image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2015/6
Sayı: 2
Makale Başlık: Applying Item Response Theory Models to Entrance Examination for Graduate Studies: Practical Issues and Insights
Makale Alternatif Dilde Başlık: Madde Tepki Kuramının Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na Uyarlanması: Uygulamadaki Sorunlar ve Öneriler
Makale Eklenme Tarihi: 28.1.2016
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Item response theory is a psychometric framework for the design, analysis, and scaling of standardized assessments, psychological instruments, and other measurement tools. Despite its increasing use in educational and psychological assessments across many countries around the world, it has not been applied to any large-scale assessment in Turkey. The purpose of this study is to investigate the fit of unidimensional item response theory models to the Entrance Examination for Graduate Studies which is a high-stake large-scale assessment in Turkey required for applying to graduate programs in Turkish universities. Model assumptions of item response modeling, such as unidimensionality, local independence, and measurement invariance, are examined. Also, model-specific assumptions, such as equal item discrimination and minimal guessing, are evaluated. Findings of this study suggest that the three-parameter IRT model shows the best model-data fit for the Entrance Examination for Graduate Studies. Also, the results of this study highlight potential issues that need to be addressed, such as high omit rates, speededness of the test, and aberrant guessing behaviors.
Alternatif Dilde Özet: Madde tepki kuramı standart testler, psikolojik envanterler ve diğer ölçme aletlerinin tasarımı, analizi ve ölçeklendirilmesinde kullanılan statistiksel bir modeldir. Dünyadaki birçok ülkede madde tepki kuramının ölçme ve değerlendirme alanındaki artan uygulamalarına karşın Türkiye'de bu yöntem geniş ölçekli sınavlara henüz uygulanmamıştır. Bu çalışmanın amacı tek boyutlu madde tepki kuramı modellerinin Türkiye'deki Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş (ALES) sınavına uygulanmasını göstermektir. ALES sınavı Türk üniversitelerine yapılan yüksek lisans ve doktora başvuruları ve üniversitelerdeki akademik personelin belirlenmesi gibi birçok önemli alanda kullanılmaktadır. Madde tepki kuramının tek boyutluluk ve yerel bağımsızlık gibi temel varsayımlarının yanında belirli modellere özgü eşit madde ayırt edicilik gücü ve soruların minimum ölçüde tahmini gibi ek varsayımlar da incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları üç parametreli lojistik modelin ALES için en uygun madde Tepki kuramı modeli olduğunu göstermiştir. ALES'te sınav süresinin yetersizliği, sınava girenlerin bazı soruları yüksek oranda cevapsız olarak geçmesi ve tipik olmayan soru tahmin davranışlarına dair sorunlara dikkat çekilmiştir.

PDF Formatında İndir

Download PDF