image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2014/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Mevsimsel Birim Kök Testleri: Türkiye Sanayi Üretim Endeksi Üzerine Bir Uygulama
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.1.2015
Okunma Sayısı: 45
Makale Özeti: Çalışmada Türkiye için 1991:01 - 2013:04 sanayi üretim endeksi verileriyle, HEGY yöntemi kullanılarak mevsimsel birim kök varlığı araştırılmıştır. HEGY testi sonucunda seride 0 frekansta birim kök olduğu tespit edilmiştir. Aynı seriye periodogram tabanlı mevsimsel birim kök testi uygulanmış, serinin mevsimsel birim kök içerdiği bulunmuştur. Periodogram tabanlı mevsimsel birim kök test yöntemi modele bağlı değildir. Ayrıca, periodogram tabanlı mevsimsel birim kök testi için analitik güç fonksiyonu mevcuttur. Bu nedenle HEGY yöntemine göre tercih edilebilir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF