image.jpg

Derginin Adı: International Journal of Field Education
Cilt: 2016/1
Sayı: 2
Makale Başlık: UNESCO ve Barış Eğitimi
Makale Alternatif Dilde Başlık: UNESCO and Peace Education
Makale Eklenme Tarihi: 7.01.2017
Okunma Sayısı: 20
Makale Özeti: 1945'te de Birleşmiş Milletlere bağlı olarak kurulan UNESCO eğitim ve kültür anlamında dünyanın önde gelen kuruluşlarından birisi olmuştur. Bu çalışmanın temel amacı dünya barışının sağlamasını hedefleyen kuruluşun barış eğitimi konusunda yapmış olduğu çalışmaların büyük fotoğrafını ortaya koymaktır. Nitel olarak kurgulanan bu çalışmada verilerin elde edilmesinde doküman incelemesine, verilerin çözümlenmesinde de içerik analizine başvurulmuştur. Barış eğitiminin uygulanması ve yaygınlaştırılması için hukuksal zeminin oluşturulması gerekmekteydi. Bu sebeple BM Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde barış eğitiminin hukuksal temeli oluşturulmuştur. Diğer taraftan barış eğitimini yaygınlaştırmak için yapılan uluslararası çalışmalar oldukça etkili olmuştur. Barış eğitiminden amaç uluslararası anlayışın oluşturulması hoşgörü, barış kültürü, silahsızlanmanın küresel anlamda sağlanmasıdır. Bu sebeple eğitim yoluyla barış eğitiminin aktarılması ve ders kitaplarının içeriklerinin özenle seçilmesi gerekmektedir UNESCO Uluslararası anlayış fikrinin geliştirilmesinde ve uygulanmasında Barış Eğitimi’ni bir araç olarak görmektedir. Eğitimin uluslararası barışın sağlanmasında ve insanların ön yargılarından kurtularak hukuki bir kapsama ile aynı değer ve haklara sahip olduğu konusunda dünya milletlerinin farkındalıklarını arttırmak amacıyla barış eğitimi önemli görülmüştür. Bu sebeple de UNESCO barış eğitiminin hukuki alt yapısı oluşturularak siyasi, sosyolojik ve eğitim alanlarında çeşitli çalışmalar yaparak amacına ulaşmaya çalışmıştır. Bu çalışma UNESCO’nun Barış Eğitimi ile ilgili çalışmalarına bir örnek teşkil etmesi açısından önemlidir. Barış eğitimin yaygınlaştırılması ve ilgili devletler tarafından aynı ölçüde benimsenmesi, yaptırım ve uygulamaların eşit ve objektif bir şekilde gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. Barış eğitimi ile ilgili ileride yapılan detaylı çalışmalar da bu alanla ilgili bilgilerin artmasına oldukça katkı sağlayacaktır. UNESCO’nun barış eğitimi ile ilgili olarak farklı alanlarda çalışmaları bulunmaktadır. Daha detaylı ve işlevsel olarak ele alınan bu çalışmalar alan yazımının zenginleşmesi açısından önemli görülmekte ve önerilmektedir
Alternatif Dilde Özet: Men have been in a continuous competition since the day of his existence in the world. Material or moral reasons have caused some troubles among people and thereby caused the break-out of wars. If we investigate the late history, humanity has experienced two important wars (1st and 2nd World Wars). Such wars have brought about great damages for people, either materially or morally. Countries spent their treasury to demolish the countries they see as an enemy for their greed and interests and therefore many fell in the gutter while many died. Consequently, welfare and peace environment broke down and the trust of societies to each other was injured. Following it was understood that it wasn’t possible with the political and economic measures to prevent the wars but to give priority to education, science and culture; International Committee on Intellectual Cooperation was established under League of Nations in 1919 and “UNESCO” was founded in 1945 associated with the United Nations. UNESCO has proved its activity since its foundation in this regard and become one of the leader organizations in the world for educational and cultural purposes. It is considered significant to know the peace related works of such an organization which realizes serious works to contribute to the world peace based on its motto of “Wars begin in the minds of men”. Review method was preferred in this research. The data in the study were collected through UNESDOC -UNESCO’s data base- and an online review of literature. Based on the collected data, peace education works of UNESCO were chronologically examined

PDF Formatında İndir

Download PDF