image.jpg

Derginin Adı: Ahi Evran Üniversitesi Kirsehir Egitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2008/9
Sayı: 1
Makale Başlık: Almanya'da Yaşayan 15-19 Yaş Türk Gençlerinin Eğitim Sorunlarına İlişkin Bir İnceleme
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 23.03.2011
Okunma Sayısı: 73
Makale Özeti: This study aims to determine educational problems of Turkish students who are between 15 and 19 years old living in Germany. Sample of the study consisted of 197 Turkish students at secondary education level in Lunen, North Rein Westfalen in Germany. An instrument related to Turkish students’ educational problems has been developed to collect data in the study. In this study, most of Turkish students claim their level of German reading, writing, understanding and speaking is quite high, while about one-third of them express that their German grammer levels are moderate or low. Furthermore, more than half of Turkish students indicate their teachers have positive attitudes towards them, almost two-fifth of students state that school administrators behave equally to them like other German students and two-third of them express that they benefit from school facilities equally. Moreover, three-fourth of Turkish students state they are satisfied with their schools and more than half of them think that they can find a job easily after graduation.
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışmanın amacı, Almanya’da yaşayan 15-19 yaş arası ortaöğretim çağındaki Türk öğrencilerinin eğitimle ilgili sorunlarını betimlemektir. Araştırmada çalışma grubunu Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Lünen şehrindeki ortaöğretim okullarında öğrenim gören 15-19 yaş arasındaki 197 Türk öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın verilerini toplamak amacıyla Türk öğrencilerin eğitimle ilgili sorunlarını kapsayan bir ölçek geliştirilmiştir. Araştırmada Türk öğrencilerin büyük kısmı Almanca okuma, yazma, anlama ve konuşma düzeylerinin genelde iyi olduğunu, öğrencilerin üçte bire yakını ise Almanca gramer düzeylerinin orta ve çok az düzeyinde olduğunu belirtmiştir. Çalışmada ayrıca, öğrencilerin yarıdan daha fazlası okullarındaki öğretmenlerin kendilerine karşı tutumlarının oldukça olumlu olduğunu, öğrencilerin beşte ikiye yakını okul yöneticilerinin genelde kendilerine Alman öğrenciler kadar eşit davrandıklarını, yaklaşık üçte ikisi okullarındaki imkanlardan eşit yararlanabildiklerini ifade etmişlerdir. Bunun yanında, Türk öğrencilerin dörtte üçü okudukları okullardan memnun olduklarını belirtirken, yarıdan daha fazla bir bölümü ise mezun olduktan sonra rahatça iş bulabileceklerini düşünmektedirler.Bu çalışmanın amacı, Almanya’da yaşayan 15-19 yaş arası ortaöğretim çağındaki Türk öğrencilerinin eğitimle ilgili sorunlarını betimlemektir. Araştırmada çalışma grubunu Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Lünen şehrindeki ortaöğretim okullarında öğrenim gören 15-19 yaş arasındaki 197 Türk öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın verilerini toplamak amacıyla Türk öğrencilerin eğitimle ilgili sorunlarını kapsayan bir ölçek geliştirilmiştir. Araştırmada Türk öğrencilerin büyük kısmı Almanca okuma, yazma, anlama ve konuşma düzeylerinin genelde iyi olduğunu, öğrencilerin üçte bire yakını ise Almanca gramer düzeylerinin orta ve çok az düzeyinde olduğunu belirtmiştir. Çalışmada ayrıca, öğrencilerin yarıdan daha fazlası okullarındaki öğretmenlerin kendilerine karşı tutumlarının oldukça olumlu olduğunu, öğrencilerin beşte ikiye yakını okul yöneticilerinin genelde kendilerine Alman öğrenciler kadar eşit davrandıklarını, yaklaşık üçte ikisi okullarındaki imkanlardan eşit yararlanabildiklerini ifade etmişlerdir. Bunun yanında, Türk öğrencilerin dörtte üçü okudukları okullardan memnun olduklarını belirtirken, yarıdan daha fazla bir bölümü ise mezun olduktan sonra rahatça iş bulabileceklerini düşünmektedirler.

PDF Formatında İndir

Download PDF