image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2014/5
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme ve Değerlendirme Yöntem veya Araçlarının İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Belirlenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Determining Teachers’ Measurement Tools or Techniques via Pair-Wise Comparison Method
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2015
Okunma Sayısı: 8
Makale Özeti: Bu çalışmada ilköğretim öğretmenlerinin en çok kullandıkları ölçme ve değerlendirme yöntemleri ve araçları ikili karşılaştırma ile ölçekleme yöntemiyle belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmaya 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Ankara’daki 10 farklı ilköğretim okulunda çalışan 202 öğretmen katılmıştır. Öğretmen kılavuz kitaplarında bulunan yöntem ve araçtan sekiz tanesi seçilerek ikili karşılaştırmanın yapıldığı ölçme aracı hazırlanmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre öğretmenler en çok performans değerlendirmeyi tercih etmektedirler. Bunu sırasıyla, görüşme, gözlem, akran değerlendirme, öz değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, grupla değerlendirme ve günlük izlemektedir.
Alternatif Dilde Özet: In this study, elementary school teachers’ mostly used measurement and evaluation methods or instruments was determined by pair-wise comparison method. The research included 202 elementary school teachers from 10 different schools in Ankara at 2011-2012 academic year. 8 technics and instruments which used in the pairwise comparison scaling instrument selected from teachers book. As a results of the study teacher prefer using performance base assessment. This was followed by interview, observation, peer evaluation, selfevaluation, portfolios, assessing group work, and diary.

PDF Formatında İndir

Download PDF