image.jpg

Derginin Adı: Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 1
Makale Başlık: ŞİNASİ ÖZDENOĞLU’NUN ŞİİRLERİNDE “ÖZGÜRLÜK”
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 7.8.2019
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Türk edebiyatında 1940’larda ortaya çıkan Toplumcu şiir, uzun yıllar bu dönemde varlığını sürdürür. Halkın ve yurdun sesi olan 1940 kuşağı Toplumcu şairler, şiirlerinde yurttaşlık, bağımsızlık, adaletsizlik, siyasi baskılar gibi olgular üzerinde yoğunlaşırlar. Bununla birlikte kısaca insanoğlunun bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarının kısıtlanmadan karşılanması durumu olarak tanımlanabilecek özgürlük de toplumcu şairlerin duyarlı olduğu konuların başında gelir. Özgürlük olgusunu, şiirlerine başarılı bir şekilde eklemleyen şairlerden biri de Şinasi Özdenoğlu’dur. 1922’de Gümüşhane’de doğan şairin, yetiştiği aile ortamı ve öğrenim gördüğü okullardaki öğretmenlerinin, onun kişiliği ve şiirini oluşturmasındaki etkileri büyüktür. Çevresinde yer alanların idealistliği doğrultusunda dönemin sosyal ve siyasal havasını özümseyen Özdenoğlu’nun “Tek Sevgilim” dediği ve uğrunda ölünecek bir dava olarak benimsediği özgürlük, şiirinin fikrî boyutunu ortaya koyar. Bu çalışmada Şinasi Özdenoğlu’nun hayatı kısaca anlatılacaktır. Daha sonra şairin milletlerin özgürlük mücadelesini temele alan şiirleri verilen örnekler üzerinden değerlendirilecektir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF