baskısı e-devletten m-devlete geçişi gündeme getirmektedir. Mobil araçların kullanımının bilgisayar kullanımından daha kolay ve yaygın olması, çok daha fazla sayıda insana ulaşabilmesine ve çevrim içi devlet hizmetlerinin de daha fazla kabul görmesine olanak sağlamaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF