image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2016/4
Sayı: 2
Makale Başlık: Anaokulunda Sosyal Etkileşim, Duygu ve Dil? İkinci Dil Edinimi Ekseninde Bir Araştırma
Makale Alternatif Dilde Başlık: Interaction, Emotion and Language With Particular Focus on Second Language Acquisition in The Kindergarten
Makale Eklenme Tarihi: 3.02.2017
Okunma Sayısı: 11
Makale Özeti: Bu çalışma Viyana Üniversitesi?nde yürütülmüş: ?Anaokulunda Dil Edinimi ve Yaşam Dünyasal Çokdillilik? adlı disiplinlerarası araştırma projesinin sonuçlarını içermektedir. Çalışmanın merkezinde ilk dili Türkçe olan ve odak çocuk ?Ercan? olarak nitelendirilen bir anaokulu çocuğu yer almaktadır. Ercan 5 yaşında çok sınırlı bir Almanca bilgisi ile Viyana?da bir anaokuluna başlamıştır. Bu araştırma başta, odak çocuk Ercan?ın diğer çocuklar ve yetişkinlerle ne tür etkileşim deneyimleri sergilediği ve bir anaokulu yılı süresince ne tür duygusal değişimler yaşamış olabileceği sorularına yanıt aramaktadır. Bununla bağlantılı olarak, Ercan?ın anaokulundaki gündelik deneyimlerinin ve akranlarıyla olan çok çeşitli etkileşimlerinin ikinci dili olan Almanca?yı edinmesindeki rolü konusu da tartışmaya açılmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden; Tavistock modeline göre çocuk gözlemi, video analizi, çeşitli dil becerilerini ölçen HAVAS 5 tanılama aracı ve ebeveynler ile yapılan yüz yüze görüşme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler, odak çocuğun anaokulundaki ilk yılında birçok stresli ve sıkıntılı deneyimler yaşadığını, buna rağmen çocuklar ve yetişkinlerle iletişim kurmaktan asla vazgeçmediğini, bunun için çok çaba sarf ettiğini göstermiştir. Odak çocuğun bu çabalarının onun ikinci dili olan Almanca?daki becerilerinin gelişmesine katkılar sağladığı görülmüştür. Araştırma bulguları, çocukların birbiriyle olan etkileşim deneyimlerinin ve birlikte uyum içerisinde sergiledikleri etkinliklerin dil gelişiminde kurucu bir rol üstlendiğine işaret etmektedir. Bu nedenle, bu konunun okul öncesi eğitimi alanında çocukların gelişimi noktasında daha fazla dikkat ve önemi hak ettiğini ve bir araştırma konusu olarak daha fazla irdelenmesi gerektiği ifade edilebilir.
Alternatif Dilde Özet: The present study carried out at the University of Vienna in the context of the interdisciplinary research project “Language acquisition and everyday life multilingualism in the kindergarten” focusses on a boy called the examined child “Ercan” with Turkish as his first language. He started to attend a nursery school with a small knowledge of German at the age of 5. First this study investigates the interaction between the examined child, other children and adults in the nursery school, as well as his experience made concerning everyday life situations and the kind of changes made in regard to this during the first year in the nursery school. Relating to this, interdependencies between the experience of everyday life situations and the progress in language acquisition concerning the second language German are discussed. The study is based upon Young Child Observation according to the Tavistock Model, the analysis of videos, a tool to define language competence and an interview with the examined child’s parents. The paper shows that the examined child experiences several situations as stressful and burdensome, nevertheless trying to communicate with other children and adults. Thus the boy is encouraged to develop his language skills of his second language German. The results recommend taking the impact of children’s activities on interaction and developing language competences greater into account than it is often the case with studies concerning early childhood education.

PDF Formatında İndir

Download PDF