Dergi Tarama Kriterleri

Dergilerin, "Türk Eğitim İndeksi” (TEİ) veri tabanı"na kabul edilebilmesi için bilimsel danışma kurulu tarafından belirlenen kriterler aşağıda belirtildiği gibidir;

A. Dergi, eğitim bilimleri konuları kapsamında ve bilimsel içerikte olmalıdır.
B. Dergi, ilan ettiği aralıklarda düzenli olarak yayımlanmalıdır.
C. Dergi, TEİ’ye başvurduğu tarihte en az 2 sayıyı yayımlamış olmalıdır. D. Dergi, TEİ’ye dergi hakkında tanıtıcı bilgi içeren bir ön yazı ile başvuruda bulunmalıdır.
E. Dergiye ait yeni sayı yayınlandıkça, tercih edilen biçimde tek bir "pdf" dosyası şeklinde ya da tek tek makale olarak, TEİ arayüzünde oluşturulan hesap ile dergi için arayüzde ayrılan alana (verilen kullanıcı adı ve şifresiyle) yüklenmelidir.
F. Dergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ISSN numarası almış olmalı.
G. Dergide ayrıntılı ve bilimsel hakem raporuna dayalı bir değerlendirme sistemi olmalı ve yayın/danışma kurulu bulunmalıdır.
H. Her makale en az 2 hakem tarafından değerlendirilmiş olmalıdır.
I. Dergide kör hakemlik sistemi uygulanıyor olmalıdır. Gerektiğinde görev alan hakemlerin bir listesi verilebilmelidir.
J. Derginin hakemli bir dergi olduğu "....hakemli bir dergidir" şeklinde bir ibareyle iç kapakta belirtilmelidir.
K. Hakem ve Yayın Kurulu Değerlendirme Raporları, Türk Eğitim İndeksi bilimsel danışma kurulu tarafından ilgili yıl içerisinde denetlenmesine olanak verebilecek şekilde saklı tutulmalıdır.
L. Dergide yer alan makaleler Türkçe veya yabancı dilde (İngilizce vd.) "başlık (title)" ve "öz (abstract)" içermelidir.
M. Makalelerde konuyu tanımlayan Türkçe veya yabancı dilde(İngilizce vd.) uygun "anahtar kelimeler" bulunmalıdır.
N. Dergide makale yazım kuralları belirtilmiş olmalı ve makaleler yazım kurallarına uygun yazılmış olmalıdır.
O. Makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda "kaynakça" listesi olarak standart bir formatta verilmiş olmalıdır.
P. Derginin adı açık bir şekilde yazılmalı, yayın aralığı (periyod) ve yayın tarihlerine ilişkin bilgiler belirtilmelidir.
Q. Makalelerde, yazar adları ve çalıştığı kuruluş bilgileri açık ve doğru bir şekilde belirtilmelidir.
R. Derginin yazışma ve iletişim (tel ve e-posta) adresleri, editor, yayın kurulu bilgileri güncel olmalı ve dergide açık bir şekilde belirtilmelidir.
S. Dergide yayın etiğine uyulmalıdır. Doğacak maddi manevi bütün yasal sorumlulukların yazar ya da dergi yönetimine ait olduğu kabul edilmelidir.
T. Dergi değerlendirilmesinde dikkate alınan yayın türleri şu şekildedir:
      • Özgün Araştırma ve İnceleme Makalesi,
      • Derleme Makalesi,
      • Olgu sunumu,
      • Proje tanıtımı,
      • Kitap tanıtımı (makale formatında olması koşulu ile)
Elektronik Dergilerin Değerlendirme Kriterleri
A. Elektronik ortamda yayımlanan dergiler için de basılı dergiler için kullanılan değerlendirme kriterleri geçerlidir. Buna ek olarak;
B. Derginin elektronik adresi (Web sayfası) erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır.
C. Elektronik derginin arayüzü kullanıcı dostu olmalı, hata mesajları ve erişim sorunları yaşanmamalıdır.
D. Elektronik dergide "arama/search" ve eski sayılar için arşiv alanları bulunmalıdır.