image.jpg

Derginin Adı: Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2012/2
Sayı: 1
Makale Başlık: YAPILANDIRILMIŞ LABORATUVAR UYGULAMALARININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: THE EFFECTS OF STRUCTURED LABORATORY ACTIVITIES ON MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ VIEWS OF SCIENTIFIC INQUIRY
Makale Eklenme Tarihi: 26.06.2014
Okunma Sayısı: 15
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, yapılandırılmış kimya laboratuar çalışmalarının ortaokul öğrencilerinin bilimsel araştırmalara yönelik algıları üzerine etkisini araştırmaktır. Olasılıksız uygun örneklemin kullanıldığı bu çalışmaya 60 ortaokul 6 ve 7. sınıf öğrencisi katılmış, bu öğrencilerden çalışmayı tamamlayan 48’inden toplanan veriler üzerinde istatistiksel işlemler yapılmıştır. Öğrencilerin bilimsel araştırma algıları VOSI-E ölçeği ile ölçülmüştür. Çalışma sonunda, yapılandırılmış kimya laboratuar çalışmalarının cinsiyet ve sınıf düzeylerine göre öğrencilerin sahip oldukları bilimsel araştırma algıları üzerinde bir etkisinin olmadığı anlaşılmıştır. Bilim okuryazarı bireyler yetiştirmek olan fen eğitiminde öğrencilerin bilimsel araştırma algılarının artırılmasında yapılandırılmış laboratuar çalışmalarının olumlu katkısının olmadığı, bu amaçla açık uçlu veya araştırmaya dayalı yöntemlerin daha etkin sonuçlar verebileceği önerilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study was to understand the effects of structured chemistry laboratory activities on middle school students’ views of scientific inquiry. Sample included 48 6th and 7th grade middle school students and the data was collected by VOSI-E instrument. The results illustrated that the structured laboratory activities had no effect on students’ perceived understandings of science. This result was also confirmed comparing the pre and post test results based on gender and grade levels of the participants. To ensure scientifically literate students, it is evident that the structured laboratory activities are not effective tools to enhance students’ views of scientific inquiry.

PDF Formatında İndir

Download PDF