image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2016/3
Sayı: 5
Makale Başlık: Frank M. Turner. "Edmund Burke: The Political Actor Thinking," Introduction To “Reflections On The Revolution In France” (Çeviri)
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 4.2.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışma, 2003 yılında Yale Üniversitesi tarafından yayınlanan, “Fransız Devrimi Üzerine Düşüncelere Giriş Edmund Burke” isimli esere Frank M. Turner tarafından yazılan Edmund Burke: “Siyasi Aktör Düşüncesi” giriş yazısının çevirisidir. 1790 yılında yayımlanan ve yayımlandığı yıldan başlayarak hem Avrupa’yı hem de bu coğrafya dışında kalan birçok milleti etkileyen “Reflection On The Revolution in France” eseriyle birlikte Burke devrim karşıtı söylemle anılmaya başlanmıştı.O, gerçekte, aklın soyut, olgudan kopuk kullanımının eleştirisi olarak “Devrim Üzerine Düşünceleri” yazmıştır. “A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful” kitabında oluşturmaya çalıştığı muhafazakar birey kurgusuna zıt olan pratik yaşamdan kopuk birey kurgularını eleştirir. Ayrıca bugün ve gelecekte, olan ve olabilecek tüm olguları apriori açıklama iddiasındaki aklın neden olduğu mutlak doğrucu yaklaşımın yanlışlığını ortaya koyar.Kazanımı yıllar almış, deneyimle sağlamaları defalarca yapılmış hakların daha güzel bir evren idealiyle ve radikal bir soyutlamayla iktidarın ele geçirilmesinde araç olarak kullanılması;hakların yeni bir evren düzenlemesinde kapsamının genişlemesi yerine daraltıldığı ve muhteva olarak önceki kazanımlarından bile kayıplara yol açtığı görülmüştür. Bir aydınlanma düşünürü olan Burke, epistemolojisini, nesne ve kişi duyusunun ilişkisini, deneyim ışığında inceleyerek oluştuma iddiasındadır. O, birey ve bireylerin oluşturduğu kurumların insanlığın geleceği için korunmasının yöntemini bize sunar. Muhafazakar ve liberal bir politikacı olan düşünürün hayatı ve mücadelesi, ülkesi özelinde, genel kavram ve kurumların nasıl muhafaza edildiği ya da korunması gerektiğinin örneğini gösterir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF