image.jpg

Derginin Adı: Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2018/2
Sayı: 1
Makale Başlık: YEDİ MEŞALECİ OLARAK VASFİ MAHİR KOCATÜRK
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 7.8.2019
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Şair, oyun yazarı, edebiyat tarihçisi, ders kitabı yazarı, çeviri yazarı ve politikacı olan Vasfi Mahir Kocatürk, 1907’de Gümüşhane’de doğmuş, 17 Temmuz 1961’de Ankara’da ölmüştür. Vasfi Mahir’in Büyük Türk Edebiyatı Tarihi adlı kitabı edebiyat tarihçiliğinin önemli çalışmalarından biridir. Bunun dışında 40’tan fazla kitabın yazarıdır. Vasfi Mahir’in bir özelliği de 1928’de Servet-i Fünûn dergisinde faaliyete başlayan Yedi Meşaleciler grubunun bir üyesi olmasıdır. Yedi Meşaleciler, 1928’de Meşale adıyla ortak bir kitap yayınlamışlardır. Ardından aynı yıl 8 sayılık Meşale dergisini çıkarmışlardır. Bir süre dağınık olarak edebiyat faaliyetleri gösteren topluluk üyeleri, 1933’ten sonra Varlık dergisini kurmuş ve burada yazmaya devam etmişlerdir. Bu çalışmada Vasfi Mahir’in topluluk içindeki çalışmaları söz konusu edilmiştir. Vasfi Mahir’in, topluluğun faaliyet gösterdiği Servet-i Fünûn, Meşale dergisi ve Varlık dergisindeki yazı ve şiirlerinin dökümü yapılmıştır. Bu yazıların Yedi Meşale topluluğunun genel görüşleri dâhilinde değerlendirilmesi yapılmıştır. Vasfi Mahir Kocatürk’ün topluluk açısından önemli bir şair ve yazar olduğu görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF