Tüm Dergiler

Başlık İle Gözat:
A - B - C - Ç - D - E - F - G - H - I - İ - J - K - L - M - N - O - Ö - P - Q - R - S - Ş - T - U - Ü - V - W - X - Y - Z -

Found 556 Journals with starting

Derginin Adı : iojes
ISSN : 1309-2707
DergininWebsitesi : http://www.iojes.net
Dergi Hakkında : IOJES is an international, peer-reviewed, non-profit, professional scientific journal. IOJES is a journal that accepts manuscripts related to educational sciences. The journal is published online three times in a year. The article being submitted should be either in Turkish or English. IOJES publishes research employing a variety of qualitative and/or quantitative methods and approaches in all areas of the education field. IOJES welcomes articles from different institutions and countries.
Dergi Kayıt Tarihi : 18.01.2011



Derginin Adı : tojet
ISSN : 1303 - 65
DergininWebsitesi : http://www.tojet.net/
Dergi Hakkında : TOJET is happy to inform you that the new issue January 2011 has been published. TOJET is interested in educational technology. The field of educational technology is one that requires a high level of problem solving critical thinking, and interpersonal skills to solve problems that are often complex and multi-dimensional. Analyzing cases provides an opportunity to explore professional issues through an environment that allows action researchers, practitioners and students to analyze and reflect on relevant theories and techniques to understand a real problem, ponder solutions and consequences, and develop responses.
Dergi Kayıt Tarihi : 18.01.2011



Derginin Adı : Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi / International Journal of Human Sciences
ISSN : 1303-5134
DergininWebsitesi : http://www.insanbilimleri.com/
Dergi Hakkında : •Uluslararası İnsan Bilimleri (ISSN:1303-5134) hakemli bir dergidir. •Türkçe veya diğer dillerde her tür bilimsel çalışma yayınlanır. •1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde ardışık sayılar olarak, yılda iki kez çevirimiçi yayınlanır. •Gönderilecek çalışmaların hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Ancak yayınlanmış çalışmalar güncellemek koşuluyla gönderilebilir. •Yayın politikası olarak ULAKBİM Dergi Değerlendirme Kriterleri esas alınmaktadır. İnsan bilimleri, insanın kendisini anlamak için giriştiği faaliyetin sonucunda doğmuş bir disiplindir. İnsanoğlu “hiçbir şey göründüğü gibi değildir” cümlesiyle ifade bulan bir çıkarıma en güçlü şekilde, kendisini anlama faaliyetine tuttuğunda ulaşmıştır. Psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, antropoloji gibi insanın kendisiyle, çevresiyle ve diğer çevrelerin birbirleriyle ilişkilerini inceleyen ve bu yolda düşünceler üreten bilim dalları “insan bilimleri” adlandırmasıyla karşımıza çıkmaktadır. İnsanın evreni anlama çalışması da bir bakıma kendisini anlamak istemesiyle ilintilidir. Bu bağlamda insan için en büyük bilinmez kendisidir. İnsan, yaşadığı çevreyi anlamlandırabildiği ölçüde kendisini de ifade etmiş olacaktır. Bu elektronik dergide yapılmak istenen de insan denilen meçhulü farklı farklı yönleriyle ele alan disiplinlere mensup bilim ve düşünce insanlarına, bu faaliyetlerini açıklama imkânı vermektir. Teknolojinin imkanlarından yararlanarak bilgiyi rahatça ulaşılabilir hale getirmek ve insanı tanıma girişimine katkı sağlamak, bu bilimsel platformun temel amaçlarından biridir. Gözlemek, denemek, gözlem ve deneyler üzerine düşünmek, düşünceler hakkında tartışarak, yeni doğruları bir süreklilik dahilinde sunmak platformumuzun bir diğer amacıdır. Bu çerçevede bilim insanlarımızı “çevre”mize davet ediyoruz.
Dergi Kayıt Tarihi : 5.02.2011



Derginin Adı : INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION
ISSN : 1308-5581
DergininWebsitesi : www.int-jecse.net
Dergi Hakkında : International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) is an online, open-access, scholarly, peer-reviewed journal offering scholarly articles on various issues of young children with special needs (0-8 age) and their families.
Dergi Kayıt Tarihi : 1.03.2011



Derginin Adı : The Online Journal of New Horizons in Education
ISSN : .
DergininWebsitesi : http://www.tojned.net
Dergi Hakkında : TOJNED welcomes you… We are happy to inform you that the first issue of TOJNED has been published. "The Online Journal of New Horizons in Education (TOJNED)" is an online journal for scientists, academics, teachers and educators. TOJNED promotes the development and dissemination of theoretical knowledge conceptual research and professional knowledge. Numerous short-lived "innovations" have passed through the classroom, minds, budgets, and in-service programs of the educational establishment. While educators may have adopted new programs, they have seldom institutionalized that change by aligning the curriculum, instruction, school organization, and assessment to match the goals. As a result, the purposes of programs such as "modern math," "individualized instruction," or "process approaches" seldom were realized. Tests which measured low level thinking signaled low level teaching strategies which, in turn, proclaimed achievement of low level goals. If these educational purposes are to be realized; if we wish to overcome the "this-too-shallpass" syndrome, then educators must develop new capacities for empowering school staffs, community groups, administrators, legislators, board members and corporate leaders to work together. They must collaborate in the future as a basis for deriving educational goals, for continually clarifying those goals, and for operationalizing them into appropriate curriculum, instructional,and organizational practices. The Online Journal of New Horizons in Education (TOJNED) diffuse the scientific knowledge and researches among academicians and lead to development in academia. Without the authors TOJNED would of course have been impossible. I would like to sincerely thank all of authors for sharing their articles. Thank you...
Dergi Kayıt Tarihi : 1.03.2011



Derginin Adı : International Journal on New Trends in Education and Their Implications-IJONTE
ISSN : 1309-6249
DergininWebsitesi : http://www.ijonte.org
Dergi Hakkında : IJONTE is a peer-reviewed quarterly e-journal. International in scope, this scholarly e-journal publishes refereed articles focusing on the issues and challenges of providing theory, research and information services to global learners in any kind of education applications. IJONTE will particularly strive to meet the continuing education needs of practitioners and educators by providing a forum for the discussion of extended learning strategies, policies and practices, and trends in information technology as they impact the delivery of student support services for learners and faculties. Articles may be theoretical, philosophical and/or quantitative analyses of education/learning and teaching issues, and may take the form of case studies, research studies or general interest reports. Sample topics include the role or history of distance education, standards for such services, organization or planning of new services, for learners, etc.
Dergi Kayıt Tarihi : 2.03.2011



Derginin Adı : Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN : 1301-5265
DergininWebsitesi : http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi
Dergi Hakkında : Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergide, Beden Eğitimi ve Spor, Coğrafya, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, İktisat, İlköğretim, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Orta Öğretim Resim, Sosyal Alanlar Eğitimi, Sosyoloji, Tarih, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi ve Yabancı Diller Ana Bilim Dalları’nın kapsamına giren konulardaki özgün ve nitelikli makaleler, kitap tanıtımı ve eleştirileri ile örnek olay çalışmaları yayımlanabilir.
Dergi Kayıt Tarihi : 3.03.2011



Derginin Adı : International Journal of Environmental and Science Education
ISSN : 1306-3065
DergininWebsitesi : http://www.ijese.com/
Dergi Hakkında : The International Journal of Environmental and Science Education (IJESE) is an academic journal devoted to the publication of research articles on all aspects of environmental, science and technology education. All research articles are reviewed by editors consisting of internationally respected science and environmental educators, researchers, and practitioners. The IJESE is a quarterly journal published online four times annually in January, April, July and October.
Dergi Kayıt Tarihi : 3.03.2011



Derginin Adı : Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
ISSN : 1309-6591
DergininWebsitesi : http://www.tojqi.net
Dergi Hakkında : The Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) is an international, peer-reviewed e-journal which publishes high quality and original research papers conducted with qualitative, mixed and action research methodology in Educational Sciences, Social Sciences and Humanities. Besides the research papers, TOJQI publishes eligible works on theoretical and cognitive issues or book reviews related to qualitative research paradigm. With this feature, TOJQI is the first scientific journal in Turkey specially dedicated to the qualitative paradigm. The TOJQI will be published quarterly a year (January, April, July and October).
Dergi Kayıt Tarihi : 4.03.2011



Derginin Adı : Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
ISSN : 1309-7423
DergininWebsitesi : http://sbedergi.gumushane.edu.tr/
Dergi Hakkında : Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Davranış Bilimleri, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Eğitim Bilimleri, İletişim Bilimleri, Dil Bilimi alanlarındaki bilimsel yazıları yayımlayan hakemli bir dergidir.
Dergi Kayıt Tarihi : 6.03.2011



Derginin Adı : Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi
ISSN : 1309-5099
DergininWebsitesi : www.et-ad.net
Dergi Hakkında : Eğitim teknolojileri alanında yapılan nicel, nitel ve kavramsal araştırmaları yayınlamak üzere kurulmuş bir dergidir.
Dergi Kayıt Tarihi : 8.03.2011



Derginin Adı : Ahi Evran Üniversitesi Kirsehir Egitim Fakültesi Dergisi
ISSN : 2147-1037
DergininWebsitesi : http://kefad.ahievran.edu.tr/
Dergi Hakkında : Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim alanında Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca olarak yazılmış bilimsel çalışmaların yayımlandığı hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaktadır. Dergide aşağıda sıralanan alanlarda yazılmış özgün ve bilimsel çalışmalara yer verilmektedir. Her sayıda yer alacak her 10 özgün makaleye karşılık, 1 tane de ulusal veya uluslararası dergilerde yayınlanmış tamamen özgün araştırma makalelerine dayandırılan derleme eser yayınlanır. Dergide; Beden eğitimi ve spor; bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, eğitim felsefesi, eğitim programlan ve öğretim, eğitim psikolojisi, eğitim sosyolojisi, eğitim tarihi, eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi, eğitimde ölçme ve değerlendirme, felsefe grubu eğitimi, fen bilgisi eğitimi, biyoloji eğitimi, fizik eğitimi, kimya eğitimi, matematik eğitimi, müzik eğitimi, resim-iş eğitimi, okul öncesi eğitimi, özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışmanlık /eğitimde psikolojik hizmetler, sosyal bilgiler eğitimi, coğrafya eğitimi, tarih eğitimi, Türk dili ve Edebiyatı eğitimi, Türkçe eğitimi, yabancı dil eğitimi, yetişkinler eğitimi /halk eğitimi alanlarındaki çalışmalara yer verilir. Bütün eserlerin telif hakkı devri, yazarlarına bir form gönderilmek suretiyle alınır. Telif hakkı devir formunu göndermeyen yazarların eserleri işleme konmaz. Yayınlanmasına karar verilen eserler üzerine yazarlarınca hiçbir değişiklik yapılamaz. Her eser, konusuyla ilgili en az iki danışmana, eser değerlendirme formuyla birlikte gönderilerek, şekil ve içerik bakımından incelettirilir. Dergide yayınlanabilecek nitelikteki eserler, dizgisi yapıldıktan sonra yazar(lar)ına gönderilerek gerekli düzeltmelerin yapılması istenir. Eserlerdeki hataların sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Hata editörlük ofisinden kaynaklandığı takdirde düzeltme yayınlanabilir. Eserlerin dil kurallarına uygun olmasının sağlanması yazar(lar)ına aittir. Bir eserin yayınlanmasına, hakemlerden gelecek raporlara dayanarak editör, editör yardımcıları ve yayın kurulu karar verir. Yazarlar eserleri APA yayın ilkelerine uygun olarak hazırlamalıdır. Dergiye gönderilen eserler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Dergiye gönderilen eserler yayınlansın veya yayınlanmasın, iade edilmez.
Dergi Kayıt Tarihi : 9.03.2011



Derginin Adı : Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
ISSN : 1304-8139
DergininWebsitesi : http://www.iudergi.com/index.php/hayef/index
Dergi Hakkında : Dergimiz Eğitim Fakültelerinin ilgili alanlarına yönelik kuramsal ve uygulamalı makale, araştırma, inceleme ve çeviriler aracılığıyla eğitim/öğretim etkinliklerinin çağdaş görüşler doğrultusunda daha verimli kılınabilmesine bilimsel katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda; genel eğitim, özel eğitim, eğitim felsefesi, eğitim tarihi, eğitim teknolojisi, eğitim yönetimi, karşılaştırmalı eğitim, eğitimde program geliştirme, ölçme- değerlendirme, öğretim yöntemleri, araştırma teknikleri, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, okul öncesi eğitimi, sınıf öğretmenliği eğitimi, yetişkin eğitimi, bilgisayar/ fen bilimleri/ matematik/ Türkçe/ yabancı diller (Almanca, Fransızca, İngilizce) eğitimi, sanat eğitimi konularındaki yerli ve yabancı çalışmalara dergimizde yer verilmektedir.
Dergi Kayıt Tarihi : 10.03.2011



Derginin Adı : The Turkish Online Journal of Distance Education
ISSN : 1302-6488
DergininWebsitesi : http://tojde.anadolu.edu.tr
Dergi Hakkında : The Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE) is a peer-reviewed quarterly e-journal. International in scope, this scholarly e-journal publishes refereed articles focusing on the issues and challenges of providing theory, research and information services to global learners in any kind of distance education or open learning applications. TOJDE will particularly strive to meet the continuing education needs of practitioners and educators by providing a forum for the discussion of extended learning strategies, policies and practices, and trends in information technology as they impact the delivery of student support services for distance learners and faculties. Articles may be theoretical, philosophical and/or quantitative analyses of distance education/open learning and teaching issues, and may take the form of case studies, research studies or general interest reports. Sample topics include the role or history of distance education, standards for such services, organization or planning of new services, for distance learners, etc. Book reviews, conference reports, literature reviews, news items, editors' notes, announcements of conferences and publications and letters to the editor are also welcomed. .
Dergi Kayıt Tarihi : 18.03.2011



Derginin Adı : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research
ISSN : 1307-9581
DergininWebsitesi : http://www.sosyalarastirmalar.com
Dergi Hakkında : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research; 2007 yılından bu yana yılda dört sayı (güz, kış, bahar ve yaz ) olarak internet üzerinden yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimiz; herhangi bir kuruma bağlı olmayan bağımsız, bilimsel bir yayın organıdır. Dergimiz, 12. sayıdan itibaren matbu olarak da bilim dünyasının hizmetine sunulmaktadır. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research; dil, edebiyat, halkbilimi, tarih, coğrafya, eğitim bilimleri, din bilimleri, sosyoloji, psikoloji, felsefe, arkeoloji, sanat tarihi vb. sosyal alanlara ait araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacak nitelikte bilimsel makaleleri yayınlamaktadır. Adı geçen alanlarda hazırlanan bilimsel kitaplara ait değerlendirme yazıları da derginin yayın kapsamı içindedir.
Dergi Kayıt Tarihi : 22.03.2011



Derginin Adı : Journal of Social Studies Education Research
ISSN : 1309-9108
DergininWebsitesi : http://sosyalbilgiler.org/A/dergi
Dergi Hakkında : Journal of Social Studies Education Research (JSSER) (ISSN: 1309-9108) is a scholarly open access, peer-reviewed and fully refereed journal focusing on theories, methods and applications in Social Studies Education.
Dergi Kayıt Tarihi : 26.03.2011



Derginin Adı : Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
ISSN : 1554-5210
DergininWebsitesi : http://www.inased.org/epasad/info.htm
Dergi Hakkında : Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştirmalar Dergisi (EPASAD) Uluslararası Eğitimciler Birliği tarafindan yilda uc kez yayinlanan hakemli ve akademik bir eğitim dergisidir. Dergi ayni zamanda uyelerine "Community Inquiry Lab" adi verilen ve Illinois Universitesi tarafindan tasarlanmis olan interaktif iletisim ve tartisma ortamini da saglamaktadir. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştirmalar Dergisi, değerlendirme teorisi, pratiği, ve politikası, program değerlendirme konusunda yenilikler,kişisel ve kurumsal değerlendirme, ve değerlendirme nin disiplinler arası uygulamaları konularında inceleme, araştırma ve tetkiklere yer verecektir.Derginin genel amaçları, eğitim programlari ve politikalari gelistirme, bilimsel araştırma yontemi olarak değerlendirmenin uygulamalarini, yontemlerini ve kullanım alanını geliştirerek genişletme, bir bilimsel araştırma metodu olarak değerlendirmenin önemine dikkat çekme ve bu alanda çalışma yapan akademisyenlerin katılımlarını sağlamak olarak belirtilebilir. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştirmalar Dergisi aşağıda belirtilen konularda eğitim bilimleri ve sosyal bilimlerde yapılmış olan stratejik araştirmalara ve değerlendirme çalışmalarına yer verecektir • Eğitim Programları, eğitim politikalari ve stratejileri • Kurumsal değerlendirme ve akreditasyon • Postmodernizm küreselleşme ve teknoloji Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştirmalar Dergisi (EPASAD) Uluslararası Eğitimciler Birliği tarafindan yilda uc kez yayinlanan hakemli ve akademik bir eğitim dergisidir. Dergi ayni zamanda uyelerine "Community Inquiry Lab" adi verilen ve Illinois Universitesi tarafindan tasarlanmis olan interaktif iletisim ve tartisma ortamini da saglamaktadir. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştirmalar Dergisi, değerlendirme teorisi, pratiği, ve politikası, program değerlendirme konusunda yenilikler,kişisel ve kurumsal değerlendirme, ve değerlendirme nin disiplinler arası uygulamaları konularında inceleme, araştırma ve tetkiklere yer verecektir.Derginin genel amaçları, eğitim programlari ve politikalari gelistirme, bilimsel araştırma yontemi olarak değerlendirmenin uygulamalarini, yontemlerini ve kullanım alanını geliştirerek genişletme, bir bilimsel araştırma metodu olarak değerlendirmenin önemine dikkat çekme ve bu alanda çalışma yapan akademisyenlerin katılımlarını sağlamak olarak belirtilebilir. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştirmalar Dergisi aşağıda belirtilen konularda eğitim bilimleri ve sosyal bilimlerde yapılmış olan stratejik araştirmalara ve değerlendirme çalışmalarına yer verecektir • Eğitim Programları, eğitim politikalari ve stratejileri • Kurumsal değerlendirme ve akreditasyon • Postmodernizm küreselleşme ve teknoloji
Dergi Kayıt Tarihi : 27.03.2011



Derginin Adı : Contemporary Educational Technology
ISSN : 1309-517X
DergininWebsitesi : http://www.cedtech.net
Dergi Hakkında : Contemporary Educational Technology is a scholarly international journal focusing on theory, research, and development in the field of educational technology. The journal assigns highest priority to rigorous studies of quantitative, qualitative, and mixed paradigms on topics related to theories and applications of educational technology as well as instructional design in various educational settings including both formal and non-formal contexts. The journal also publishes articles on empirically-based evaluation studies and theoretically-based development papers. When appropriate and possible, development papers should highlight links between theory and practice of educational technology. Moreover, each issue of the journal publishes comprehensive book reviews, interviews, comments, and research abstracts on current issues in the field of educational technology and instructional design.
Dergi Kayıt Tarihi : 29.03.2011



Derginin Adı : Online Journal of Communication and Media Technologies
ISSN : 1986-3497
DergininWebsitesi : http://www.ojcmt.net
Dergi Hakkında : İletişim ve Eğitim
Dergi Kayıt Tarihi : 30.03.2011



Derginin Adı : The Journal of Language Teaching and Learning
ISSN : 2146-1732
DergininWebsitesi : www.jlt.org
Dergi Hakkında : JLTL, a refereed professional journal, promotes research studies into foreign language teaching and learning by providing a forum specifically for foreign language teaching professionals to share their findings and explore ideas in the field of foreign language teaching.
Dergi Kayıt Tarihi : 1.04.2011



Derginin Adı : Kuramsal Eğititimbilim
ISSN : 1308-1659
DergininWebsitesi : www.keg.aku.edu.tr
Dergi Hakkında : Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kuramsal Eğitimbilim dergisi, erişimi ücretsiz hakemli online bir dergidir. Eğitim Bilimleri ve alan eğitiminde yapılan çalışmalara yer verilmektedir. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 sayı yayınlanmaktadır
Dergi Kayıt Tarihi : 5.04.2011



Derginin Adı : Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi
ISSN : 1303-6475
DergininWebsitesi : www.ebuline.com
Dergi Hakkında : http://www.ebuline.com/turkce/hakkinda.aspx
Dergi Kayıt Tarihi : 11.04.2011



Derginin Adı : Global Media Journal Turkish Edition
ISSN : 1309-7601
DergininWebsitesi : http://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/iletisim.html
Dergi Hakkında : Global Media Journal internet ortamında yılda iki kez, bahar ve güz dönemlerinde yayımlanan ve küresel ölçekte iletişim alanındaki akademik çalışmalara yer veren uluslararası bir dergidir. Derginin amacı bu alandaki akademisyenler arasında bir network oluşturmak ve çalışmalarından birbirlerini haberdar etmektir. Nitekim 2002'de yayımlandığı ilk günden bu yana bir çok akademisyen, araştırmacı ve iletişimle ilgili kurumun ilgisini çekmeyi başarmıştır. Global Media Journal'da özellikle medya yoğunlaşması, medya ve kültür, televizyon türlerinin küreselleşmesi, küresel medya, kültürlerarası iletişim, tüketici kültürü, demokratik yönetimlerde medyanın rolü, küresel adalet, propaganda, haberlerin ticarileşmesi, yeni medya teknolojileri, bölgesel medya ve medyaya ilişkin düzenlemeler gibi çok çeşitli konularda yapılan çalışmalar değerlendirilmektedir. Bugüne dek 14 farklı dilde yayımlanan derginin Türkçe versiyonunu 2010 yılından itibaren Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü üstlenmektedir. Derginin danışma kurulunda değişik üniversitelerden alanında yetkin akademisyenler bulunmaktadır. Dergide yer alan makaleler belli bir hakemlik sürecinden geçip yayımlanmasi uygun görüldükten sonra okuyucularla buluşmaktadır. Ayrıca davetli yazılara ve kitap değerlendirmelerine, master ve doktora öğrencilerinin çalışmalarına ve derginin ilgi alanına giren konularda yapılan yorumlara da yer verilmektedir. Dergi erişime açıktır.
Dergi Kayıt Tarihi : 14.04.2011



Derginin Adı : Novitas-ROYAL
ISSN : 1307 - 47
DergininWebsitesi : http://www.novitasroyal.org/
Dergi Hakkında : A peer-reviewed journal of Children's Research Center-Turkey, Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language) is an open access, international, and fully refereed (peer-reviewed) journal devoted to research and critical discussion about all aspects of language, linguistics and learning and teaching of foreign languages. The followings are some of the assets of the journal: The journal is only electronic. It does not have a print version. The language of the journal is English and access to the journal’s published content is free of charge. The journal publishes inter- and multidisciplinary research on the intersections of the education of youth with a focus on teaching, learning acquisition and use of second/foreign languages, any issues related to linguistics and language sciences, cultures, and literatures. The primary aim of the journal is to help accumulate knowledge of how foreign languages, cultures, and literatures have the potential to change the lives of students. The journal welcomes research using qualitative, quantitative or mixed methods as long as the methods employed are described in a sound manner. All submissions are first reviewed by members of the core editorial board. Manuscripts which do not meet the format of the journal are sent back to the author(s) and the author(s) are directly informed about the decision. Those manuscripts which are accepted for review are sent to at least two reviewers. The checklist used by the referees can be viewed in the section titled Reviewers' Checklist. The journal publishes new content biannually, one issue in April and one in October. Information on submissions can be found in the Submissions section. Children's Research Center can be accessed at: http://www.arastirmacicocukmerkezi.org/
Dergi Kayıt Tarihi : 15.04.2011



Derginin Adı : Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
ISSN : 1303-0310
DergininWebsitesi : www.ef.sakarya.edu.tr/dergi
Dergi Hakkında : Eğitim araştırmaları ile ilgili yayın yapan hakemli, bilimsel bir dergidir
Dergi Kayıt Tarihi : 15.04.2011



Derginin Adı : Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
ISSN : 1300-4832
DergininWebsitesi : http://www.pegemdergi.net
Dergi Hakkında : Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi (ISSN 1300-4832) Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından sponsorluğu sağlanan ve üç ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir. Genel olarak eğitim bilimleri alanlarında, özel olarak eğitim planlaması, politikası, ekonomisi, yönetimi ve teftişi alanlarında araştırma, inceleme ve uygulama sonuçlarının yayınlanmasını ve paylaşılmasını amaçlar.
Dergi Kayıt Tarihi : 21.04.2011



Derginin Adı : Eğitim ve Bilim
ISSN : 1300-1337
DergininWebsitesi : http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/
Dergi Hakkında : TED Bilim Kurulu’nun sorumluluğunda Türk Eğitim Derneği tarafından yılda dört kez yayınlanan Eğitim ve Bilim / Education and Science dergisi, değerli bilim insanlarının katkıları ile 30 yıla yakın bir süredir eğitim alanında hakemli bir dergi olarak yayın hayatına devam etmektedir. TED Eğitim ve Bilim dergisinin Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığı’nca ilgililere duyurulması uygun bulunmuş ve söz konusu karar 19.9.1977 gün ve 1952 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanmıştır. TED Eğitim ve Bilim 2007 Yılı 32. Cilt, 143. Sayıdan itibaren Social Sciences Citation Index (SSCI) dizininde yer almaktadır. Dergimizde 2007 yılından itibaren yayımlanmış olan makalelere http://egitimvebilim.ted.org.tr adresinden tam metin, ücretsiz olarak erişilebilmektedir. Eski sayılara erişimin sağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir.
Dergi Kayıt Tarihi : 6.05.2011



Derginin Adı : Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
ISSN : 133-0094
DergininWebsitesi : http://sbe.gantep.edu.tr/journal
Dergi Hakkında : Atatürk İlkeleri ve Devrimleri doğrultusunda, toplum yararını esas alan derginin amacı, geniş bir dünya görüşüne sahip olan özgür bilimsel düşünce gücünü ve insan haklarına saygılı yayınları, kamuoyuna aktarmaktır. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde, derginin kıstaslarına, yayın etiğine uygun olan ve bilimsel hakem raporlarınca onaylanan makaleler yayımlanacaktır. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Genel Antropoloji, Arkeoloji, Coğrafya, Dil Bilimi, Eğitim Bilimleri, Felsefe, Ekonomi, İşletme, Psikoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Edebiyat kapsamında bilimsel içerikli makaleleri kapsar.
Dergi Kayıt Tarihi : 15.05.2011



Derginin Adı : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
ISSN : 1305-0060
DergininWebsitesi : www.zgefdergi.com
Dergi Hakkında : Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez yayımlanan eğitim alanında araştırma makalelerini yayımlayan hakemli, basılı ve elektronik ortamda yayın yapan bilimsel bir dergidir. Dergide eğitim alanlarında yapılmış araştırma çalışmalarına, derlemelere (ilgili konuda en son literatürleri inceleyen yazılar, meta-analiz çalışmaları, model önerileri, olgu sorunları ve tartışmaları gibi), çevirilere ve özgün kitap incelemelerine yer verilmektedir. Dergiye sunulan basılmamış çalışmalar; eğer başka bir dergide kısmen veya tamamen yayımlanmamış ise Dergi Yayın Kurulu tarafından belirlenen hakemlere gönderilir. Yayına kabul ancak hakem raporlarının gelmesinden sonra yapılır. Eğer makale bir sempozyum veya kongrede sunulmuş ve basılmamış ise sunum tarihi, adı ve yeri belirtilmelidir.
Dergi Kayıt Tarihi : 8.07.2011



Derginin Adı : Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
ISSN : 2146-526
DergininWebsitesi : http://ebad-jesr.com/
Dergi Hakkında : EBAD yılda iki sayı (Haziran ve Aralık) yayımlanan uluslararası, hakemli, elektronik bir dergidir. EBAD, eğitim bilimleri ile ilgili araştırma, inceleme, uygulama ve tarama niteliğindeki makalelere öncelik vermektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.
Dergi Kayıt Tarihi : 5.08.2011



Derginin Adı : İktisadi İdari Bilimler Dergisi
ISSN : 2146-5886
DergininWebsitesi : www.iibdergisi.com
Dergi Hakkında : Dergimiz sosyal bilimler alanında yer alan her türlü yayını kabul etmektedir. Kendi alanında uzman ve tanınan bilim insanlarının hakem ve bilim kurulunda yer aldığı dergimizin dili Türkçedir. Fakat alan editörleri ve editör onayı ile İngilizce olarak hazırlanmış yayınları da dergimiz kabul etmektedir. Ayrıca dergimizin çalışma prensibi gelen yayınların dergimizde yayınlanmasına uygun olup olmadığı alan editörü tarafından onaylanmalı ve her bir çalışma iki hakem tarafından olumlu onay almalıdır. Uluslar arası nitelikte ve kalitede yayın yapan dergimiz yılda dört sayı çıkarmakta olup, yayınlar internet ortamında ve yazılı olarak kullanıcılarına ulaştırılmaktadır. Sosyoloji, felsefe, istatistik, matematik, eğitim bilimleri, çevre bilimleri ve ekonometri ve güzel sanatlar alanında yapılan çalışmalara da dergimizde yer verilmektedir.
Dergi Kayıt Tarihi : 15.09.2011



Derginin Adı : The Journal of Language and Linguistic Studies
ISSN : 1305-578X
DergininWebsitesi : www.jlls.org
Dergi Hakkında : Yılda iki kez yayınlanmakta ve dil, dilbilimi, yabancı dil öğretimi, Türkçe öğretimi, edebiyat ve dil öğretimi, materyal geliştirme gibi konulara yer vermektedir.
Dergi Kayıt Tarihi : 4.10.2011



Derginin Adı : Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education
ISSN : 1306-3049
DergininWebsitesi : http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce
Dergi Hakkında : The aim of the Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education (EJPCE) is to publish original, reviewed articles on a variety of topics and research methods in physics and chemistry education. The journal is for teachers, researchers and other practitioners in physics and chemistry education. The journal welcomes articles that address issues in physics and chemistry Education. The journal welcomes studies that explore physics and chemistry education from different cultural perspectives.
Dergi Kayıt Tarihi : 5.10.2011



Derginin Adı : Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
ISSN : 1301-3416
DergininWebsitesi : http://www20.uludag.edu.tr/~ef_dergi/iletisim.htm
Dergi Hakkında : Yılda iki kez çıkmakta olan Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne, daha önce yayımlanmamış, deneysel veya tarama türü özgün çalışmalar, elektronik ortamda, Türkçe ve diğer dillerde kabul edilmektedir. Elektronik ortamda gönderilen çalışmalar, önce derginin amaçlarına, yayın ilkelerine, yazım kurallarına ve bilimsellik ölçütlerine uygunluğu açılarından değerlendirilerek Yayım Kuruluna sunulduktan sonra uygun görülenler alan hakemlerine gönderilir. Hakemlerce yayımlanmasına karar verilenler dergi yazmanlarınca öncelik sırasına göre işleme alınır.
Dergi Kayıt Tarihi : 17.11.2011



Derginin Adı : Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi (Turkish Journal of Giftedness and Education)
ISSN : 2146-3832
DergininWebsitesi : http://www.tuzed.org/
Dergi Hakkında : Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi (TÜZED), zeka, üstün zeka, özel üstün yetenek ve yaratıcılık konularında yayım yapan hakemli bir dergidir. Dergi, konu kapsamı ile ilgili olarak bilimsel araştırmaların, kuramların, uygulamaların ve fikirlerin tartışıldığı bilimsel bir platform sunmayı hedeflemektedir. TÜZED, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayım yapmaktadır. Dergiye gönderilen bütün taslak makaleler editörün önincelemesinden sonra en az iki hakeme incelenmek üzere gönderilir. TÜZED, yılda iki kez çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır.
Dergi Kayıt Tarihi : 7.12.2011



Derginin Adı : Mevlana International Journal of Education
ISSN : 0
DergininWebsitesi : http://mije.mevlana.edu.tr/
Dergi Hakkında : MIJE hakemli akademik bir dergidir.
Dergi Kayıt Tarihi : 23.12.2011



Derginin Adı : SSTB (SPOR SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ DERGİSİ)
ISSN : 2146-8508
DergininWebsitesi : www.sstbdergisi.com
Dergi Hakkında : Dergimiz 2011 yılında yayın hayatına başlamıştır. Başta spor bilimleri olmak koşulu ile sağlık ve tıp bilimlerini içine alan birçok farklı disipline ait alandan çalışma kabul etmektedir. Günümüz koşullarında teknolojinin getirdiği kolaylık ve bilimsel çalışmalara duyulan ihtiyaç nedeni ile dergimiz bu anlamda duyulan eksikliği bir nebze olmak koşulu ile gidermeye çalışmak amacıyla yayın hayatına girmiştir. Dergimiz başta fen bilimleri olmak üzere eğitim bilimleri ve sosyal bilimlerin bazı alanlarına ait çalışmalara bünyesinde yer vermektedir. Özellikle spor bilimlerinin birçok farklı bilimlerle olan ortak hareketi nedeniyle sağlık bilimleri başta olmak üzere eğitim bilimlerini de içine alarak bu ihtiyacın karşılanmasına katkı sağlamaktadır. Dergimiz tıp bilimleri içerisinde yer alan başta temel tıp bilimleri, cerrahi bilimler, dâhili bilimler olmak üzere bu anabilim dallarının alt bilim dallarında yapılan çalışmaları kendi alanında uzman hakemlerin değerlendirmesi ve olumlu sonuç alan çalışmaların yayınını kabul etmektedir. Ayrıca beslenme ve diyetetik alanında yapılan çalışmalar da yine dergimiz bünyesinde kabul edilmektedir. Farmakoloji bilimi içerisinde yer alan çalışmalar da yine dergimizde kabul edilip değerlendirmeye alınmaktadır. Adli bilimler ve adli tıp alanında yapılan çalışmalar da yine dergimiz bünyesinde kabul edilerek değerlendirmeye alınmaktadır. Gerçek anlamda bilimsel nitelik taşıyan, bilim dünyasına bilimsel anlamda hizmet edecek ve katkı sağlayacak çalışmalar ve bu çalışmalara ilişkin araştırma, derleme ve çeviri içerikli yayınları dergimiz kabul etmekte olup bünyesinde yayınlamaktadır. Dergimiz yılda dört sayı çıkarmakta olup her bir sayı yılın üç ayında bir basılı olarak yayınlanmaktadır. Dergimiz çalışma prensibi doğrultusunda her alana ait çalışmaya eşit ve adil şekilde yer vermektedir. Dergimize gelen çalışmalar iki ayrı alan uzmanı hakem tarafından değerlendirilmekte olup bu değerlendirme süresi hakemlerin iş yoğunluğu kapsamında iki aylık süreci kapsamaktadır. İki ayrı hakemden onay alan çalışmalar dergimizin yayın kurulu onayı ile sıraya alınarak basılı şekilde yayınlanmaktadır. Dergimizde yazım kuralları apa sistemine göre düzenlenmekte olup, örnek bir makale formatı sistemden indirilmek koşulu ile yazarlar tarafından kullanılabilmektedir. Editör makamı derginin her türlü sisteminden sorumlu olup, hiçbir hakem ve yazar yükümlülüğünü taşımamaktadır. Yazarlar kendi hür irade ve bilgileri doğrultusunda yayın yapma hakkına sahip olup yayına kabul edilip yayınlanan çalışmalar konusunda bütün yükümlülüğü kabul etmiş bulunmaktadır. Dergimiz yayıncı ve okuyucu arasında bir köprü vazifesi yüklenmiştir. Dergimiz ve yayınlar hakkında değerlendirme yapan hakemler yayınlanan yayın hakkında hukuki bir yükümlülüğe sahip değildir. Her türlü yükümlülük yazarlara aittir. Dergimiz hiçbir yayın hakkında hakemler üzerinde etki ve zorlayıcı bir yaptırıma sahip değildir. Hiçbir çalışma bir başka çalışmaya karşı öncelik hakkına sahip değildir. Her bir çalışma kendi açısından aynı koşul ve şartlara tabidir. Bir öncelik ve ayrıcalığı bulunmamaktadır. Hiçbir yazar değerlendirme yapan hakem hakkında bilgi sahibi olamaz ve hakemler üzerinde yükümlülük oluşturamaz. Dergi yönetimi ve editör hiçbir çalışmanın öncelikli olduğunu belirleyemez ve hiçbir yazara öncelik veremez. Sistem her çalışma ve her yazar için aynı koşul ve şartlarda işletilir. Dergimizin yazım dili Türkçedir. Farklı dillerde yayınlarda kabul edilmektedir. Farklı dillerde yapılan çalışmaların kabul edilip edilmemesine tek taraflı olarak dergimiz yönetimi ve editörlük karar verir. Bu konuda dergimize bir yaptırım uygulanamaz. Dergimiz uluslar arası nitelikte olup bu niteliklere sahip çalışmaları kabul eder. Bir başka dergiye herhangi bir nedenle gönderilmiş çalışmalar dergimizde yayınlanmak amacıyla kabul edilse bile tekzip yayınlanmak koşulu ile red edilir. Dergimize gönderilen her bir çalışmanın hakkı yazar tarafından dergimize verilmiştir. Yazar bunu peşinen kabul etmiştir. Bu durum ve koşullar; yayın dergimizin sistemine yüklendiğinde işletilmeye başlanır. Bunun için yazarlardan özel bir beyan ve imza alınmaz. Oluşan veya oluşabilecek hukuki sorunlarda dergimizin hukuk danışmanları dergimiz ve dergimiz hakemlerini korumak adına her türlü işlemi tek taraflı olarak yapma hakkına sahiptir.
Dergi Kayıt Tarihi : 17.01.2012



Derginin Adı : SUJE
ISSN : 2146-7455
DergininWebsitesi : http://www.suje.sakarya.edu.tr/index.php/suje/index
Dergi Hakkında : Dergi Eğitim bilimleri enstisünün dergisidir.
Dergi Kayıt Tarihi : 31.01.2012



Derginin Adı : Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
ISSN : 1302 - 18
DergininWebsitesi : http://sbe.dpu.edu.tr/kaynaklar/dergimiz.html
Dergi Hakkında : ulusal hakemli bir dergidir.
Dergi Kayıt Tarihi : 8.02.2012



Derginin Adı : Kalem Uluslarasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi
ISSN : 2146-5606
DergininWebsitesi : http://www.kalemacademy.com
Dergi Hakkında : KALEM Uluslararasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi (KUEIBD), KALEM International Journal of Educational and Human Sciences (ISSN:2146-5606) uluslararasi düzeyde yayin yapan ve kâr kar amaci gütmeyen bilimsel ve akademik bir dergidir. KUEIBD, Aralik ve Haziran aylarinda olmak üzere, yilda iki kez, çevrim içi (çevrimiçi) ve basili olarak yayinlananir. KUEIBD in ilgi alani egitim ve insan bilimleridir. Her bireyin özgün bir varlik oldugu gerçeginden hareketle, insanin gelistirilmesi onun bir bütün olarak etrafli biçimde (sosyal, psikolojik, felsefi, antropolojik vb) bütün yönleriyle ele alip incelemeyi gerektirmektedir. Bu baglamda yer alan bilimsel çalismalar derginin ilgi alani içinde kabul edilmektedir.
Dergi Kayıt Tarihi : 1.03.2012



Derginin Adı : ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
ISSN : 2146-1961
DergininWebsitesi : http://www.ijoess.com
Dergi Hakkında : Dergimiz “Sosyal Bilimler” alanındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayınlanacağı uluslararası, hakemli bilimsel online bir dergidir.
Dergi Kayıt Tarihi : 10.03.2012



Derginin Adı : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
ISSN : 1300-302
DergininWebsitesi : http://egitimdergi.omu.edu.tr
Dergi Hakkında : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim FakültesiDergisi, tarih, kültür, eğitim, edebiyat, sanat, arkeoloji, mimari konulu telif veya çeviri makaleler, röportajlar, sadeleştirmeler, edisyon kritik, kitap tanıtım ve sempozyum yazıları vb. çalışmalara yer verilmektedir.
Dergi Kayıt Tarihi : 11.04.2012



Derginin Adı : İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
ISSN : 2147-1185
DergininWebsitesi : www.itobiad.com
Dergi Hakkında : İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Yayın İlkeleri [ISSN: 2147-1185] İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (itobiad) yılda 4 kez yayınlanan hakemli akademik bir dergidir. Dergide, insan ve toplum ile ilgili sosyal bilimlerin tüm alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; sempozyum, seminer, konferans, panel gibi bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, vb. yazılar yayınlanmaktadır.
Dergi Kayıt Tarihi : 30.04.2012



Derginin Adı : Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi
ISSN : 1308-6219
DergininWebsitesi : www.e-dusbed.com
Dergi Hakkında : Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED), 2009 yılı Nisan ayından itibaren, “Ulusal Hakemli Dergi” olarak, Nisan ve Kasım aylarında olmak üzere, yılda iki defa yayımlanır. Özel durumlarda Özel Sayı olarak da yayınlanabilir. Belirli bir konuyu kapsayan Özel Sayı’nın yayınlanmasına, Yayın Kurulu’nun salt çoğunluğuyla karar verilir. Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, DÜSBED bütün yayın haklarına sahip olur. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır. İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Felsefe, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor, Yabancı Diller, İlahiyat, Arkeoloji, Sanat Tarihi gibi sosyal bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara, derleme ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir. Daha önce, ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir.
Dergi Kayıt Tarihi : 5.05.2012



Derginin Adı : ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ DERGİSİ
ISSN : 2146-6297
DergininWebsitesi : http://www.issej.com
Dergi Hakkında : Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi (USBED), 2011 yılında yayıma başlayan yılda 2 kez (Kış, Yaz) yayımlanan hakemli bir dergidir. (USBED)'de, sosyal bilimler eğitimi alanları ile ilgili nicel, nitel araştırmalara, en son literatüre dayalı eleştirel derlemelere, meta-analiz çalışmalarına, model önerilerine, olgu sunularına, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtımları, tartışmalara ve benzeri özgün yazılara yer verilir. USBED uluslararası, hakemli, kâr amacı gütmeyen bilimsel bir dergidir. USBED Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS indeks) tarafından taranmaktadır.
Dergi Kayıt Tarihi : 14.05.2012



Derginin Adı : Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi
ISSN : 2146-6971
DergininWebsitesi : http://www.deedergisi.org/
Dergi Hakkında : Dil ve edebiyat eğitimi bireylerin duygusal ve düşünsel gelişimleriyle birlikte, ana dillerini doğru ve güzel kullanmalarını, yaşadıkları toplumun kültürel ve estetik değerlerini içselleştirmelerini sağlayan önemli bir alandır. Günümüzde ana dili eğitimi yanında başka dillerin öğretimi de eğitim programlarında en çok üzerinde durulan öğretimsel işlerin başında gelmektedir. Hem ana dili eğitiminde hem de yabancı bir dil öğretiminde, yeni paradigmalar bağlamında çağın önünde bilimsel bilgiler üretilmesi gelecekte ortaya çıkacak olan sorunların çözümünü kolaylaştırır. Gerek ana dili eğitiminde gerekse yabancı dil öğretiminde karşılaşılan sorunlara hem dil bilimcilerin hem de eğitim bilimcilerin ortak çözüm önerileri geliştirmeleri, ortaya çıkan bu yeni fikirleri aynı platformlarda paylaşmaları bilginin kalıcı, etkili ve çoğulcu bir anlayışla üretildiği anlamına gelir. Dolayısıyla Dil ve Edebiyat Eğitimi dergisinde genelde dil ve edebiyat eğitimini, özelde ise her dilin eğitim ve öğretiminde karşılaşılan sorunlara yönelik konuları kapsamaktadır. Her ne kadar her dil ve edebiyatın kendine has özellikleri olsa da insanların ortak dil öğrenme donanımlarına sahip olmaları, dil ediniminde, benzer bilişsel, duyuşsal ve devinişsel davranışlar göstermeleri dil öğretimi sorunlarının birlikte ele alınmasını gerektirir. Dil ve edebiyat eğiminin kendi içine kapanarak çözüm bulunmaya çalışılması alandaki yeni bilgilerin paylaşılmasını ve gelişimin önünü kesmektedir. Bu bakımdan Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi’nde özelde Türkçe/Türk dili ve edebiyatı eğitimi, genelde ise bütün dillerin eğitim ve öğretimi alanındaki bilimsel araştırmalar bir araya getirilerek, oluşturulacak bilgi ve anlayış etkileşimiyle çağın önünde bilimsel çözümler elde edilip paylaşılacaktır.
Dergi Kayıt Tarihi : 18.05.2012



Derginin Adı : Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
ISSN : 2147-0146
DergininWebsitesi : www.tekedergisi.com
Dergi Hakkında : Uluslararası TEKE Dergisi 3 ayde bir yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide dil, edebiyat, kültür, tarih, sosyoloji, felsefe, eğitim bilimleri ve alan eğitimi gibi sosyal bilimlerin bütün didiplinlerine ait makaleler ve eser tanıtımlarına yer verilmektedir.
Dergi Kayıt Tarihi : 26.05.2012



Derginin Adı : Cumhuriyet International Journal of Education
ISSN : 2147-1606
DergininWebsitesi : http://dergi.cumhuriyet.edu.tr/ojs/index.php/egitim/
Dergi Hakkında : Uluslararası Cumhuriyet Eğitim Dergisi, Güz ve Bahar dönemi olmak üzere yılda en az iki defa yayınlanacak bir online dergidir. Eğitim alanında özgün İngilizce ve Türkçe dillerinde yapılan çalışmaları yayınyalayarak bilime katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Dergi Kayıt Tarihi : 28.05.2012



Derginin Adı : European Researcher
ISSN : 2219-8229
DergininWebsitesi : http://erjournal.ru/en/index.html
Dergi Hakkında : «European Researcher» is international multidisciplinary bilingual scientific periodical. It was established to encourage dialogue among European researchers. Periodical publishes conference proceedings, articles and short reports, concerning results of multidisciplinary research in Russian and English languages. Article dateline is in English. The Editorial Board welcomes articles from both Russian and foreign researchers.
Dergi Kayıt Tarihi : 22.06.2012



Derginin Adı : The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication
ISSN : 2146-5193
DergininWebsitesi : www.tojdac.org
Dergi Hakkında : TOCDAC; Sosyal Bilimler alanında tasarım, sanat ve iletişim konularını bir arada ya da ayrı ayrı işleyebilen bilimsel çalışmaların paylaşımı amaçlayan Uluslararası Hakemli Online dergidir.
Dergi Kayıt Tarihi : 5.07.2012



Derginin Adı : International Journal of Applied Linguistics & English Literature
ISSN : 2200-3452
DergininWebsitesi : www.ijalel.org
Dergi Hakkında : International Journal of Applied Linguistics and English Literature (IJALEL) is a peer-reviewed journal established in Australia. Authors are encouraged to submit complete unpublished and original works which are not under review in any other journal. The scopes of the journal include, but not limited to, the following topic areas: Applied Linguistics, Linguistics, and English Literature. The journal is published in both printed and online versions. The online version is free access and downloadable.
Dergi Kayıt Tarihi : 6.07.2012



Derginin Adı : Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
ISSN : 1300-8811
DergininWebsitesi : http://www.kefdergi.com
Dergi Hakkında : 1999'dan günümüze son dört yıla kadar yılda iki defa aralıksız basılan dergimiz. Son dört yıldır yılda ç sefer ortalama 23 makale yayınlamaktadır. Genelde Eğitim Bilimleri makaleleri yayınlayan bir dergidir. 2012 yılından itibarende geniş ingilizce özetle yayınlanmaya başlamıştır. Geniş bilgiye web adresinden ulaşabilirsiniz. başlamıştır.
Dergi Kayıt Tarihi : 11.07.2012



Derginin Adı : Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN : 1309-3738
DergininWebsitesi : http://sbedergi.karatekin.edu.tr/Anasayfa.aspx
Dergi Hakkında : Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SBED), Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bir yayınıdır. SBED hakemli bir dergi olup, yılda iki defa (Nisan ve Kasım) yayımlanmaktadır. SBED Sosyal Bilimler alanındaki her türlü çalışmayı kapsamaktadır. Dergide kuramsal ve analitik özgün çalışmaların yanı sıra kitap incelemelerine de yer verilmektedir. Dergiye sunulan bütün makaleler en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirilir. Dergide, Türkçe ve İngilizce dilinde makaleler yayımlanmaktadır.
Dergi Kayıt Tarihi : 17.07.2012



Derginin Adı : Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Amasya Education Journal
ISSN : 2146-7811
DergininWebsitesi : http://dergi.amasya.edu.tr
Dergi Hakkında : Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi/Amasya Education Journal, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan; hakemli, bilimsel bir dergidir. Yayınlanmak isteği ile gönderilecek makalelerin, derginin elektronik sistemi üzerinden Editöre ulaştırılması gerekmektedir. Dergi, her kurumdan veya kurum dışından ve her ulustan bilim insanlarının çalışmalarına açıktır.
Dergi Kayıt Tarihi : 22.07.2012



Derginin Adı : International Electronic Journal of Environmental Education
ISSN : 2146-0329
DergininWebsitesi : www.iejeegreen.com
Dergi Hakkında : Çevre Eğitimi
Dergi Kayıt Tarihi : 26.07.2012



Derginin Adı : Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi/Turkish Journal of Computer and Mathematics Education
ISSN : 1309-4653
DergininWebsitesi : http://www.bilmat.org
Dergi Hakkında : Türk Bilgisayar ve Matematik Egitimi Dergisi (TÜRKBILMAT) ücretsiz yayın yapan yılda bir cilt, her ciltte üç sayı olarak yayınlanan, hakemli bir uluslararası dergidir. Hedef kitlesi; bilişimciler, matematik eğitimcileri, matematik ve bilgisayar öğrencileri, ilgili alanın ögretmen adayları, ögretmenleri ve egitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişi ve kuruluşlardır. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayımlanır. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) is a refereed international journal which is published three issues per year. Its target population is academics and institutions who design and produce computer-assisted instructional products and provide services for mathematics educators and educational communities utilizing computers in the learning and teaching process. Original and high quality scientific research articles from interested scholars will be published in the journal. The journal will be distributed both in Turkish and English. Click for manuscript submission guidelines.
Dergi Kayıt Tarihi : 27.07.2012



Derginin Adı : Turkish Journal of Education
ISSN : 2147-2858
DergininWebsitesi : www.turje.org
Dergi Hakkında : About Journal (Aim and Scope) Prepared exclusively by professionals, this refereed journal publishes original manuscripts in the fields of education. All research articles in this journal have undergone rigorous peer review, based on initial field editor screening and anonymous refereeing by three anonymous referees. The reviewing process takes 30 days. According to referees’ comments on manuscript, editor-in-chef gives decision about whether manuscript is published or not. Turkish Journal of Education'da yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalarla ilgili ön değerlendirme alan editörü tarafından yapılır. Ön değerlendirme aşamasından geçen çalışma, üç hakeme gönderilir. Hakemlik süreci 30 gündür. Hakem değerlendirmelerinin sonucuna göre çalışmanın Turkish Journal of Education'da yayınlanmasına veya iadesine karar verilir.
Dergi Kayıt Tarihi : 2.08.2012



Derginin Adı : TURAN-SAM
ISSN : 1308-8041
DergininWebsitesi : http://www.turansam.org/elektronik.php
Dergi Hakkında : TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041 TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033 Journal is indexed by: Uluslararası Bilimsel Dergi İndeksleri Tarama Sistemlerince Taranmaktadır. “TURANSAM-TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERGİSİ” İÇİN MAKALE ÇAĞRISI TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL, 15. SONBAHAR-2012(CİLT: 4) sayısının 13 EYLÜL, 2012’da yayınlanması planlanan TURAN-SAM Dergimiz için makalelerinizi gönderebilirsiniz. Dergi yazım Kuralları: - Makaleler word formatında 7 sayfayı geçmemelidir. - Makalelerin 150 kelimeyi geçmeyen Türkçe özeti bulunmalıdır. - Makaleler 12 punto ile Times New Roman ile yazılmalıdır. Alttan, üstten, sağdan ve soldan 3 cm boşluk bırakılmalıdır. - Makalelerde yazarların adı, soyadı, babasının adı, e-posta adresi, telefon ve adresi belirtilmelidir. - Kullanılan dipnotlarda bilimsel yazım kurallarına dikkat edilmelidir. - Makaleler genel olarak: Özet, Giriş, Alt Bölümler, Sonuç ve Kaynakça şeklinde hazırlanmalıdır. "TURANSAM'a yayınlanmak üzere göndermiş olduğunuz makalelerde Türkçülüğe, Türk Milliyetçiliğine, Turancılığa, Ülkücü değerlere önem vererek bilimsel nitelikte hazırlanmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca Türkçe karakterler kullanmalısınız. Türkçe’de karşılığı bulunan “ğ, ü, ş, ı, ö, ç” harflerinin yerine başka “g, u, s, ı, o, c” harflerini kullanan yazarların makaleleri yayınlanmayacaktır. Alıntı makalelerde mutlaka kaynak belirtilmeli, bilimsel atıf kurallarına uygun dipnotlar ve Kaynakça verilmelidir. Akademik yazım kurallarına uygun ve Türk Dil Kurumu'nun imla kılavuzuna uyulması gerekmektedir. Gayri Türkçe dillerde kelimeler kullanmaktan kaçınılmalıdır. Misyon, vizyon gibi Gayri Türkçe dillerden dönme kelimelerin makalelerde kullanıldığının tespiti halinde makaleler yayınlanmayacaktır. Bu kurallara uyularak makale göndermenizi rica ederiz." Hazırlanan makaleler dergi yazım kurallarına uygun hale getirildikten sonra en geç 31 AĞUSTOS, 2012 tarihine kadar emikail@turansam.org adresine word formatında .doc uzantılı olarak gönderilmelidir. TURAN-SAM dergisi 3 ayda bir yayınlanmaktadır. Uluslararası Bilimsel ve hakemli bir dergidir. Dergimizin bir sayısının KDV(Katkı Değer Vergisi) dahil fiyatı 50 TL olarak belirlenmiştir. Yıllık abonelik bedeli 200 TL-dir. Abonelik için de emikail@turansam.org adresine yazabilir veya bu telefonu arayabilirsiniz +90 531 812 13 61. Abonelik hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız: http://www.turansam.org/abonelik.php
Dergi Kayıt Tarihi : 4.08.2012



Derginin Adı : Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN : 1308-9196
DergininWebsitesi : http://www.adyusbd.com/
Dergi Hakkında : Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayınlanan ADYÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Sosyal Bilimler alanındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayımlandığı uluslararası hakemli, bilimsel, elektronik bir dergidir. Dergi Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki defa online (e-dergi) olarak yayımlanır.
Dergi Kayıt Tarihi : 10.08.2012



Derginin Adı : Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (HÜSBED)
ISSN : 1308-5107
DergininWebsitesi : http://dergipark.gov.tr/hititsosbil
Dergi Hakkında : 2008 yilinda yayin hayatina baslayan Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (HÜSBED), yilda bir cilt ve iki sayi olarak (Haziran ve Aralik) yayimlanan, çift-körleme hakemlik süreci yürüten uluslararasi akademik bir dergidir. Derginin amaci, bilim dünyasi tarafindan taninmis, sosyal bilimler alaninda kabul görmüs, ulusal ve uluslararasi niteliklere sahip, sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkida bulunan bir dergi olmaktir. Isletme, Iktisat, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Çalisma Ekonomisi ve Endüstri Iliskileri, Maliye, Uluslararasi Iliskiler, Sosyoloji, Felsefe, Türk Dili ve Edebiyati, Turizm Isletmeciligi ve Otelcilik, Beden Egitimi ve Spor, Yabanci Diller, Tarih, Ilahiyat, Arkeoloji, Antropoloji, Sanat Tarihi alanlarini ilgilendiren konulardaki özgün ve nitelikli makaleler, kitap tanitimi ve elestirileri ile örnek olay çalismalari yayimlanir. Ulusal ya da uluslar arasi kongre ya da sempozyumlarda sunulmus ve özeti yayimlanmis çalismalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir.Dergiye gönderilen yazilar, baska bir yerde yayinlanmamis ya da yayinlanmak üzere gönderilmemis olmalidir. Yazilar yayinlanmak üzere kabul edildigi takdirde, HÜSBED, bütün yayin haklarina sahip olur. Yayinlanan yazilardan alinti yapilmasi durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayinlanan yazilardaki düsünceler yazara ait olup, hukuken ve bilim etigi açisindan sorumluluk tamamen yazara aittir. Gönderilen makaleler, Hakem Kurulunun degerlendirmesinden sonra yayin sürecine alinir. Gönderilen makaleler, yayimlansin veya yayimlanmasin iade edilmez. Yazilari yayimlanan yazarlara telif ücreti ödenmez.Dergideki makalelerin intihal kontrolünü saglamak amaciyla Turnitin programi kullanilmaktadir.
Dergi Kayıt Tarihi : 28.09.2012



Derginin Adı : Iranian Journal of Language Teaching Research (IJLTR)
ISSN : 2322-1291
DergininWebsitesi : www.urmia.ac.ir/ijltr
Dergi Hakkında : (IJLTR) was launched with the intention to make quality research output available for scholars in the field of language education. IJLTR is an academic, scholarly peer-reviewed journal and follows a double blind review policy. The Journal is scheduled for publication semiannually, in January and July, with the first issue to appear in January 2013. The journal team (and in particular the advisory board) is made of internationally renowned scholars in the field of Applied Linguistics and L2 education. As such, both our contributors and readers come from across the world. Aims and Scope: The main focus of the Journal is on research done on language learning and teaching. We are in particular interested in research papers on L2 education (in particular EFL/ESL), in public and private contexts, in natural and classroom settings as well as in a variety of levels including school level, university level, institute level, etc. The Journal welcomes papers on teaching and learning any component of language, including skills and sub-skills, as well as teaching/learning translation, literature, etc. Research on the use of new technologies such as CALL and MALL for teaching/learning languages is also considered appropriate for this Journal. Although the focus is primarily on research on language education, we will also consider papers in other areas of applied linguistics such as language testing as far as they have clear implications for language teaching/learning. Reviews of literature are not acceptable for this Journal; however, status papers by experts in the field are called for as long as explicit implications are drawn in favour of language teaching and learning. Reviews of recently published books on language education are also accepted for publication. Contributors are advised to consult the Journal office before doing/sending a book review.
Dergi Kayıt Tarihi : 4.10.2012



Derginin Adı : Middle Eastern & African Journal of Educational Research
ISSN : 2146-684X
DergininWebsitesi : www.majersite.org
Dergi Hakkında : Middle Eastern & African Journal of Educational Research (MAJER) is a scholarly international journal focusing on theory, research, and developments in the field of educational sciences. MAJER welcomes original and not-published-elsewhere works on educational sciences. The scope of the journal is broad and the journal is open to all researchers. Though, contributions regarding and from Middle Eastern and African countries will be given priority. Manuscripts to be submitted must be in English and conform to the standards put forward in the Publication Manual of American Psychological Association. All submissions must be sent online. No hard copy submission papers will be accepted. The submissions should be written in Word 6.0 or in a later version. Types of contributions are original theoretical works, research reports, literature reviews, software and book reviews. Because this is an electronic journal, the length of papers may vary. The length of your paper should be appropriate to the topic and focus.  All submissions will be first reviewed and assessed by the Editorial Board in terms of subject matter, contents, suitable presentation and accordance with spelling rules. The manuscripts which are found suitable and acceptable by the mentioned boards will be submitted for scientific assessment to referees. Authors are responsible for opinions expressed in the articles.
Dergi Kayıt Tarihi : 8.10.2012



Derginin Adı : Turkish Studies
ISSN : 1308-2140
DergininWebsitesi : http://www.turkishstudies.net
Dergi Hakkında : Turkish Studies dergisi 2006 yılında yayıma başlamıştır Akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı sanal (e-journal) bir dergidir. Yılda en az 4 sayı düzenli olarak yayımlanmaktadır. Bu 4 sayının yanında sahalarında kendini ispatlamış bilim adamlarının çıkarmak istediği özel sayılar da yayımlanmaktadır. Dolayısıyla bu özel sayılarla birlikte yılda 7-8 sayı yayımlanmaktadır. Ancak Kış, İlkbahar, Yaz ve Sonbahar sayılarımız düzenli ve disiplinli olarak yayımlanmaktadır. Bu sebeple hemen hemen her sayının bir misafir editörü bulunmaktadır. Turkish Studies dergisi Türk dilleri başta olmak üzere, Altay dilleri ve edebiyatları, Ortadoğu, Orta Asya ve Avrupa tarihi, eğitim bilimleri, etnik bilim, sosyoloji ve coğrafya konularında araştırmaya ve incelemeye dayalı makale kabul eden bilimsel bir dergidir. Turkish Studies dergisi araştırmaya, incelemeye ve değerlendirmeye dayalı orijinal, akademik ve bilimsel makalelerin yayımlandığı bir dergidir. Turkish Studies dergisi Sosyal Bilimler alanında çıkan bir dergi olduğu için başta Türkçe ve İngilizce olmak üzere, Almanca, Fransızca ve Rusça makaleler de yayımlanmaktadır. Türkoloji alanında şu an Türkiye'nin en itibarlı dergilerinden biri olan Turkish Studies, bilim adamlarının bir buluşma noktası olmuştur. Turkish Studies dergisinin en önemli özelliği misafir editörlük sistemidir. Misafir editörlük sistemiyle kendi alanında öncü olan ve başarı elde etmiş bilim adamları, uzman oldukları branşlarda özel sayı çıkarmakta, dolayısıyla o sahaya ait başvuru kaynakları yayımlanmaktadır. Bu sayede hem bilim adamları kendi branşlarıyla ilgili ideal ve hayallerini gerçekleştirmekte, hem de alanlarıyla ilgili kaliteli başvuru kaynakları yayımlamaktadırlar. Turkish Studies dergisi dünya üzerinde birçok Türkoloji enstitüsüyle irtibat halinde çalışmaktadır. Amerika'dan Japonya'ya, Kore'den Norveç'e kadar dünya üzerinde 30 ülkede temsilciliği bulunmaktadır. Turkish Studies dergisi onlarca indeks ve veritabanı tarafından taranan bir dergidir. Turkish Studies dergisi birçok üniversiteye mensup kıymetli bilim adamlarının çabalarıyla kurulmuştur. Bu sebeple Turkish Studies dergisi hiçbir üniversiteye ve kuruma bağlı olmadan bir kısım akademisyenler topluluğu tarafından bağımsız ve özgür olarak yayınlarına devam etmektedir.
Dergi Kayıt Tarihi : 22.10.2012



Derginin Adı : The Journal of Academic Social Science Studies
ISSN : 2147-2971
DergininWebsitesi : http://www.jasstudies.com
Dergi Hakkında : JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies), 2008 yılında yayına başlayan elektronik (e – journal) bir sosyal bilimler dergisidir. Dergide yayınlanan tüm yazılar akademik ve bilimsel araştırmalara dayalıdır. JASSS, tek bir alana hitap eden sosyal bilim dergisi değildir. Sosyal bilimlerin her alanı, tüm zaman ve mekanlar derginin konuları dahilindedir. JASSS'da yazılan makaleler tamamen bilimsel araştırmalara dayanmaktadır. Makaleler bazı sayılarda dosya konular halinde yayınlanmaktadır. JASSS, uluslararası, ideksli ve hakemli bir dergidir. Elektronik bir dergi olması hasebiyle dünyadaki ilgili tüm araştırmacıların kolayca ulaşabildiği bir dergidir. Bunun yanı sıra yapılacak baskılarla da derginin birer nüshası kütüphanelere ulaştırılmaktadır. JASSS, ikişer aylık periyotlarla Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında olmak üzere yılda altı defa yayınlanır. JASSS'da başta Türkçe olmak üzere İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve İtalyanca makaleler yayınlanabilmektedir.
Dergi Kayıt Tarihi : 22.10.2012



Derginin Adı : UHBAB "Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi"
ISSN : 2147-4168
DergininWebsitesi : www.uhbabdergisi.com
Dergi Hakkında : Uluslararası Hakemli Akademik Beşeri Bilimler Dergimiz 2012 yılında yayın hayatına girmiştir. Dergimizde sosyal bilimler alanında hazırlanan özgün, derleme ve araştırma konulu çalışmalara yer verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli ve akademik bir dergidir. Sosyal bilimler ve disiplinlerine ait olan çalışmalar kabul edilmektedir. Dergimizin dili Türkçe’dir. Fakat farklı dillerde hazırlanan çalışmalara da dergimizde yer verilmektedir. Bilim evrenseldir. Yapılan her türlü bilimsel çalışmaya bilimsel etik çerçevesinde destek ve katkı sağlamak amacıyla oluşturduğumuz bu yapı içerisinde kendisini görmek isteyen, bende bu çatının altında bulunmak istiyorum ve değer katmak istiyorum diyen başta yazar ve yazarlara, hakem, bilim ve danışma kurulu üyelerine kapımız ve gönlümüz açıktır. Birçok alanda faaliyet gösteren yayın organı içerisinde yerimizi almak, bilim ve akademi dünyasına bir takım değerler katmak arzusunda olduğumuzu belirtmek isteriz. Hedef ve amacımız en nitelikli, kaliteli ve bilime hizmet eden çalışmaların okuyucu ve araştırmacılara ulaştırılmasıdır. Dergimizde hiç kimseye farklı bir avantaj sağlanmamaktadır. Yılda dört sayı olarak çıkardığımız dergimiz Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına denk gelecek şekilde yayın çıkarmaktadır. Dergimize gönderilen çalışmalar öncelikli olarak editör kurulunda geçmekte ve onay alan çalışmalar ilgili alan hakemlerine gönderilmektedir. Her bir çalışma iki alan hakemi tarafından değerlendirilmekte ve onay alan çalışmalar yayına alınmaktadır. Bir çalışmanın sadece üç kez düzeltmesi istenmektedir. Üç düzeltme de talep edilen eksiklikler giderilmediyse çalışma otomatik olarak red edilmektedir. Dergimizin işleyişi ve yapılan her türlü işlem sistem üzerinden takip edilmektedir. Tamamen internet ve web tabanlı çalışan sistemde her türlü kayıt derginin internet tabanında kayıtlı tutulmaktadır. İlgili sayıda aynı yazarın sadece bir çalışmasına yer verilmektedir. Aynı yazara ait birden fazla çalışma gelecek sayılarda yayınlanmak üzere sıraya alınmaktadır. Fakat farklı çalışma ve çoklu yazar durumunda dergimiz yayın kurulunun onayı ile yayına alınabilmektedir. Bu durum sadece dergimize ait işletilir hiçbir hak ve hukuki bir yaptırım dergimize uygulanamaz. Dergimiz de APA 5 sistemi uygulanmaktadır. Dil ve araştırma konusuna önem verilmektedir. Hiçbir şekilde direkt alıntı yapılmasına izin verilmez. İnternet kullanımında ve internetten yapılan alıntılarda mutlaka alıntı yapılan internet adresinin linki kullanılmalı ve alıntının yapıldığı tarih belirtilmelidir. Ayrıca etik kurul onayı gerektiren çalışmalarda ve araştırmalarda mutlaka kurulun verdiği kabul onayı tarafımıza iletilmelidir. Hakem sürecini olumlu tamamlasa bile etik raporunun onaylı hali dergimize ulaşmadıkça çalışma yayına alınmaz. Bu konuda hiçbir yazar ve araştırmacı dergi üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayın telif hakkı sözleşmesi kullanılmamaktadır. Yine de yayın kurulu ve editörler kurulu gerekli gördüğü durumda yazar ya da yazarlardan bu telif hakkı devir sözleşmesi istenebilir. Dergimize gönderilen yayınlar daha önce bir başka dergiye gönderilmemiş olmalı, red ya da aynı anda farklı dergilerde değerlendirmede bulunmamalıdır. Ayrıca hiçbir koşul ve şarta bağlı olmaksızın dergimiz gelen çalışmaları hakem sürecine almadan red etme hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu durumda yazar ya da yazarlar bir hak iddiasında bulunamazlar. Dergimizde değerlendirilen yayınların hangi hakem veya hakemler tarafından değerlendirildiği konusunda yazar ya da yazarlar bilgi sahibi olamaz. Bu durum sadece dergi editörlerine aittir. Hakem değerlendirme sürecine ilişkin raporlar hem sistem üzerinden hem de yazara yazılı rapor halinde değerlendirme sonucu gönderilir. Dergimiz tamamen internet ortamlı ve web tabanlığı olduğu için yazarlar kendi üyelik panelinden işleyişe dair bilgileri takip edebilirler. Yine çalışmalarına ilişkin bilgileri mail yolu ile de edinebilirler. Dergimizde değerlendirme sürecine alanın çalışmalar dergi yönetiminin izni olmaksızın geri çekilemez bu yönde bir hak iddiasında bulunulamaz. Her koşulda ve hukuki durumda dergimizdeki kayıtlar dikkate alınır ve yazar ya da yazarların lehine ya da aleyhine kullanılır. Oluşabilecek intihal ve hukuksal sorunlarda dergimiz hukukçuları “Avukatları” dergimizin ve diğer kişilerin haklarını korumak adına her türlü işlem hakkına tek taraflı olarak sahip bulunmaktadır. Gelen yayınların değerlendirme süreci iki aydır. Fakat değerlendirmede oluşabilecek sorunlar nedeni ile bu durum üç aya kadar çıkabilmektedir. Hakem değerlendirme sürecinde yaşanabilecek ya yaşan sorunlarda dergimiz bilim kurulu devreye girmekte ve gerekli değerlendirmeyi yaparak yayın hakkında karar vermektedir. Bilim kurulunun aldığı kararlar kesin kararlar olup dergi yönetimi de bu kararlara harfiyen uymaktadır. Bu kararlar üzerinde hiçbir değerlendirme yapılamaz. Kabul edilen ve hakem değerlendirme sürecini tamamlayan yayınlar ileri sayılarda yayınlanmak üzere sıraya alınabilir. Bu durumda yazar ya da yazarlara yazılı belge verilir. Bu belgelerdeki bilgiler yazar ya da yazarlar tarafından kabul edilmek zorundadır. Yayının hangi sayıda yayınlanacağına ancak dergi yayın kurulu karar verir. Bu konuda hiçbir yazar bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimize yaptırım uygulayamaz. Dergimizde yayınlanan çalışmalar dergimiz referans gösterilerek kullanılabilir. Referans gösterilmeden kullanılan yazılar hakkında ilgili kullanıcıya yönelik hukuki yaptırım uygulanır. Bu konuda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Bilimsel içerik içermeyen ve bilime yenilik kazandırmayan hiçbir çalışma dergimizde kabul görmemektedir. Bu tip çalışmalara dergimizde yer verilmemektedir. Dergimiz sosyal bilimler alanından yayın kabul etmektedir. Beşeri bilimler alanına giren her türlü çalışma dergimizde değerlendirilmektedir. Derginin alanı dışında kalan çalışmalar kabul edilmez edilmiş olsa da yayınlanmaz.
Dergi Kayıt Tarihi : 23.10.2012



Derginin Adı : Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
ISSN : 2147-2610
DergininWebsitesi : http://www.avrasyad.com
Dergi Hakkında : Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi dil, edeb,yat folklor, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, tarih vb sosyal bilimler içerikli yayın yapmaktadır.
Dergi Kayıt Tarihi : 21.11.2012



Derginin Adı : World Journal on Educational Technology
ISSN : 1309-0348
DergininWebsitesi : http://www.awer-center.org/wjet/
Dergi Hakkında : World Journal on Educational Technology (WJET) is a peer-reviewed and bi-annually journal on educational technology. WJET is devoted to be a joint platform for presenting and discussing the emerging developments on educational technology in an international arena. The aim of the journal is to publish original research, development and review articles to contribute to the development of educational technology field.
Dergi Kayıt Tarihi : 25.11.2012



Derginin Adı : Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
ISSN : 1308-7177
DergininWebsitesi : http://buefad.bartin.edu.tr/index.php/buefad
Dergi Hakkında : · Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (BÜEFAD), eğitim alanında özgün bilimsel makalelere yer veren ulusal hakemli bir e-dergidir. Dergi web ortamında yılda iki sayı yayımlanır, basılı olarak yayımlanmaz. · Yayın Kurulu; gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir. · Yayımlanan yazıların yazarına telif hakkı ödenmez. · Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir. · Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayım için değerlendirmeye alınmamış olması gerekmektedir. · Bildiri tam metinlerinin ve lisansüstü tezlerden üretilen çalışmaların yayımlanması, bu durumun açıkça belirtilmesi şartına bağlıdır. · Dergiye makale kabulü, http://buefad.bartin.edu.tr adresindeki üyelik sistemi ile gerçekleştirilmektedir. İlgili sistem aracılığı ile gönderilemeyen çalışmalar dikkate alınmayacaktır. Hakem süreci de aynı sistem üzerinden işleyecektir. · Gönderilen yazılar, önce derginin yazım kurallarına uygunluk açısından değerlendirilecektir. Bu kurallara uygun olarak yazıldığı tespit edilen çalışmalar, alanında uzman iki hakeme gönderilecektir. Hakemlerden biri olumsuz rapor verirse üçüncü bir hakeme gönderilecektir. Hakkında iki olumlu rapor verilen çalışmalar, işlemlerin bitiş sırasına göre yayımlanacaktır. · Makalenin yazımında ve noktalamada (alana özgü yazımlar hariç) TDK Yazım Kılavuzu esas alınacaktır. · Dergiye gönderilecek makalelerin derginin yazım kurallarına uygun olarak yazılması gerekmektedir. 1
Dergi Kayıt Tarihi : 12.12.2012



Derginin Adı : Turkish History Education Journal
ISSN : 2147-4516
DergininWebsitesi : http://tuhed.org/index.php/journal
Dergi Hakkında : Türk Tarih Eğitimi Dergisi (TUHED) Türkiye’deki tarih eğitimcilerin odağında uluslararası düzeyde yayın yapan ve kâr kar amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik bir dergidir. TUHED, Ekim ve Mayıs aylarında olmak üzere, yılda iki kez, çevrim içi (online) yayınlanır. TUHED'in ilgi alanı tarih eğitimi/öğretimi, tarihyazımı ve tarih-sosyal bilimler ilişkisidir. Tarih eğitimi/öğretimini temelden etkileyen tarihyazım süreçleri ve tarih alanının sosyal bilimlerle ilişkili durumlarını dikkate alan çalışmaları önemser. TUHED, Türkiye’deki tüm tarih eğitimcilerinin dergisi olma yanında tarih eğitimi alanında ulusal ve uluslar arası gelişmelerin paylaşıldığı, tartışıldığı, kritik edildiği de bir platform olma amacını taşır.
Dergi Kayıt Tarihi : 20.12.2012



Derginin Adı : Turkish Journal of Teacher Education
ISSN : 2147-5156
DergininWebsitesi : http://tujted.com
Dergi Hakkında : The scope of Tujted basically includes pre-service and in-service teacher education, development and implementation of teacher development programs, learning and teaching strategies, measurement and assessment and the use of Information and Communications Technologies in teacher education. Papers covering theoretical narratives about teacher education and methodological discussions on research in teacher education are also taken into consideration to be published in the journal. The Turkish Journal of Teacher Education is leading teacher education through the 21st century with timely, thorough articles written by expert practitioners. The Turkish Journal of Teacher Education aims to be a trusted, respected voice in teacher education. It also intends to prepare next generation teachers to cope with the challenges and demands they'll face. It covers such themes as: field experiences and teacher education; cognitive science and critical thinking; teachers' beliefs; accreditation and certification; perspectives on leadership; professional ethics in teacher education; and restructuring teacher education.
Dergi Kayıt Tarihi : 6.01.2013



Derginin Adı : Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED)
ISSN : 21465711
DergininWebsitesi : www.ated.info.tr
Dergi Hakkında : İlköğretim düzeyinde Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED) Ekim 2011 tarihinden itibaren internet üzerinden yayın hayatına başlamıştır. Yılda 2 kez çıkarmayı planladığımız derginin amacı, akademisyen ve öğretmenler tarafından geliştirilip uygulaması yapılmış okul öncesi ve ilköğretim düzeyi etkinlikleri yayınlayarak, eğitimcilerin güvenle kullanabileceği kaliteli bir online etkinlik kütüphanesi oluşturmaktır. Derginin içeriğini Okul Öncesi Eğitimi, İlköğretim düzeyinde Özel Eğitim, Fen ve Teknoloji Eğitimi, Matematik Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Yabancı Dil Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Beden Eğitimi ve eğitimle ilgili olması kaydıyla müfredata uygun veya müfredatta yer almamasına karşın öğrencilerin dikkatini çekecek konular üzerine hazırlanmış her türlü araştırma temelli etkinlik oluşturmaktadır.
Dergi Kayıt Tarihi : 31.01.2013



Derginin Adı : İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
ISSN : 1300-2899
DergininWebsitesi : http://efdergi.inonu.edu.tr/
Dergi Hakkında : İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan hakemli bir dergidir. Yılda üç kez ( Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanır. Yayınlanması istenen eserler, dergi editörlüğüne ulaştırılmalıdır. Dergi, eğitim alanında çalışan tüm bilim insanlarına açıktır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar mutlaka eğitim alanı ile ilişkili olmalıdır. Dergide, şu alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayınlanır: Eğitim yönetimi, denetimi; eğitim felsefesi, eğitim tarihi ve politikaları; psikolojik danışma ve rehberlik; erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi; özel eğitim; yetişkin eğitimi; eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri; eğitim teknolojisi; eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; fen bilimleri ve matematik eğitimi; güzel sanatlar eğitimi; beden eğitimi; sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim.
Dergi Kayıt Tarihi : 31.01.2013



Derginin Adı : Researches Review of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management
ISSN : ISSN 1452
DergininWebsitesi : http://www.dgt.uns.ac.rs/zbornik/index.php
Dergi Hakkında : Researches Review of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management (Zbornik radova Departmana za geografiju, tirizam i hotelijerstvo) is an international bilingual scientific publication. The journal is issued under the aegis and with financial support of the University of Novi Sad (Serbia), Department of Geography, Tourism and Hotel Management. The journal has been published since 1971. The journal aims to publish relevant contributions in Geography and Tourism and other areas whose analysis are related to these fields, standing out through originality and scientific enhancement to the knowledge and development of these areas. An important objective is to promote academic and applied research based on interdisciplinarity with a complex local and global approach. This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. The review meets the international requirements concerning the publication norms and ethics. The journal annually publishes blind reviewed research articles, review articles, commentaries and book reviews. Abstracts available in Serbian and English. Articles available in Serbian and English in PDF format. ISSN 1452-0133 (printed) ISSN 2334-7074 (online) Email: zbornik@dgt.uns.ac.rs URL: http://www.dgt.uns.ac.rs/zbornik/index.php
Dergi Kayıt Tarihi : 26.02.2013



Derginin Adı : Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
ISSN : 2147-5717
DergininWebsitesi : http://sosbilder.igdir.edu.tr
Dergi Hakkında : Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi hakemli, multidisipliner bir dergidir. Açık erişim sistemiyle yayımlanmaktadır ve herhangi bir ücret talep edilmekmektedir. Sosyal bilimlerin yanı sıra eğitim bilimlerine de yer verilmektedir.
Dergi Kayıt Tarihi : 3.03.2013



Derginin Adı : Beytulhikme An International Journal of Philosophy
ISSN : 1303-8303
DergininWebsitesi : http://www.beytulhikme.org
Dergi Hakkında : "Beytulhikme An International Journal of Philosophy" bilimsel hakemli bir dergi olup adından da anlaşılacağı gibi, felsefeyi bir eğitim haline getirme amacıyla kurulmuştur. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. BIJOP, akademik makalelerin yanı sıra felsefe alanındaki akademik etkinlik, söyleşi, kitap ve makale değerlendirmesi, eleştiri yazıları ve çevirilere de yer verir. Dergimiz açık dergi sistemi kullanmaktadır ve tam metin olarak bütün kullanıcıların erişimine açıktır.
Dergi Kayıt Tarihi : 4.03.2013



Derginin Adı : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
ISSN : 1309-0275
DergininWebsitesi : http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/
Dergi Hakkında : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ağırlıkla eğitim alanında özgün araştırma makalelerini yayımlayan uluslararası hakemli, akademik bir dergidir. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Her kurumdan ve her ulustan bilim insanlarının yazılarına açıktır.
Dergi Kayıt Tarihi : 16.03.2013



Derginin Adı : Online Journal of Art and Design
ISSN : 2301-2501
DergininWebsitesi : http://ojad.emu.edu.tr/
Dergi Hakkında : Online journal of Art and Design (OJAD), is aiming at sharing and disseminating art and design related innovations, ideas, research findings and advances throughout the world. It is designating to host assortment of art and design related approaches, critiques and point of views. The Journal is happy to welcome and introduce diversity of approaches: theoretical or practical. Moreover, scopes regarding the role and purpose of art and design, particularly the ones that question and even controvert values, both socially and culturally, presenting illustrated case studies, analyze and designate the past, present and future of certain art and design practices in all areas of art and design and occasionally thematic topics all comprise what OJAD is targeting at. Online Journal of Art and Design is an open access quarterly published four times a year in the months of January, April, July and October, accepting articles in three languages; English, Italian and Turkish all of which will undergo a diligent inspection and double blind review by a group of internationally acknowledged reviewers.
Dergi Kayıt Tarihi : 27.03.2013



Derginin Adı : Journal of Instructional Technologies &Teacher Education
ISSN : -
DergininWebsitesi : http://www.jitte.org
Dergi Hakkında : -
Dergi Kayıt Tarihi : 16.04.2013



Derginin Adı : International Journal of Islamic Thought
ISSN : 2232-1314
DergininWebsitesi : http://www.ukm.my/ijit/
Dergi Hakkında : The INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC THOUGHT (IJIT) is an international refereed online journal jointly published by the International Society of Muslim Philosophers and Theologians (ISOMPT) and the Department of Theology and Philosophy, National University of Malaysia. The mission of IJIT is to encourage scholarly research in Islamic thought. The Journal welcomes research papers as well as review articles and conference reports. IJIT is published in June and December annually. The Journal has an international advisory board. The international perspective is also reflected by the journal's trilingual approach: IJIT welcomes papers in English, Arabic and Malay. The articles can be from any of the following areas: Muslim Theology and Philosophy, Muslim Ethics and Moral, Islam and Arts, al-Quran and al-Hadith, Anthropology Economics, Political Issues, Gender, Law, Psychology, Spirituality, Religions, Language and Civilization, Sociology, Environmental Issues, Culture, Education, Human Rights, Middle Eastern Studies and Contemporary Issues.
Dergi Kayıt Tarihi : 18.04.2013



Derginin Adı : European Journal of Science and Mathematics Education
ISSN : 2301-251X
DergininWebsitesi : http://www.scimath.net
Dergi Hakkında : The European Journal of Science and Mathematics Education is founded to stimulate discussions on contemporary topics in Science and Mathematics Education and to foster the application of the results in primary, secondary, and higher education. The Journal is a platform for exchange of original ideas with particular emphasis on application. We welcome empirical and theoretical research papers, as well as papers on innovation of teaching techniques and technologies, and position papers.
Dergi Kayıt Tarihi : 19.04.2013



Derginin Adı : Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi
ISSN : 1303-4251
DergininWebsitesi : http://www20.uludag.edu.tr/~kaygi/
Dergi Hakkında : Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Güz ve Bahar olmak üzere yılda iki kere yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Türkçenin yanında, İngilizce ve Almanca çalışmalar da kabul edilmektedir. Dergi, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından hazırlanmakta ve yayımlanmaktadır. Kaygı, disiplinerarası işbirliğini destekleyen ve bu bağlamda sadece çağdaş felsefe, felsefe tarihi, etik, epistemoloji, ontoloji, dil felsefesi, bilim felsefesi ve ilgili alanlarla değil, aynı zamanda kültürel çalışmalar, estetik, bilişsel bilimler ve en kuşatıcı bağlamda sosyal bilimlerle ilgili çalışmalara da yer veren, tüm bu çalışmalar için ortak bir tartışma zemini oluşturmayı hedefleyen ve bu bağlamda, farklı felsefi/bilimsel görüşlere, akımlara, okullara, tarzlara açık bir dergidir. Kaygı’da özgün makale, çeviri, kitap incelemesi ve tartışma metinleri basılmaktadır. Dergiye gönderilen çalışmalar, değerlendirme aşamasında yazar ismi gizli tutularak en az iki hakeme gönderilmektedir. Yayın Kurulu, hakemlerden gelecek görüşler doğrultusunda yazının doğrudan veya kısmen düzeltilerek yayınlanmasına veya aksine karar verir ve sonuç yazar(lar)a bildirilir. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, aşağıda belirtilen indexler tarafında listelenmektedir: ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index), Philosopher’s Index, Index Islamicus, IndexCopernicus, MLA International Bibliography.
Dergi Kayıt Tarihi : 21.04.2013



Derginin Adı : AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi
ISSN : 1309-1581
DergininWebsitesi : www.ajit-e.org
Dergi Hakkında : Yeni iletişim ortamları basılı ortamdan hız ve yayın süreçleri açısından çok daha avantajlıdır. AJIT-e, bu düşüncelerle iletişim ve bilişim ile bağlantılı alanlardaki akademisyenlerin kaynak ve yayın ortamı olmak için hayata geçmiştir. Dergimize erişim için Üyelik ücretsiz olup açık erişimlidir. AJIT-e, uluslararası hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce, iki dilde yılda dört sayı yayınlanır. AJIT-e yayın alanları arasında şunlar yer alır: medya ve iletişim bilimleri, sağlık, teknoloji, adli bilişim, çokluortam, belge ve kayıt yönetimi, bilgi güvenliği, bilgi yönetimi, bilişim etiği, bilişim hukuku, bilişim teorisi, dağıtık bilişim sistemleri, e-öğrenme, e-crm, e-dönüşüm, e-devlet, e-organizasyon, e-pazarlama, e-reklam, e-scm, e-yayımcılık, e-yayıncılık, e-yönetim, e-iş/e-ticaret, hastane bilgi sistemleri, inovasyon, insourcing/outsourcing, karar destek sistemleri, kurumsal kaynak planlaması, müşteri ilişkileri yönetimi, proje yönetimi, radyoloji bilgi sistemleri, sayısal eğlence ve oyun, sayısal hak yönetimi, sayısal iletişim ortamları/medya, sayısal iletişim sistemleri, sağlık bilgi stratejileri, sağlık bilgi teknolojileri, sistem analizi ve tasarımı, sosyal ağlar, tedarik zinciri yönetimi, telekomünikasyon, tıp bilişimi, veri ambarları/veri adacıkları, veri güvenliği, veri madenciliği, veritabanı yönetim sistemleri, yapay zekâ, yönetim bilişim sistemleri, yeni medya/iletişim ortamları, iletişim enformatiği, iş zekâsı, işletme enformatiği.
Dergi Kayıt Tarihi : 10.05.2013



Derginin Adı : YENİFİKİR ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK FİKİR ARAŞTIRMA DERGİSİ
ISSN : 1308-9412
DergininWebsitesi : www.yenifikirdergisi.com
Dergi Hakkında : Sosyal Bilimler alaninda arastirma, fikir ve akademik alandaki makaleleri içermektedir.
Dergi Kayıt Tarihi : 13.05.2013



Derginin Adı : Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
ISSN : 1304-4796
DergininWebsitesi : http://sbe.cbu.edu.tr/dergi.php
Dergi Hakkında : Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2003 yılında hakemli bir akademik dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. 2013 yılına kadar yılda iki sayı olarak yayımlanmıştır. 2013 yılından itibaren yılda üç sayı (Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında) yayımlanmaktadır. Dergide, sosyal bilimlerle (edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, iktisat, işletme, maliye, eğitim bilimleri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler vb.) alakalı konularda özgün ve nitelikli çalışmalar yer almaktadır. Dergiye yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler alanında uzman iki hakeme gönderilmektedir. Makaleler hakeme gönderilirken yazarların adları gizlenmekte, böylelikle hakemin makaleyi tarafsız değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Yazarlara gönderilen hakem raporlarında da hakemlerin ismi bulunmamaktadır. Makaleyi değerlendiren iki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilmektedir. Hakem değerlendirme süreci tamamlanan makaleler dergide yayımlanmaktadır.
Dergi Kayıt Tarihi : 31.05.2013



Derginin Adı : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
ISSN : 1302 ‐
DergininWebsitesi : http://kosbed.kocaeli.edu.tr/
Dergi Hakkında : 1. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, haziran ve aralık aylarında olmak üzere, basılı ve elektronik ortamda yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergi, yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde kütüphanelere ve tarandığı endeks kurumlarına gönderilir. 2. Sosyal bilimlere hitap etmekte olan dergide; iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi, ekonometri, hukuk, iletişim, turizm, tarih, felsefe, sosyoloji, dilbilim, edebiyat gibi alanlardaki bilimsel makaleler, kitap tanıtım ve eleştirileri ile örnek olay çalışmaları yayımlanır. 3. Dergiye gönderilen yazılarda daha önce yayımlanmamış olma şartı aranır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş olan bildiriler, bu durum belirtilmek şartıyla kabul edilebilir. 4. Yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne devredilmiş sayılır. Makalelerdeki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazı ve fotoğraflardan, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. 5. Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, Yayın Kurulu tarafından şekil ve içerik yönünden incelemeye alınır. Yayımlanmasına karar verilen makaleler, en az iki hakeme gönderilir. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları gizlidir ve üç yıl süreyle saklı tutulur. İki hakemden olumsuz görüş alan makaleler yayımlanmaz ve yazarlarına iade edilmez. 6. Makalenin gönderildiği iki hakemden de olumlu görüş bildirilmesi durumunda, makale yayımlanmak üzere sıraya alınır. İki hakemin birbirinden farklı görüş bildirmesi durumunda, makale üçüncü bir hakeme gönderilir; üçüncü hakemin vereceği cevaba göre, Yayın Kurulu nihai kararını verir. Hakemlerin düzeltme yönünde görüş bildirmeleri durumunda, yazar(lar)ın gerekli düzeltmeleri en geç 1 ay içerisinde tamamlaması istenir. Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulu’nun eleştiri ve önerilerini yerine getirir; katılmadıkları hususlar varsa, bunları gerekçeleriyle birlikte belirtebilirler. Düzeltme kararı verilen makaleler, düzeltilmedikçe yayımlanmaz. 7. Yayımlanması uygun görülen çalışmalar için yazarlarına telif hakkı ödenmez. Makale değerlendirme süreci ve sonucu dergi genel ağından izlenebilir. 8. Makaleler yazım kurallarına uygun olacak şekilde dergimiz e-posta adresine (kosbed@kocaeli.edu.tr) gönderilmelidir. 9. Yayımlanma talebi ile gönderilen her makale için; değerlendirme sürecindeki giderleri karşılamak üzere 100,00 TL talep edilmektedir. Ödeme belgeleri, faks (0262 30317 53) ya da e-posta (kosbed@kocaeli.edu.tr) yoluyla Enstitü’ye iletilmelidir. Dergimize gönderilen makalelerin yayımlanmaması halinde, yapılan ödeme iade edilmez. DERGİ HESAP BİLGİLERİ: Dergi Adına Hesap Sahibi: Prof. Dr. Yusuf BAYRAKTUTAN Banka ve Şube: İş Bankası Kocaeli Üniversitesi Şubesi IBAN NO: TR13 0006 4000 0012 4070 0106 01
Dergi Kayıt Tarihi : 11.06.2013



Derginin Adı : International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology
ISSN : 2147-611X
DergininWebsitesi : www.ijemst.com
Dergi Hakkında : The International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology (IJEMST) is a peer-reviewed scholarly online journal. The IJEMST is published quarterly in January, April, July and October. The IJEMST welcomes any papers on math education, science education and educational technology using techniques from and applications in any technical knowledge domain: original theoretical works, literature reviews, research reports, social issues, psychological issues, curricula, learning environments, research in an educational context, book reviews, and review articles. The articles should be original, unpublished, and not in consideration for publication elsewhere at the time of submission to the IJEMST.
Dergi Kayıt Tarihi : 21.06.2013



Derginin Adı : Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
ISSN : 1308-738X
DergininWebsitesi : sosyaldergi.usak.edu.tr
Dergi Hakkında : Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları basılı ve dijital ortamda yayınlayarak sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergi, ağırlıklı olarak Sosyoloji, Tarih, Türk dili ve Edebiyatı, Felsefe, Coğrafya ve Eğitim Bilimleri alanlarındaki bilimsel yazıları yayınlayan, ayrıca; İiktisadi ve İdari Bilimler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Hukuk, İlahiyat, Sanat Tarihi, Arkeoloji, İletişim Bilimleri, Dil Bilimi ve Güzel Sanatlar alanlarındaki bilimsel çalışmalara da yer veren ulusal hakemli bir dergidir. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2008 yılında kurulmuş olup 2012 yılına kadar yılda iki sayı; 2012 yılından itibaren ise, Kış, Bahar ve Güz sayıları olmak üzere yılda üç sayı olarak (basılı ve dijital ortamda) yayınlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçedir. Ancak İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Latince, Farsça ve Arapça yazılmış çalışmalar da yayınlanabilir. Dergide yayınlanması düşünülen makalelerin yazım ve noktalamasında Tdk imlâ Kılavuzunun en son baskısı ve elektronik ortamdaki yayını esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır. Yazılar dergiye, sosyaldergi.usak.edu.tr adresinde bulunan Makale Gönder butonu aracılığı ile üye olunarak gönderilir. Dergiye ulaşan aday makaleler önce Yayın Kurulu’nun bir üyesi tarafından değerlendirilir ve eğer uygun görülürse ilgili uzmanlık alanlarında görev yapmakta olan üniversite öğretim üyelerinden üç hakeme gönderilir. Hakemlere değerlendirme yapabilmeleri için 15 gün süre verilir. Hakemlerden gelen görüşler doğrultusunda makalenin basımına veya iadesine yine Yayın Kurulu'nca karar verilir.
Dergi Kayıt Tarihi : 24.06.2013



Derginin Adı : Yükseköğretim Dergisi
ISSN : 2146-796X
DergininWebsitesi : http://www.yuksekogretim.org
Dergi Hakkında : Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği’nin (YÖSAD) yayın organı olan Yükseköğretim Dergisi (p-ISSN 2146-796X; e-ISSN 2146-7978), yılda üç kez yayımlanan, disiplinlerarası, hakemli, bilimsel bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan ve hem basılı hem de elektronik sürümleri bulunan derginin içeriğini yükseköğretim ile ilgili konular oluşturur. Elektronik sürüm çevrimiçi (online) açık erişim dergi olarak yayımlanmaktadır.
Dergi Kayıt Tarihi : 18.07.2013



Derginin Adı : Studies of The Ottoman Domain
ISSN : 2147-5210
DergininWebsitesi : http://www.thestudiesofottomandomain.com/
Dergi Hakkında : Coğrafya, Tarih ve Türkoloji alanlarında akademik çalışmaları değerlendirmek amacıyla kurulan “ Studies of The Ottoman Domain” adlı elektronik dergi yayın hayatına adım atmıştır. Dergide, geçmişte Osmanlı Devletinin hâkimiyet sahasında ya da doğrudan etkileşim içinde bulunduğu devletlerin yer aldığı bölgelere dair coğrafya, edebiyat ve tarih içerikli makaleler yayınlanacaktır. Amacımız bugün farklı sınır ve yönetimler altında yaşamakla birlikte, geçmişte yüzlerce yıl bir arada yaşamayı başarmış halkların coğrafya, edebiyat ve tarih zenginliklerine ait akademik çalışmaları bir araya getirmektir. Dergi bünyesinde üç ayrı bölümde yer alan ve yer alacak olan seçkin yayın kurulu ve hakem kurulu üyelerimize katkılarından ötürü şimdiden teşekkür ederiz. “Studies of The Ottoman Domain” senede iki defa Şubat ve Ağustos (altışar aylık dönemlerde) aylarında Türkçe ve İngilizce olmak üzere yayımlanacaktır. Derginin her sayısında (coğrafya, edebiyat ve tarih bölümlerinde) en az üç makale ve bir kitap tanıtımı yazısı yer alacaktır. Dergide yer alan Coğrafya, Tarih ve Türkoloji editörleri, yayın ve hakem kurulları sahanın uzmanlarınca oluşturulmuş olup birbirinden farklıdır. Dergiye yönlendirilen yazılar niteliğine göre ilgili bölüm editörü tarafından değerlendirmeye alınarak o bölümün yayın ve hakem kuruluna iletilecektir. Yayın ya da hakem kurulundan iki üyenin onayı alınmak kaydıyla akademik çalışmalar değerlendirilecektir.
Dergi Kayıt Tarihi : 29.07.2013



Derginin Adı : Eğitimde Kuram ve Uygulama / Journal of Theory and Practice in Education
ISSN : 1304-9496
DergininWebsitesi : http://eku.comu.edu.tr/eku/index.php/eku/index
Dergi Hakkında : 9 yıldız düzenli olarak çıkan hakemli elektronik bir dergidir.
Dergi Kayıt Tarihi : 2.08.2013



Derginin Adı : International Journal of Instruction
ISSN : 1308-1470
DergininWebsitesi : http://www.e-iji.net
Dergi Hakkında : Bu derginin amacı öğretim, öğrenme, öğretme, müfredat geliştirme, öğrenme ortamları, öğretmen eğitimi, eğitim teknolojileri, eğitimdeki gelişmeler ve diğer öğrenme-öğretme konularında yüksek kaliteli çalışmalar yayınlamaktır. Öğretim, öğrenme, öğretme, müfredat geliştirme, öğrenme ortamları, öğretmen eğitimi, eğitim teknolojileri, eğitimde geliştirme ve diğer öğrenme-öğretme konuları. Çalışmalar bebeklikten yetişkinliğe tüm yaş gruplarıyla ilgili olabilir. Dergiye gönderilen makaleler her zaman Editoryel Danışma Kurulu tarafından gözden geçirilmekte ve bazı durumlarda gerekliyse kurulun bir diğer üyesi tarafından da değerlendirilmektedir. Editoryal Danışma Kurulu üyelerinin değerlendirme raporlarına bağlı olarak makaleler yayınlanır ya da yayınlanmaz. Yazarlar eğer yayınlanan makalelerinde bir hata varsa kendileri sorumludurlar. Makalelerin daha önce bir yerde yayınlanmamaları gerekmektedir.
Dergi Kayıt Tarihi : 9.10.2013



Derginin Adı : European Journal of Contemporary Education
ISSN : 2304-9650
DergininWebsitesi : http://ejournal1.com/en/index.html
Dergi Hakkında : Global Impact Factor 2012 - 0,201 Periodical publishes conference proceedings, articles and short reports, concerning results of pedagogy research in Russian and English languages. Article dateline is in English. The Editorial Board welcomes articles from both Russian and foreign researchers. This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. The magazine is registered in Federal Service for Supervision of Mass Media, Communications and Protection of Cultural Heritage (Russia). Registration Certificate ПИ № ФС77-50464 4 July 2012. DOI 10.13187/issn.2304-9650
Dergi Kayıt Tarihi : 26.10.2013



Derginin Adı : Proceedings of Dagestan State Pedagogical University. Natural and Exact Sciences.
ISSN : 1995-0675
DergininWebsitesi : http://www.izvdgpu.ru/
Dergi Hakkında : The leading reviewed scientific issue Bulletin of Dagestan State Pedagogical University. Natural and Exact Sciences was created to provide an international priority of the lecturers, staff’s, doctoral students, post-graduate students’ scientific works. It reflects the most interesting scientific research results in the sphere of Physics, Mathematics, Chemistry, Biology, Technique, Agriculture, Medicine and Earth Science. It is included into the bases of Russian Electronic Scientific Library, Russian Science Citation Index, Russian Press and “Russian Post” Catalogues, the List of leading reviewed scientific journal and issues, where main results of dissertations for Doctor’s and Candidate’s degree must be published.
Dergi Kayıt Tarihi : 27.10.2013



Derginin Adı : Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
ISSN : 1309-081X
DergininWebsitesi : http://sbe.giresun.edu.tr/index.php?id=277
Dergi Hakkında : 2009 yılında yayın hayatına başlayan Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
Dergi Kayıt Tarihi : 28.10.2013



Derginin Adı : Ana dili Eğitimi Dergisi ADED
ISSN : 2147-6020
DergininWebsitesi : www.anadiliegitimi.com
Dergi Hakkında : Ana Dili Eğitimi Dergisi (ADED), Kış/Ocak, Bahar/Nisan, Yaz/Temmuz ve Güz/Ekim olmak üzere yılda dört sayı olarak yayımlanan uluslar arası hakemli bir dergidir. Ana Dili Eğitimi Dergisi (ADED), genel olarak bir dilin, özel olarak Türkçenin eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları akademisyenlere ve kamuoyuna duyurmak amacıyla yayımlanmaktadır. Dergide, ana dili eğitimi ve öğretimi alanında yaşanan problemleri ele alan ve bu konuda çözüm önerileri getiren kuramsal ve uygulamalı çalışmalara yer verilir. Makalelerin Ana Dili Eğitimi Dergisi (ADED)’nde yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bildirinin sunulduğu yerin ve toplantının yeri ve zamanı açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir. Açık Erişim Politikası Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin küresel değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır. Derginin yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlanan yazılar anadiliegitimi@gmail.com adresine e-posta ekinde gönderilmelidir.
Dergi Kayıt Tarihi : 5.11.2013



Derginin Adı : Eğitim ve Gelecek (Journal of Education and Future - JEF)
ISSN : 2146-8249
DergininWebsitesi : http://jef.nesibeaydin.k12.tr/
Dergi Hakkında : Eğitim ve Gelecek Dergisi (ISSN 2146-8249), Nesibe Aydın Eğitim Kurumları tarafından, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kere yayımlanan uluslararası, disiplinlerarası ve hakemli bir eğitim dergisidir. Eğitim ve Gelecek Dergisi ilk sayısını Ocak 2012 tarihinde yayımlamış ve Temmuz 2013 tarihinde dördüncü sayısı yayımlanmıştır. Eğitim ve Gelecek Dergisi, günümüzde her alandaki gelişmeler ışığında gelecekteki eğitimin niteliğinin artmasına ve bilgi üretimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Eğitim ve Gelecek Dergisi’nde eğitim bilimleri, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, lisans, lisansüstü eğitimin tüm alanları ile ilgili deneysel, nicel, nitel, çeviri ya da derleme türünde gerçekleştirilmiş, özgün araştırma ve uygulamalara dayalı akademik yazılar yayımlanmaktadır. Eğitim ve Gelecek Dergisi, ilk sayısından itibaren uluslar arası standartlar ve disiplinlerarası bir yaklaşımı temel almıştır. Bu nedenle dergide sadece İngilizce makaleler yayımlanmakta ve makalelerin Türkçe özetlerine yer verilmektedir. Eğitim ve Gelecek Dergisi, her kurumdan ve her ulustan bilim insanları ile eğitimcilerin makale başvurularını kabul etmektedir.
Dergi Kayıt Tarihi : 19.11.2013



Derginin Adı : Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi
ISSN : 2147-7248
DergininWebsitesi : http://uyad.beun.edu.tr/index.php/JGER/index
Dergi Hakkında : Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi (UYAD), üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili online uluslararası, hakemli, akademik bir dergidir. UYAD yılda iki kez yayımlanmaktadır. UYAD'ın amacı üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili araştırmaların paylaşıldığı bir platform olmaktır.
Dergi Kayıt Tarihi : 7.12.2013



Derginin Adı : Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
ISSN : 1302-9312
DergininWebsitesi : http://eefdergi.erzincan.edu.tr/
Dergi Hakkında : Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; matematik ve fen eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri, beden eğitimi ve spor, spor psikolojisi, hareket ve antrenman bilimi, fiziksel aktivite ve fiziksel uygunluk, spor yönetimi ve rekreasyon, eğitim sosyolojisi, eğitim psikolojisi, ölçme ve değerlendirme, biyoloji eğitimi, coğrafya eğitimi, eğitim felsefesi, müzik eğitimi, erken çocukluk eğitimi, özel eğitim, kimya eğitimi, fizik eğitimi, sosyal bilimler, tarih eğitimi, Türkçe eğitimi, yabancı dil eğitimi, yetişkin eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, resim eğitimi, Türk dili ve edebiyatı eğitimi, eğitim yönetimi-denetimi-planlaması ve ekonomisi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, eğitim programları ve öğretim, mesleki ve teknik eğitim, halk eğitimi, yaşam boyu öğrenme, eğitim hukuku, eğitim ekonomisi, eğitim tarihi, eğitim felsefesi, öğretim süreçleri, eğitimde araştırma yöntemleri, sosyal bilgiler eğitimi, sınıf öğretmenliği eğitimi alanlarında özgün bilimsel araştırmaları yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında Türkçe veya İngilizce olarak yayınlayan hakemli bir dergidir. Haziran sayısı için son başvuru tarihi 1 Mart, Aralık sayısı için son başvuruı tarihi 1 Ekim'dir.
Dergi Kayıt Tarihi : 8.12.2013



Derginin Adı : Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri
ISSN : 1306-4371
DergininWebsitesi : www.sporyonetimi.com
Dergi Hakkında : Spor yönetimi ve bilgi teknolojileri alanına yönelik bilimsel dergi
Dergi Kayıt Tarihi : 8.12.2013



Derginin Adı : Asya Öğretim Dergisi
ISSN : 2148-2659
DergininWebsitesi : http://e-aji.com/index.php/aji
Dergi Hakkında : Asya Öğretim Dergisi eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün araştırma makalelerini, deneme/derleme ve çevirileri yayınlayan uluslararası hakemli bir e-dergidir. Dergi Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda en az iki defa on line olarak yayınlanır. Öncelikli olarak eğitim programı ve öğretimi ile öğretmen yetiştirme alanlarında bilimsel çalışmaları yayınlamayı benimsemekle birlikte eğitim bilimleri alanıyla ilgili makaleler de kabul edilmektedir.
Dergi Kayıt Tarihi : 9.01.2014



Derginin Adı : Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi
ISSN : 2148-2667
DergininWebsitesi : http://e-ajeli.com/index.php/ajeli/
Dergi Hakkında : Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisinde öncelikle eğitim yönetimi, liderliği ve denetimi olmak üzere eğitim bilimleri ve öğretim alanında araştırma, inceleme ve uygulama niteliğindeki çalışmalar yayınlanabilir. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere değerlendirilmeye alınmamış olmalıdır. Dergide yayınlanacak çalışmaların APA (American Psychological Association) yazım kılavuzuna uygun olması gerekmektedir. Derginin yazı dili İngilizce ve Türkçedir. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün araştırma makalelerini, deneme/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan uluslararası hakemli bir e-dergidir. Dergi haziran ve aralık olmak üzere yılda en az iki defa on line olarak yayınlanır. Öncelikli olarak eğitim bilimleri, eğitim yönetimi, liderliği ve denetimi alanında bilimsel çalışmaları yayınlamayı benimsemekle birlikte öğretmen yetiştiren alanlar ve öğretimle ilgili makaleler de kabul edilmektedir.
Dergi Kayıt Tarihi : 10.01.2014



Derginin Adı : Journal of Computer and Education Research
ISSN : 2148-2896
DergininWebsitesi : www.joucer.com
Dergi Hakkında : Journal of Computer and Education Research (JCER) (ISSN 2148-2896) dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. JCER, bilgisayar ve eğitim dünyasının eğitim alanındaki birikimlerini ortaya koymak bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla eğitim bilimlerinin ve alan eğitiminin tüm alanları ile ilgili nicel, nitel araştırmalara, alan yazınını kapsamlı bir şekilde değerlendiren meta analiz çalışmalarına, model önerilerine ve benzeri özgün yazılara yer verilmektedir. Bunun yanı sıra ileri araştırma/istatistik yöntem ve teknikleri kullanılan güncel araştırmalara öncelik tanınır. Çalışmaların yöntembilim bakımından yetkinlikleri yanında alana orijinal ve yeni katkı sunmaları da temel yayımlanma kriteridir. Bu genel amaç doğrultusunda JCER eğitimle ilgili nitelikli araştırma sonuçlarını yayımlayarak bilgisayar ve eğitim bilimleriyle ilgili bilgi üreten araştırmacılara ve üretilen bilgileri kullanan uygulayıcılara nitelikli bir bilgi kaynağı olmayı amaçlamaktadır. Journal of Computer and Education Research (JCER) 2013 yılında yayım hayatına başlamıştır. Yılda iki kez olmak üzere www.joucer.com web adresinde yayımlamaktadır. Dergiye gönderilen makaleler bağımsız ve çift körleme hakemlik ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmektedir. Dergi Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlamaktadır.
Dergi Kayıt Tarihi : 13.01.2014



Derginin Adı : Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
ISSN : 2147-1908
DergininWebsitesi : http://dergipark.ulakbim.gov.tr/etku/
Dergi Hakkında : Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi’nin amacı eğitim teknolojileri alanında kaliteli çalışmaların yayınlandığı hakemli, uluslararası bir yayın platformu sunmaktır.
Dergi Kayıt Tarihi : 6.02.2014



Derginin Adı : TESAM AKADEMİ
ISSN : 2148 – 24
DergininWebsitesi : www.tesamakademi.com
Dergi Hakkında : Tesam Akademi’nin temel amacı yayınladığı konularda hem bilimsel çalışmalar için akademik zemin hazırlamak, hem de söz konusu görüşlerin paylaşılmasını sağlayarak yeni açılımlar yaratmaktır. Ayrıca, sosyal bilimler alanlarındaki farklı düşünen yazarların fikirlerinden oluşan sinerji ile yurt içi ve yurt dışında sosyal bilimler literatürüne katkıda bulunabilmektir. Özellikle, sunacağı farklı bilimsel düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, ekonomik, çevresel ve sosyo-kültürel problemlerine çözüm üretebilmektir.
Dergi Kayıt Tarihi : 11.02.2014



Derginin Adı : International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS)
ISSN : 2348–0343
DergininWebsitesi : http://www.ijims.com/index.php
Dergi Hakkında : Scope of IJIMS include, but are not limited, to the following subjects : Medical Sciences or Health Sciences, Dental Sciences ,Biological or Life Sciences, Pharmaceutical Sciences,Paramedical Sciences, Physiotherapy, Agricultural Sciences , Physical Education , Sports Physiology, Nutrition , Music and other Performing Arts, Physical Sciences, Arts and Humanities, Philosophy, Engineering Sciences, Chemical Sciences, Management Studies, Computer Sciences, Commerce, Law or Juridical Sciences, Educational Sciences, Mathematical and Statistical Sciences, Anthropology, Psychology, Fishery Sciences,Forestry, Geography, Library Sciences , Environmental Sciences, Earth Sciences or Geology, Biotechnology, English and Bengali Literature, Social Sciences, Animal/ Veterinary Sciences , Ayurveda ,Unani Medicine and Public Health.
Dergi Kayıt Tarihi : 13.02.2014



Derginin Adı : Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
ISSN : 2147 - 10
DergininWebsitesi : http://kefad.ahievran.edu.tr
Dergi Hakkında : Yayın hayatına 2000 yılında başlayan dergimiz kesintisiz olarak bu güne kadar yayınlanmıştır. Dergimiz önce Ulakbim Sosyal Bilimler Veri Tabanı tarafından, sonra da 2009 yılından itibaren EBSCO "Academik Search Complate" tarafından indexlenmeye başlamıştır. Bununla birlikte dergimizde yayımlanan makalelerin görülebilirliğini daha da artırabilmek amacıyla dergimizin diğer uluslararası abstract ve fultext indexlerde de taranmasını sağlamaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
Dergi Kayıt Tarihi : 13.02.2014



Derginin Adı : The International Journal of Research in Teacher Education (IJRTE)
ISSN : 1308 - 95
DergininWebsitesi : http://ijrte.eab.org.tr/pages/about-the-journal.php
Dergi Hakkında : Derginin amacı öğretmen eğitimiyle ilgili makaleleri yayınlamaktır
Dergi Kayıt Tarihi : 17.02.2014



Derginin Adı : Eğitim Bilimleri Dergisi
ISSN : 1300-8889
DergininWebsitesi : http://e-dergi.marmara.edu.tr/maruaebd
Dergi Hakkında : M.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi, eğitimin tüm alanlarıyla ilgili nicel ve nitel araştırmalar veya her iki yöntemin birlikte kullanıldığı araştırmalar başta olmak üzere derleme, çeviri ve özgün yazılara yer veren hakemli bir dergidir.
Dergi Kayıt Tarihi : 21.02.2014



Derginin Adı : Mediamusic
ISSN : 2226-6143
DergininWebsitesi : http://mediamusic-journal.com
Dergi Hakkında : Electronic scientific magazine Mediamusic is a scholarly e-journal of music and sound in electronic mass media, film, Internet, and multimedia. Publishes scholarly reviews and articles on audiovisual theory, history and practice, in the fields of musicology, art criticism, cultural studies, pedagogy, engineering and philosophy. All publications are reviewed. Free access.
Dergi Kayıt Tarihi : 27.02.2014



Derginin Adı : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
ISSN : 1301-9058
DergininWebsitesi : http://www.gefad.gazi.edu.tr/
Dergi Hakkında : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) eğitim alanlarında özgün araştırma makaleleri yayımlayan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Tüm bilim insanlarının yazılarına açıktır.
Dergi Kayıt Tarihi : 28.02.2014



Derginin Adı : ULUSLARARASI TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ (UTEB)
ISSN : 2148-2314
DergininWebsitesi : http://uteb.gop.edu.tr/
Dergi Hakkında : Dergimizde eğitim bilimlerini kapsayan tüm bilimsel çalışmalar yayınlanmaktadır.
Dergi Kayıt Tarihi : 1.03.2014



Derginin Adı : Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi
ISSN : ISSN 2146
DergininWebsitesi : http://www.sbe.ktu.edu.tr/sbe2/dergi.php?pid=48
Dergi Hakkında : Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Davranış Bilimleri, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Eğitim Bilimleri, İletişim Bilimleri, Dil Bilimi konularındaki özgün ve nitelikli makaleler, kitap tanıtımı ve eleştirileri ile örnek olay çalışmaları yayımlanabilir. Dergimizin ana hedefi; bilimsel normlara ve bilim etiğine uygun, nitelikli ve özgün çalışmaları titizlikle değerlendirerek, düzenli aralıklarla yayımlanan ve sosyal bilimler alanında tercih edilen öncelikli dergiler arasında yer almaktır.
Dergi Kayıt Tarihi : 3.03.2014



Derginin Adı : Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
ISSN : 2148-3930
DergininWebsitesi : http://www.uhedergisi.com/
Dergi Hakkında : UHİVE “Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi”; 2013 yılı itibariyle yayın hayatına başlamıştır. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan yayınlara yer verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda dört sayı çıkarmaktadır.
Dergi Kayıt Tarihi : 3.03.2014



Derginin Adı : ACED Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
ISSN : 2148-3922
DergininWebsitesi : http://www.aceddergisi.com/
Dergi Hakkında : ACED “Uluslararası Hakemli Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi” dergimiz; 2013 yılı itibariyle yayın hayatına girmiştir. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan yayınlara yer verilmektedir. Dergimiz hakemli bir dergi olup, yılda iki sayı çıkarmaktadır. Sayılar yılın Aralık ve Temmuz aylarının son gününe denk gelecek şekilde sistemde yayınlanmaktadır. Dergimiz basılı ve internet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. Dergimizde anne çocuk ve eğitim alını içerisinde değerlendirilebilecek her türlü yayına yer verilebilmektedir. Dergimiz uluslararası nitelikte olup farklı indeksler tarafından taranmaktadır. Dergimiz bünyesinde birbirinden değerli olan çok sayıda eğitim, okul öncesi eğitim, sağlık ve diğer eğitim dallarında araştırmacısı ve akademisyenlerden oluşan hakem, bilim ve danışma kurulu üyeleri bulunmaktadır. Dergimizin baş editörü Dr.Fatma TEZEL ŞAHİN olup, dergi yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda işlem gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu başkanı derginin o anki baş editörü olup yönetim kurulunun %51 nin aldığı kararlar uygulanmaktadır. Her bir yayın alan uzmanı iki hakem onayından geçmiş olmalı ve olumlu yönde yayınlanabilir şeklinde görüş raporu almalıdır. Aynı sayı içerisinde yazarın bir yayınına yer verilir. Birden fazla hakem ve yönetim kurulu onayından geçen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar hakem ve yönetim kurulu üyeleri üzerinde etkili değildir. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye devredilmiş olarak kabul edilir. Yazar ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş ve derginin yayın kabul şartlarına uygun hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dahil olmuştur. Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacılarının mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında bilimsel çalışmalar yapmış olması şartı aranır. Dr. Unvanına sahip olmayan ve alanında yayın yapmayan hiç kimse bilim, danışma ve hakem kurullarında yer alamaz. Dergi yönetim kurulu derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını oluşturur. Yönetim kurulunun aldığı her türlü karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Yönetim kurulu kararı olmaksızın hiçbir koşul ve şartta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide kabul edilip edilmeyeceğine, hakem sürecine gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi vermek zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde hakem, bilim ve danışma kurulunda yer almak isteyen bilim insanlarının katılımına ancak yönetim kurulu karar verebilir. Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından geçmiş çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildirilerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olmalıdır. Ayrıca sözlü sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem onay raporları dergimiz yönetim kuruluna ve baş editörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde yer verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri derginin web sayfasından kendisi izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizde uluslararası apa 5 sistemi uygulanır. Bu sistem dışında hazırlanan hiçbir yayına yer verilmez yer verilmesi de talep edilemez. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir yazar ve yazarlar için aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık sağlanması istenemez talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka derginin yayın kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özelliği taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer verilemez. Derginin yayın kabul ettiği alanlara giren bütün çalışmalar dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınır. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayının dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahip bulunur. Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide sürece dahil edilmez. Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir yükümlülük oluşturamaz. Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı fikir ve sanat eserleri kanun ve hükümlerine tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da yazarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde yayınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmeyen alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. Bu konuda dergimiz üzerinde hiçbir kurum, kişi ya da diğer yetkili olanlar yaptırım uygulayamaz. Dergimiz basılı ve online olarak hareket eden bir yayın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve kişilere fayda sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi olmayıp, hiçbir yazara ya da yazarlara basılı materyal göndermek zorunda değildir. Dergimizde kabul edilen ve basıma hak kazanan çalışmalar dergi yayın kabul şartları ve yazım kurallarına uygun olarak mizampajı yapılır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir.
Dergi Kayıt Tarihi : 6.03.2014



Derginin Adı : Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
ISSN : 2147-7256
DergininWebsitesi : http://www.amasya.edu.tr/akademik/fakulteler/ilahiyat-fakultesi/dergi/fakulte-dergisi.aspx
Dergi Hakkında : Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki kez yayımlanan hakemli bilimsel süreli bir yayın organıdır. Dergide yayınlanan yazıların her türlü içerik sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazılar, yayıncı kuruluşun izni olmadan kısmen veya tamamen bir başka yerde yayınlanamaz.
Dergi Kayıt Tarihi : 17.03.2014



Derginin Adı : Tarih Okulu Dergisi
ISSN : 2148-4260
DergininWebsitesi : www.johschool.com
Dergi Hakkında : Tarih Okulu Dergisi, 2008 yılında kurulmuş olup 1308-5298 ISSN numarası ile 2013 yılına kadar basılı olarak yayınlanmıştır. Ekim 2013 tarihinden itibaren 2148-4260 ISSN numarası ile elektronik olarak da yayınlanmaya başlamıştır. Tarih Okulu bir sosyal bilimler dergisidir.
Dergi Kayıt Tarihi : 18.03.2014



Derginin Adı : Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/Mediterranean Journal of Humanities
ISSN : 2146-4812
DergininWebsitesi : http://mjh.akdeniz.edu.tr/tr
Dergi Hakkında : Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Dergi Akdeniz kültürleri, Antropoloji, Arkeoloji, Sanat, Sanat Tarihi, Kültürel çalışmalar, Gerontoloji, Tarih, Dil, Edebiyat, Medya, Felsefe, Eğitim, Psikoloji ve Sosyoloji alanları başta olmak üzere sosyal bilimlerin tüm alt alanlarında, bilimsel konu ve sorunları irdeleyen ve bu konularda çözüm önerileri getiren özgün, ulusal ve uluslararası araştırma makalelerini yayımlayan hakemli, akademik bir dergidir. Başvuran her makale alanda uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilmekte ve kesin sonuç yazarlara üç ay içinde bildirilmektedir.
Dergi Kayıt Tarihi : 24.03.2014



Derginin Adı : Theoretical & Applied Science
ISSN : 2308-4944
DergininWebsitesi : www.T-Science.org
Dergi Hakkında : International scientific journal «Theoretical & Applied Science», registered in France, and distributed by the Central libraries of Kazakhstan, USA, Europe, Russia and CIS. The journal is published monthly, 30 number, according to the results of scientific and practical conferences held in different countries and cities. Each conference scientific journal, with articles in the shortest possible time (within 1 day) is placed on the Internet site: http://www.T-Science.org Each number of the scientific journal is given international ISSN code, bar code EAN-13 and the Author's character. The journal was officially included in the RISC (Russian index of scientific citation). Contract number 622-10/2013. (the link to the journal in the database RISC http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1148152 ).
Dergi Kayıt Tarihi : 26.03.2014



Derginin Adı : INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCHERS
ISSN : 1308 - 95
DergininWebsitesi : http://ijer.eab.org.tr/
Dergi Hakkında : INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCHERS (IJERs) is a fully refereed electronic journal published by Educational Research Association, Turkey. IJERs has been launched as an online journal rather than a paper-based journal in order to reach as many readers as possible in the most convenient manner. The journal is published three times a year. IJERs is interested in research into all aspects of education. The aim of the journal is to assist in the improvement of teaching-learning in fields related to the process of teaching-learning, and to make a contribution to knowledge in this field by serving as an outlet for the results of theoretical and practical research by specialists and instructors to be disseminated to interested audience. Papers to be considered for publication in IJERs must not have been previously published elsewhere or under review by another journal. However, papers presented at a conference and not published in their entirety in the conference proceedings may be considered for publication. A statement by the author is requested to this effect. All papers submitted are first reviewed by the Editorial Board to check whether they are appropriate for the journal’s readership and in keeping with the editorial policy and aims of the journal. Following this first review, the paper is sent to expert referees for blind review. All papers submitted to the journal must therefore conform to the requirements of the style guidelines for an appropriate blind review. INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCHERS also aims to include book reviews, announcements, and scholarly debate on various topics of current scholarly interest. IJERs publishes articles in English. Copyright of articles published in the journal belongs to Educational Research Association, Turkey. The ideas expressed in the article, however, remain the intellectual property right of the author.
Dergi Kayıt Tarihi : 7.04.2014



Derginin Adı : ASOSOURNAL
ISSN : 2148-2489
DergininWebsitesi : www.asosjournal.com
Dergi Hakkında : ASOSJOURNAL Dergisi ilk sayısını 2013 Aralık ayında yayınladı. Yayın hayatını sosyal bilimlerin her alanına hitap eden bir dergi olarak sürdürecek olan ASOSJOURNAL Dergisi uluslararası akademik bir dergidir. ASOSJOURNAL dergisinin hedefi, yazı ve düşünce ile meşgul olan herkesin söz söyleyebileceği disiplinlerarası bir sosyal bilim platformu olmaktır.
Dergi Kayıt Tarihi : 11.04.2014



Derginin Adı : Ekonomika, Journal for Economic Theory and Practice and Social Issuses
ISSN : 0350-137X
DergininWebsitesi : http://www.ekonomika.org.rs
Dergi Hakkında : Ekonomika is a national scientific journal. The current series of journals continues 60-year-old tradition of publishing topics related to the economy and social issues. Journal of Ekonomika is managed in the whole of this period successfully consolidate and present topics related to the scientific field of economics. The Scientific Committee of the Ministry of Education, Science and Technological Development of Republic of Serbia, gave the status of a national journal. The main goal of Ekonomika is to promote original research in economics and other social issues, providing insight into how the academia, researchers, professionals, policy makers and practice on the ground in a highly competitive environment and science. Topics that are published in the journal Ekonomika: • Economy, • Monetary Economics, • Banking, • Marketing • Management • Agricultural Economics • Law and Economics
Dergi Kayıt Tarihi : 12.04.2014



Derginin Adı : Management Issues
ISSN : 2304-3369
DergininWebsitesi : http://vestnik.uapa.ru
Dergi Hakkında : Management problems and legal regulation of managerial processes in various spheres of social life were chosen as substantial priorities of the journal. Issues of higher education in Russia, personnel training and staff development both in the sphere of state and municipal management and in the sphere of commercial and non-commercial institutions management are discussed on pages of the journal. Main headlines of the journal: Civil society development in Russia, ideological aspect and power Sociology of state and municipal service Economics and management Social and economic development of the RF, subjects and municipal entities Demography and social policy Topical issues of juridical science and practice Theory and history of State and law
Dergi Kayıt Tarihi : 27.04.2014



Derginin Adı : Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
ISSN : 1308-5549
DergininWebsitesi : http://iibfdergi.karatekin.edu.tr/Anasayfa.aspx
Dergi Hakkında : Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ISSN:1308-5549, e-ISSN:2147-4206), yılda iki defa (Bahar ve Güz) yayınlanmakta olan hakemli bir dergidir. Dergiye sunulan makaleler, en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirilmektedir. Dergide, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlanmaktadır. Dergide İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Ekonometri başta olmak üzere çeşitli İİBF anabilim dallarında özgün çalışmaların yanı sıra çeviri eserlere ve kitap değerlendirmelerine de yer verilmektedir.
Dergi Kayıt Tarihi : 3.05.2014



Derginin Adı : Khazar Journal of Humanities and Social Sciences
ISSN : 2223-2613
DergininWebsitesi : www.jhss-khazar.org
Dergi Hakkında : Khazar Journal of Humanities and Social Sciences is an open-access, peer-reviewed journal published by Khazar University Press (Baku, Azerbaijan).The journal focuses on the results of original research projects in various fields of History, Politics, International Relations, Education, Culture, History of Thoughts, Language and Literature, Economics and Law, as well as in general Social Studies, Arts & Humanities. The journal is published out of Azerbaijan but accepts articles from authors all around the globe. Articles and any other material published in the Khazar Journal of Humanities and Social Sciences represent opinions of the author(s) and should not be considered to reflect opinions of the Editorial Board. The KJHSS is published in four issues (spring, summer, fall and winter) per year. The journal is fully financially supported by Khazar University. There are no publication fees for any author.
Dergi Kayıt Tarihi : 5.05.2014



Derginin Adı : International Review of Management and Business Research
ISSN : 2306-9007
DergininWebsitesi : http://irmbrjournal.com/index.php
Dergi Hakkında : International Review of Management and Business Research (IRMBR) aims to publish new business and management insights in the shape of research articles, literature reviews, case studies, short communications and book reviews. Another aim of the journal is to bring business realities into class rooms so that young pupils can grasp the intricate details of theories and practices of the real business world. The journal’s core objective is to facilitate the researchers, scholars, resource persons and practitioners to come on a platform and promulgate their research findings so that intricate decisions can be taken to improve businesses and society as a whole. A rigorous double blind peer review mechanism/approach has been adopted by IRMBR to ensure and achieve the standard articles.
Dergi Kayıt Tarihi : 10.06.2014



Derginin Adı : International informational and analytical journal Crede Experto
ISSN : 2312-1327
DergininWebsitesi : http://ipkro-38.ru/
Dergi Hakkında : Crede Experto is an international electronic scientific and pedagogical journal. It is established for educators, teachers, post-graduate students and all those who want to learn about current educational processes. It is a multilingual (Buryat, Russian, Ukrainian, Byelorussian, Kazakh, Chinese, Yakut, Tajik, Kirghiz, Uzbek, Tatar, Polish, German, Korean, Mongol, Tuvinian, Bashkir, English, French, Spanish, Bulgarian, Italian, Japanese, Khakas, Czech) quarterly-issued scientific journal published by the IIET. The journal has been published since 2014. Its volume is 50 mb, formatted as a web page. The founder and publisher of the journal is the Regional State Autonomous Educational Institution of Additional Professional Education (training) of Professionals Irkutsk Institute of Educators Training.The Editor in Chief is Ludmila Ivanova.
Dergi Kayıt Tarihi : 13.06.2014



Derginin Adı : El-BAHITH REVIEW
ISSN : 1112-3613
DergininWebsitesi : http://revues.univ-ouargla.dz/index.php/acceill/revue-el-bahith
Dergi Hakkında : Annual refereed journal of applied reserch in economic,commercial and managment sciences
Dergi Kayıt Tarihi : 18.06.2014



Derginin Adı : Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
ISSN : 1309-8918
DergininWebsitesi : http://egitim.bayar.edu.tr/efdergi/
Dergi Hakkında : Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi yılda iki sayı olarak yayınlanan, hakemli bir dergidir. CBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi'nde bir araştırmayı sonuçlarıyla yansıtan araştırma makaleleri ile bilimsel nitelikleri yüksek sayılabilecek tercümeler, bilimsel gözlem ve derleme yazıları yayınlanır. Hedef kitlesi; Eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinde araştırmalar yapmakta olan bilim insanları, öğretmen ve öğrencilerdir. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayınlanır.
Dergi Kayıt Tarihi : 18.06.2014



Derginin Adı : International Journal of Educational Studies in Mathematics
ISSN : 2148-5984
DergininWebsitesi : www.ijesim.com
Dergi Hakkında : International Journal of Educational Studies in Mathematics (IJESIM) is an academic journal established with the aim of publishing the researches conducted in the field of mathematics education. IJESIM is an online and a non-profit refereed journal which is published four times in a year, namely it ends up with one volume each year and every volume consisting of four issues.
Dergi Kayıt Tarihi : 23.06.2014



Derginin Adı : Participatory Educational Research
ISSN : 2148-6123
DergininWebsitesi : http://www.partedres.com/
Dergi Hakkında : .
Dergi Kayıt Tarihi : 23.06.2014



Derginin Adı : Journal of Sports Science
ISSN : 2332-7839
DergininWebsitesi : http://www.davidpublishing.org/journals_info.asp?jId=1677
Dergi Hakkında : Name of Content Provider (Publisher or Content Owner): Publisher Contact name, email, and country: Kunderi Mahaboob, mahaboob@davidpublishing.com , United States Describe your relationship to this publication (editor, director, editorial board member, subscriber, etc.): Editor Aim and scope of the content: Languages(s) (in order of most to least prominent): English Audience (academic, general adult, high school, other): Academics Frequency of publication: Monthly Peer-review process: All research articles in this journal undergo rigorous peer review, based on initial editor screening and anonymous refereeing by at least two anonymous referees. Website: http://www.davidpublishing.com/ Year of first publication:2013 Content type (journal, e-journal, monograph, pamphlet, conference proceedings, special collection, internet database, Open-access, other): Journal, e-Journal
Dergi Kayıt Tarihi : 30.06.2014



Derginin Adı : Route Educational & Social Science Journal
ISSN : 2148-5518
DergininWebsitesi : http://www.ressjournal.com/
Dergi Hakkında : RESSJOURNAL, (Route Education and Social Science Journal ) 2014’te yayın hayatına başlamış, uluslararası hakemli, bilimsel ve elektronik bir dergidir. Dergimizde konusunda başarılı olmuş, tanınmış bilim insanları, uzman oldukları disiplinlerde özel sayı çıkarabilmektedir. Bu şekilde o disipline ait başvuru kaynağı misafir editör eliyle sağlanmaktadır. Dergimiz, nitelikli araştırmaların uluslararası vizyon ve misyona bağlantısını sağlamak amacıyla kurulmuş bir dergidir.
Dergi Kayıt Tarihi : 1.07.2014



Derginin Adı : Journal of Statistical Science and Application
ISSN : 2328-224X
DergininWebsitesi : http://davidpublishing.com/journals_info.asp?jId=1950
Dergi Hakkında : Title: Journal of Health Science Name of Content Provider (Publisher or Content Owner): Publisher Contact name, email, and country: Kunderi Mahaboob, mahaboob@davidpublishing.com , United States Describe your relationship to this publication (editor, director, editorial board member, subscriber, etc.): Editor Aim and scope of the content: The Journal seeks to bridge and integrate the intellectual, methodological, and substantive diversity of scholarship in mathematics and system science, and to encourage a vigorous dialogue between scholars and practitioners in these fields. Discipline (s):Mathematics Languages(s) (in order of most to least prominent): English Audience (academic, general adult, high school, other): Academics Frequency of publication: Monthly Peer-review process: All research articles in the journals undergo rigorous peer review, based on initial editor screening and refereeing by at least two anonymous referees. Website: http://www.davidpublishing.com/ Year of first publication:2011 Content type (journal, e-journal, monograph, pamphlet, conference proceedings, special collection, internet database, Open-access, other): Journal, e-journal,open access
Dergi Kayıt Tarihi : 8.07.2014



Derginin Adı : Research Journal of English Language and Literature (RJELAL)
ISSN : 2321-3108
DergininWebsitesi : http://www.rjelal.com/
Dergi Hakkında : Research Journal of English Language and Literature (RJELAL) an International Journal Published by KY Publications (p) Ltd., is an open access journal that provides rapid publication (quarterly) of articles in all areas Related to English Language and Literature of the subject. Philosophy of RJELAL guides it to map new frontiers in emerging and developing areas in research, Teaching, industry and governance as well as to link with centers of excellence worldwide to stimulate young minds for creating knowledge based community
Dergi Kayıt Tarihi : 8.07.2014



Derginin Adı : Sino-US English Teaching
ISSN : 1539-8072
DergininWebsitesi : http://davidpublishing.com/journals_info.asp?jId=1925
Dergi Hakkında : Title: Sino-US English Teaching. Name of Content Provider (Publisher or Content Owner): Publisher Contact name, email, and country: Kunderi Mahaboob, mahaboob@davidpublishing.com , United States Describe your relationship to this publication (editor, director, editorial board member, subscriber, etc.): Editor Aim and scope of the content: A monthly professional academic journal, covers all sorts of researches on the English teaching theory and practice, linguistic research, translation research, literature criticism, and other latest findings and achievements from experts and foreign language scholars all over the world. Discipline (s): Social Science Languages(s) (in order of most to least prominent): English Audience (academic, general adult, high school, other): Academics Frequency of publication: Monthly Peer-review process: All research articles in this journal undergo rigorous peer review, based on initial editor screening and refereeing by at least two anonymous referees. The review process will take about 1 month as usual. Website: http://www.davidpublishing.com/ Year of first publication:2004 Content type (journal, e-journal, monograph, pamphlet, conference proceedings, special collection, internet database, Open-access, other): Journal, e-journal, open access
Dergi Kayıt Tarihi : 8.07.2014



Derginin Adı : US-China Foreign Language
ISSN : 1539-8080
DergininWebsitesi : http://davidpublishing.com/davidpublishing/journals/J8/foreign2011/for2011/386.html
Dergi Hakkında : Title: US-China Foreign Language Name of Content Provider (Publisher or Content Owner): Publisher Contact name, email, and country: Kunderi Mahaboob, mahaboob@davidpublishing.com , United States Describe your relationship to this publication (editor, director, editorial board member, subscriber, etc.): Editor Aim and scope of the content: A monthly professional academic journal, covers all sorts of researches on linguistic research, English teaching, translation research, literature criticism, and other latest findings and achievements from experts and foreign language scholars all over the world. Discipline (s): Social Science Languages(s) (in order of most to least prominent): English Audience (academic, general adult, high school, other): Academics Frequency of publication: Monthly Peer-review process: All research articles in this journal undergo rigorous peer review, based on initial editor screening and refereeing by at least two anonymous referees. The review process will take about 1 month as usual. Website: http://www.davidpublishing.com/ Year of first publication:2003 Content type (journal, e-journal, monograph, pamphlet, conference proceedings, special collection, internet database, Open-access, other): Journal, e-journal, open access
Dergi Kayıt Tarihi : 8.07.2014



Derginin Adı : Psychology Research
ISSN : 2159-5542
DergininWebsitesi : http://davidpublishing.com/journals_info.asp?jId=1936
Dergi Hakkında : Title: Psychology Research Name of Content Provider (Publisher or Content Owner): Publisher Contact name, email, and country: Kunderi Mahaboob, mahaboob@davidpublishing.com , United States Describe your relationship to this publication (editor, director, editorial board member, subscriber, etc.): Editor Aim and scope of the content: Psychology Research, a monthly professional academic journal, has three main columns: General Psychology,Developmental and Educational Psychology. Discipline (s):Discipline(s): Biopsychology, Cognitive Psychology and Psycholinguistics, Child Psychiatry, Languages(s) (in order of most to least prominent): English Audience (academic, general adult, high school, other): Academics Frequency of publication: Monthly Peer-review process: All research articles in this journal undergo rigorous peer review, based on initial editor screening and anonymous refereeing by at least two anonymous referees. Website: http://www.davidpublishing.com/ Year of first publication:2011 Content type (journal, e-journal, monograph, pamphlet, conference proceedings, special collection, internet database, Open-access, other): Journal, e-Journal
Dergi Kayıt Tarihi : 8.07.2014



Derginin Adı : Sociology Study
ISSN : 2159-5526
DergininWebsitesi : http://davidpublishing.org/journals_info.asp?jId=429
Dergi Hakkında : Title: journal of Sociology Study Name of Content Provider (Publisher or Content Owner): Publisher Contact name, email, and country: Kunderi Mahaboob, mahaboob@davidpublishing.com , United States Describe your relationship to this publication (editor, director, editorial board member, subscriber, etc.): Editor Aim and scope of the content: The journal aims to provide the most complete and reliable source of information on recent developments in sociology. Each issue brings you critical perspectives and cogent analyses, serving as an outlet for the best theoretical and research work in the field. The purpose of the journal is to further the understanding of the theory and practice of sociology by publishing articles of interest to practitioners and scholars. The journal publishes peer-reviewed articles, review articles, case studies, exemplar profiles, viewpoints and research results from practitioners of all grades and professions, academics and other specialists on the broad spectrum of sociology. The topics covered in the journal include (but not limit to): culture; criminality, deviance, law and punishment; economic sociology; environment; education; family, gender, and sexuality; health and illness; Internet; knowledge and science; media; military; political sociology; race and ethnic relations; religion; social networks; social psychology; stratification; urban and rural sociology; work and industry; sport sociology. The journal is published in English. The e-journal provides free and open access to all of its content on our website. Accepted papers will immediately appear online followed by printed in hard copy. Discipline (s): social science, Humanities Languages(s) (in order of most to least prominent): English Audience (academic, general adult, high school, other): Academics Frequency of publication: Monthly Peer-review process: Journal of Sociology is a refereed journal.All research articles in this journal undergo rigorous peer review, based on initial editor screening and anonymised refereeing by at least two anonymous referees. Website: http://www.davidpublishing.com/ Year of first publication:2011. Content type (journal, e-journal, monograph, pamphlet, conference proceedings, special collection, internet database, Open-access, other): Journal. e-journal, Open-access.
Dergi Kayıt Tarihi : 8.07.2014



Derginin Adı : US-China Education Review A&B
ISSN : 2161-623X
DergininWebsitesi : http://www.davidpublishing.com/journals_info.asp?jId=1574
Dergi Hakkında : Title: US-China Education Review A&B Name of Content Provider (Publisher or Content Owner): Publisher Contact name, email, and country: Kunderi Mahaboob, mahaboob@davidpublishing.com , United States Describe your relationship to this publication (editor, director, editorial board member, subscriber, etc.): Editor Aim and scope of the content: professional academic journals, are striving to provide the best platform for researchers and scholars worldwide to exchange their latest findings and results. Discipline(s):Current columnsinvolveHigher Education, Higher Educational Management,Educational Psychology, Teacher Education, Curriculum and Teaching, Educational Technology, Education Economics and Management,Educational Theory and Principle, Educational Policy and Administration, Comparative Education, Vocational and Technical Education, Special Education, Educational Philosophy, Elementary Education, Science Education, Lifelong Learning, Adult Education, Distance Education, Pre-school Education, Early Child Education, Secondary Education, Art Education, Rural Education, Environmental Education, Health Education, History of Education, Sociology of Education, Educational Methodology, Education and Culture, Legal of Education, Educational Evaluation and Assessment, Physical Education, Educational Consulting,Educational Training, Moral Education, Family Education, as well as other issues. Languages(s) (in order of most to least prominent): English Discipline (s):Social Science Languages(s) (in order of most to least prominent): English Audience (academic, general adult, high school, other): Academics Frequency of publication: Monthly Peer-review process: All research articles in this journal undergo rigorous peer review, based on initial editor screening and anonymous refereeing by at least two anonymous referees. Website: http://www.davidpublishing.com/ Year of first publication:2003 Content type (journal, e-journal, monograph, pamphlet, conference proceedings, special collection, internet database, Open-access, other): Journal, e-Journal
Dergi Kayıt Tarihi : 8.07.2014



Derginin Adı : Philosophy Study
ISSN : 2159-5313
DergininWebsitesi : http://davidpublishing.com/journals_info.asp?jId=1952
Dergi Hakkında : Title: Philosophy Study Name of Content Provider (Publisher or Content Owner): Publisher Contact name, email, and country: Kunderi Mahaboob, mahaboob@davidpublishing.com , United States Describe your relationship to this publication (editor, director, editorial board member, subscriber, etc.): Editor Aim and scope of the content: Philosophy of Science, Philosophy of Language, Philosophy of Mind, Philosophy of Religion, Logic, Political Philosophy, History of Philosophy, Metaphysics, Ethics, Aesthetics, and other relevant areas. Discipline (s):philosophy Languages(s) (in order of most to least prominent): English Audience (academic, general adult, high school, other): Academics Frequency of publication: Monthly Peer-review process: All research articles should be undergone rigorous peer review, based on initial editor screening and anonymized refereeing by at least two anonymous referees. Website: http://www.davidpublishing.com/ Year of first publication:2011 Content type (journal, e-journal, monograph, pamphlet, conference proceedings, special collection, internet database, Open-access, other): Journal, e-Journal
Dergi Kayıt Tarihi : 8.07.2014



Derginin Adı : Journal of Management of Roraima
ISSN : 2237-8057
DergininWebsitesi : http://revista.ufrr.br/index.php/adminrr/index
Dergi Hakkında : Journal of Management of Roraima is a biannualy journal in the online format of the Department of Administration of the Center for Economic and Administrative Sciences of the Federal University of Roraima Which AIMS to Contribute to the diffusion of knowledge about management and related areas. The RARR pursues the best editorial practices of scientific journals in Brazil , from the exposed Editorial Policy settings . More precise definitions of the mission , scope and structure of the magazine can be found in the text of Editorial Policy , in this site . The RARR operates on the Open Journal System ( OJS ) platform , better known in the Brazilian scientific community as Electronic System for Journal Publishing - SEER. Its mission is to disclose unpublished and original scientific articles, essays, reviews, research communications, management studies and experiments that address relevant topics in the areas of management, involving studies in the areas of Administration, Accounting, Economics, Executive Secretary, Public Management, among other of Applied Social Sciences. So studies from scientific initiation, completion of course work, both undergraduate as specialization, dissertations and theses will be accepted
Dergi Kayıt Tarihi : 10.07.2014



Derginin Adı : Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
ISSN : 2147-5121
DergininWebsitesi : sbd.nisantasi.edu.tr
Dergi Hakkında : Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi", 2013 yılından itibaren "Hakemli Dergi" statüsüne uygun olarak basılmaya başlanmış olup; Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki sayı olarak yayın hayatına devam etmektedir. Yayın Kurulu kararıyla, Özel Sayı olarak da yayınlanabilmektedir. Dergimiz Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca çalışmaları kabul etmektedir. Dergiye gönderilen çalışmalar, hem hakemlerin hem de yazarların birbirlerini bilmediği sistemle (double blind), üç hakem tarafından değerlendirilmektedir. Çalışmalarını göndermek isteyen yazarlar, dergi e-posta adresine (sbd@nisantasi.edu.tr) özgün bilimsel çalışmalarını online olarak gönderebilirler.
Dergi Kayıt Tarihi : 21.07.2014



Derginin Adı : Advances in Language and Literary Studies
ISSN : 2203-4714
DergininWebsitesi : www.alls.aiac.org.au
Dergi Hakkında : Advances in Language and Literary Studies (ALLS) is a peer-reviewed journal established in Australia. ALLS is disseminated for free on the World Wide Web. Authors are encouraged to submit original unpublished works. All submitted papers are considered subject to the understanding that they have not been published and are not being considered for publication elsewhere. To be publishable, papers must treat new research, be well written, and be of interest to a significant segment of the science community. The scopes of the journal include, but not limited to, such areas as English language, Linguistics, and literary studies. The journal is published bimonthly in both online and printed versions. The online version is free access and downloadable while the printed version can be ordered via AIAC Online store.
Dergi Kayıt Tarihi : 27.07.2014



Derginin Adı : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
ISSN : 1303-0493
DergininWebsitesi : http://www.efdergi.ibu.edu.tr
Dergi Hakkında : Dergimiz, Türkiye ve dünyada Eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün araştırma, deneme/derleme ve çevirilerin yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir. 2001 yılından beri aktif olarak yayın yapmaktadır.
Dergi Kayıt Tarihi : 4.08.2014



Derginin Adı : E-Dil
ISSN : 2148-3558
DergininWebsitesi : http://www.e-dil.net
Dergi Hakkında : E-dil 1 Aralık 2013 tarihinde yayına başlayacak ve Aralık/Haziran olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanacak uluslararası hakemli sanal bir dergidir. Dergide başta Türkçe olmak üzere İngilizce, Fransızca ve Almanca makaleler de olacaktır.
Dergi Kayıt Tarihi : 21.08.2014



Derginin Adı : Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores
ISSN : 2007-7890
DergininWebsitesi : http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/
Dergi Hakkında : It is an open access double blind peer-reviewed e-journal.
Dergi Kayıt Tarihi : 23.08.2014



Derginin Adı : Mütefekkir Aksaray İslami İlimler Fakültesi Dergisi
ISSN : 2148-5631
DergininWebsitesi : http://mutefekkir.aksaray.edu.tr
Dergi Hakkında : Sosyal Bilimler alanında yapılan çalışmaları yayınlamak.
Dergi Kayıt Tarihi : 25.08.2014



Derginin Adı : Humanitas - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
ISSN : 2147-088X
DergininWebsitesi : http://humanitas.nku.edu.tr/
Dergi Hakkında : Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal ve İnsan Bilimleri alanlarında elde edilmiş bilimsel birikimleri ortaya koymak amacıyla yılda iki kez (Bahar-Güz) yayımlanan uluslararası hakemli yayın organıdır. Dergimiz, Namık Kemal Üniversitesi http://dergi.nku.edu.tr/index.php/husbid/index adresinde dizinlenmektedir.
Dergi Kayıt Tarihi : 6.09.2014



Derginin Adı : Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN : 1308-2922
DergininWebsitesi : http://pausbed.pau.edu.tr/jvi.asp
Dergi Hakkında : Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (PAUSBED) sosyal bilim alanları ile ilgili nitelikli makalelerin yer aldığı akademik ve "hakemli" bir dergidir. PAUSBED Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanır. PAUSBED'İN yayın dili Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca'dır. Türkçe çalışmalar için Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan "İmla Kılavuzu" , yabancı dillerdeki yazılar için o dillerin dilbilgisi kuralları esas alınır.
Dergi Kayıt Tarihi : 8.09.2014



Derginin Adı : The Humanities and Social sciences
ISSN : 2070-1403
DergininWebsitesi : http://www.hses-online.ru/index_e.html
Dergi Hakkında : E-journal “The Humanities and social sciences” is a Web edition, publishes articles, reports, reviews and other materials of educational, scientific, art, social-and-economic, cultural character and enables lecturers, post-graduates, Ph.D. applicants and practical workers to contribute the results of their researches for consideration of wide readership.
Dergi Kayıt Tarihi : 16.09.2014



Derginin Adı : Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi
ISSN :