image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2014/5
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Sosyal Aktivite Tercihlerinin İkili Karşılaştırmalı Ölçekleme Yöntemiyle Belirlenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Ö Preferences by Pair-Wise Comparision Scaling Method
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmada öğretmen adaylarının tercih ettikleri sosyal aktivitelerin öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda ikili karşılaştırmalı ölçekleme yöntemiyle belirlenmesi ve elde edilen ölçek değerlerinin öğretmen adaylarının öğrenim gördüğü üniversiteye, üniversiteye giriş puan türüne ve cinsiyetlerine göre karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan Sosyal Aktivite Tercih Ölçeği, 2012-2013 eğitim öğretim yılında, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Resim ve Müzik Eğitimi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinde öğrenim gören 174 ile Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi, İlköğretim Matematik ve Türkçe Eğitimi bölümlerinde öğrenim gören 201 olmak üzere toplam 375 gönüllü öğretmen adayına uygulanmıştır. Yapılan ölçekleme sonucunda, her iki üniversitedeki öğretmen adaylarının sosyal aktivite tercihleri arasında uyum olduğu belirlenmiştir. Puan türüne göre sosyal aktivite tercihleri karşılaştırıldığında sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türüne göre üniversiteye giren öğretmen adaylarının tercihleri arasında uyum olduğu fakat yetenek puan türüne göre üniversiteye girenlerin sosyal aktivite tercihlerinde diğer puan türlerine göre farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının sosyal aktivite tercihleri cinsiyetlerine göre karşılaştırıldığında ise kadın ve erkek öğretmen adaylarının en az ve en çok tercih ettikleri aktivitelerin aynı olduğu fakat diğer aktivite tercihleri arasında farklılıklar olduğu belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to determine the candidate teachers’ preferences of social activities in accordance with their opinions with the scaling method of pair wise comparison and compare the results according to the universities they graduate, their type of scores in University Entrance Exam and their genders. In the 20122013 educational year, the Social Activity Preference Scale, prepared in accordance with this aim, has been conducted to 174 voluntary candidate teachers from the Science Teaching, Primary School Teaching, Turkish Teaching, Social Sciences Teaching, Art Teaching, Music Teaching and Psychological Counseling and Guidance departments of Niğde University Faculty of Education and 201 voluntary candidate teachers from the Science Teaching, Elementary Mathematics Teaching and Turkish Teaching departments of Bülent Ecevit University. As a result of the scaling, it has been determined that there is a consistency between the preferences of the candidate teachers from the two universities. When compared according to the types of University Entrance Exam scores, the preferences of the candidate teachers with the scores of numeric, verbal and equally weighted exams are consistent, while the candidate teachers who are accepted to university according to the scores of talent exam have different preferences of social activities. When compared according to the genders, the preferences of the candidate teachers it has been determined that the most and least preferred social activities of the two genders are the same but the preferences of the other activities are changeable.

PDF Formatında İndir

Download PDF