image.jpg

Derginin Adı: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Cilt: 2020/1
Sayı: 2
Makale Başlık: BALIKESİR KAVAKBAŞI KÖYÜ MEZARLIĞINDAKİ YAZILI TAŞTA ESKİ TÜRK KÜLTÜRÜNE AİT İZLER
Makale Alternatif Dilde Başlık: TRACES OF OLD TURKISH CULTURE IN INSCRIBED STONE IN BALIKESİR KAVAKBAŞI VILLAGE GRAVEYARD
Makale Eklenme Tarihi: 15.2.2021
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Mezarlıklar, dünyanın geçiciliğini insanoğluna hatırlatan önemli kültürel mekânlardandır. Mezar taşları ise muhatabına öteki dünyayı anımsatan, ölüm gerçeğini gözler önüne seren değerli kılavuzlardır. Mezar taşları Türk boy ve topluluklarının dili, kültürü, sanatı ve mimarlık anlayışı hakkında bilgiler içermesi yönünden önem arz etmektedir. Türk boy ve topluluklarına ait bazı mezarlıklarda, yaşayanların ve ölmüş olanların dünya görüşünü içeren, o bölgede yaşayan halk tarafından yaptırılan ve ziyaretçilerine bütün mezarların ortak fikrini yansıtan sembolik yazılı taşlar bulunabilmektedir. Bu çalışma ile Balıkesir Kavakbaşı köyü mezarlığındaki yazılı taşta, eski Türk kültürüne ait ögeleri tespit etmek amaçlanmıştır. Yazılı taşta “Gök Tanrı, eski Türk şehirleri, tarihî Türk şahsiyetleri, Orhun Yazıtları’ndan bir ifade ve ocak kültü” olmak üzere eski Türk kültürüne ait unsurlar saptanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Graveyards are important cultural sites that remind mankind of the temporal of the world. Gravestones are valuable guides that remind the interlocutor of the afterlife and reveal the truth of death. The gravestones are important because they contain information about the language, culture, art, and architectural understanding of Turk tribes and communities. Some graveyards belonging to Turk tribes and communities have symbolic inscribed stones that reflect the world view of the inhabitants and the deceased, which were built by the people living in that region and which reflect the common view of all the graves to their visitors. With this study, the inscribed stone in the Balıkesir Kavakbaşı village graveyard was intended to identify elements belonging to the ancient Turkish culture. The inscribed stone identified elements belonging to the ancient Turkish culture, including “Tengri, ancient Turkish cities, historical Turkish personalities, an expression from the Orhun Inscriptions and cult of the seedbed.”

PDF Formatında İndir

Download PDF