image.jpg

Derginin Adı: Turkish History Education Journal
Cilt: 2013/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Bloom Taksonomisi Yanlış Yönü mü İşaret Etti? - Sam Wineburg & Jack Schneider
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.11.2013
Okunma Sayısı: 25
Makale Özeti: Binlerce sınıfta yer alan Bloom Taksonomisi piramidi, bilgiyi kolay ulaşılabilir bir meyve, değerlendirmeyi ise entelektüel dağcıların bölgesi olarak resmetmektedir. Bilgi aşamasının piramidin en altına yerleştirilmesi öğrenmede bilginin önemi hakkında yanlış mesaj vermektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF