image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2012/3
Sayı: 1
Makale Başlık: İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Determination of Relationship Between 6th, 7th and 8th Grade Elementary Students’ Learning Styles and Their Inquiry Learning
Makale Eklenme Tarihi: 12.5.2017
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırmanın temel amacı İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin öğrenme stillerinin tespit edilmesi ve öğrencilerin öğrenme stilleri ile sahip oldukları sorgulayıcı öğrenme becerileri arasında bir ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. Ayrıca öğrencilerin öğrenme stilleri ile sorgulayıcı öğrenme becerilerinin, öğrencilerin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Veri toplama araçları Aydın İlinde bulunan ilköğretim okullarından 947, 6., 7. ve 8. sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin sahip oldukları öğrenme stillerinin ve sorgulayıcı öğrenme becerilerinin cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin öğrenme stilleri sosyoekonomik düzeye göre farklılık göstermezken, sorgulayıcı öğrenme becerileri toplam puanları bakımından farklılık göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin ayrıştıran ve değiştiren öğrenme stilleri ile sorgulayıcı öğrenme becerileri arasında düşük düzeyde, negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu, özümseyen ve yerleştiren öğrenme stilleri ile sorgulayıcı öğrenme becerileri arasında ise düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The main purpose of this study is to determine 6th,7th and 8th grade elementary students’ learning styles and relationship with their inquiry based learning skills. It is examined if there is a difference in 6th,7th and 8th grade elementary students’ inquiry based learning skills in terms of their genders, grade levels and socio-economical status. Data gathering tools applied to 947 6th, 7th and 8th grade students in center district of Aydın city. Depending on research results, it could be said that there is a significant difference between students’ learning styles and inquiry learning skills based on gender and grade level. No significant difference found in students’ learning styles based on their socio-economical status while a significant difference found in students’ inquiry learning skill points based on their socio-economical status. Also low level negative relationship found between diverger, assimilator subscales and inquiry learning skills. A low level, positive relationship found between converger, accommodator subscales and inquiry based learning skills.

PDF Formatında İndir

Download PDF