image.jpg

Derginin Adı: International Electronic Journal of Environmental Education
Cilt: 2013/2
Sayı: 2
Makale Başlık: School ground as environmental learning resources: Teachers’ and pupils’ perspectives on its potentials, uses and accessibility
Makale Alternatif Dilde Başlık: Çevre eğitimi kaynakları olarak okul arazisi: Öğretmen ve öğrencilerin okul arazilerinin potansiyeli, kullanımı ve ulasılabilirliği üzerine bakıs açıları
Makale Eklenme Tarihi: 16.09.2013
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: This paper addresses the role of school ground as outdoor learning resources for environmental education. The opportunities to use school ground are particularly prominent in tropical climate, where the weather permits plenty of outdoor learning activities. A study in primary schools in Jakarta explored the relationship between the spatial aspects of school ground and its role in providing access to outdoor environmental resources, from the perspectives of teachers and pupils. The findings reveal that the potentials of school ground environment in many schools have not been fully utilised. Outdoor opportunities offered by school ground environment do not immediately result in active environmental learning. The findings suggest the needs to rethink the position of school ground within the current spatial design of school environment, to address the demands for more engagement with nature and current perspectives towards environmental learning.
Alternatif Dilde Özet: Bu makale çevre eğitimi için açık öğrenme kaynağı olarak okul zemininin rolünü ele almaktadır. Özellikle tropikal iklim gibi havanın dısarı aktivitelerini öğrenme için kullanmaya bolca izin verdiği yerlerde okul arazisini kullanmak için çok fırsat vardır. Arastırmada Jakarta’daki ilkokullarda okul arazisinin mekânsal yapısı ve onun çevre eğitimi ile arasındaki iliskiyi öğretmen ve öğrencilerin bakıs açısıyla kesfetmeyi amaçlamaktadır. Bulgular birçok okulda okul-arazi çevre potansiyellerini tam olarak kullanılamadığını ortaya koyuyor. Okul arazisinin sunduğu açık hava eğitim fırsatları hemen etkin çevresel eğitime yol açmaz. Bulgular çevre eğitimine yönelik doğa ve güncel bakıs açıları ile daha fazla katılım talebini sağlamak için, okul ortamının mevcut mekânsal tasarımı içinde okul arazi konumunun yeniden düsünülmesine ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

PDF Formatında İndir

Download PDF