image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2016/3
Sayı: 5
Makale Başlık: 93 Harbi Sonrasında Muhacirlerin Üsküp Sancağı'nda İskanı
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 4.2.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: buradaki Müslümanlar göç etmek zorunda kalmıştır. Üsküp’e göç eden göçmenlerin yerleşmesi için arazi sağlanmış, ev yapmaları için çeşitli yardımlar yapılmıştır. Bulgar muhacirler tarafından Üsküp Sancağı’nda birçok yeni mahalle ve köyler kurulmuştur. Üsküp’te muhacirlerin yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle yeni hastaneler yapılmıştır. Üsküp’e gelen muhacirler içinde çeşitli mesleklere mensup kişiler bulunmuştur. Bu muhacirlere çeşitli tarım aletleri, tohumluk gibi yardımlar devlet ve ahali tarafından ücretsiz olarak yapılmıştır. Bu çalışmada Üsküp örneğinde yer tahsisi ve bu esnada yaşanan anlaşmazlıklardan kaynaklanan iskan meselelerini tespit edebildiğimiz Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri ve araştırma eserler ışığında ele almaya çalışacağız.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF