image.jpg

Derginin Adı: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2018/20
Sayı: 34
Makale Başlık: Yeniçeriliğin Kaldırılışı ve Sosyoekonomik Sonuçları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Abolition of Janissary Corps and Socioeconomic Reflections
Makale Eklenme Tarihi: 11.7.2018
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmada öncelikle yeniçerilerin, son dönem verileri ile, pazarda edindikleri pozisyon aktarılmış ve toplumsal bir erk olarak tarihsel rollerine dikkat çekilmiştir. Daha sonra yeniçerilerin bu sosyal ve ekonomik nüfuzu ile birlikte kaldırılmasının Osmanlı toplumunda kalemiye, ilmiye ile askeriyeyi nasıl etkilediği ve bunun ekonomik anlamda ne gibi etkileri olduğu incelenmiştir. İlganın ekonomik yansımaları bu bağlamda tağşiş, müsadere, hazinede yeni kurumlaşma ve pazarda fiyat-talep-ücret konularını içermektedir. Ayrıca müsadere konusunda ilga sonrası Yeniçeri Ocağı emvalinin kaydedildiği Başmuhâsebe Darphane-i Âmire D.BŞM.DRB. d.16706 nolu deftere ait bilgiler ilk kez bu çalışmada aktarılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: In this work, it was firstly focused on the position of janissaries in market in late period and their historic role as a social power. After that, it was evaluated that the elimination of janissaries, got penetration in social and economic fields, brought about the reflections on economy and ‘kalemiye, ilmiye, askeriye’ wthin social perpectives. Tağşiş/devaluation, confiscation, new intstitutionalization in treasure and price-demand-wage on the market was worked in economic reflections. Also within the confiscation, an account book registered D.BŞM.DRB.d.16706 of Başmuhâsebe Darphane-i Âmire in Ottoman Archive Catalogues of Prime Ministry was firstly used in this work.

PDF Formatında İndir

Download PDF