image.jpg

Derginin Adı: Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi
Cilt: 2013/20
Sayı: 20
Makale Başlık: Aşk ile Açılan Varlık
Makale Alternatif Dilde Başlık: Being Opened with Eros
Makale Eklenme Tarihi: 1.02.2014
Okunma Sayısı: 8
Makale Özeti: Bu metinde Heidegger’in hakikati bir ontoloji sorunu olarak düşünmekteki ısrarı irdelenecek ve bu doğrultuda Platoncu “idea”lara dair, “idea”ların epistemolojik mahiyetini göz ardı etmeye yönelik tutumu tartışılacaktır. Böylece, Heidegger’in “alētheia”yı Varlığın açılımı olarak kavraması ve Platon’daki “idea”ların işlevini bu zeminden hareketle inceleme önerisi, yazarın Hakikatin Esası (Vom Wessen der Wahrheit) adlı kitabı üzerinden eleştirel bir bakışla değerlendirilecektir.
Alternatif Dilde Özet: In this essay, Heidegger’s approach to consider the truth as an ontological issue and in the context of Platonic ideas, his proposal of deconsidering the epistemological character of ideas is evaluated. In relation to this, Heidegger’s interpretation of “alētheia” as the opening of being and his recommendation of investigating on the role of Platonic ideas on this very ground, is critically discussed with reference to his book The Essence of Truth (Vom Wessen der Wahrheit).

PDF Formatında İndir

Download PDF