image.jpg

Derginin Adı: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/11
Sayı: 24
Makale Başlık: İLK OKUMA-YAZMA ÖĞRENMEDE OKULA BAŞLAMA YAŞININ OKUMA-YAZMA BAŞARISINA ETKİSİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effect of The Age of Admission to The Students’ Initial Literacy Achievement
Makale Eklenme Tarihi: 30.04.2015
Okunma Sayısı: 21
Makale Özeti: Bu araştırmada okula başlama yaşının öğrencilerin ilk okuma-yazma başarılarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Uygulama, Diyarbakır ili merkez Kayapınar ilçesinden amaçlı örnekleme tekniğiyle seçilen, beş farklı ilkokulun birinci sınıflarından iki şubede öğrenim gören toplam 432 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Betimsel nitelikte olan bu araştırmada gerekli olan veriler öğrenci bilgi formu, okuma ölçeği, yazma ölçeği ve okuduğunu anlama testiyle toplanmıştır. Verilerin analizinde t-testi ve tek faktörlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçları şöyle özetlenebilir: (1) 60-66 aylık olan öğrencilerin ilk okuma başarıları, 67-72 aylık ile 73 aylık ve daha büyük olan öğrencilerin ilk okuma başarılarından daha düşüktür. (2) 73 aylık ve daha büyük olan öğrencilerin ilk yazma başarıları, 60-66 aylık olan öğrencilerin ilk yazma başarılarından daha yüksektir. (3) 60-66 aylık olan öğrencilerin okuduğunu anlama başarıları, 67-72 aylık ile 73 aylık ve daha büyük olan öğrencilerin okuduğunu anlama başarılarından daha düşüktür. (4) Kız öğrenciler ile erkek öğrencilerin ilk okuma-yazma ve okuduğunu anlama başarıları arasında anlamlı bir fark yoktur. (5) Okul öncesi eğitim alan öğrencilerin ilk okuma-yazma ve okuduğunu anlama başarıları, okul öncesi eğitim almayan öğrencilerin ilk okuma-yazma ve okuduğunu anlama başarılarından daha yüksektir
Alternatif Dilde Özet: In this study, it is aimed to determine the effect of the age of admission to the students’ initial literacy achievement. The study is carried out on 432 students in the two different branches of a five different elementary school by the “selected purposive sampling technique” in Kayapınar, the center district of Diyarbakir province. In this descriptive study, the data required is collected from “student information forms”, “reading and writing scales” and “reading comprehension test.” In the analyzing of data, “t-test” and “one way ANOVA” are used. The results of the study can be summarized as following: (1) The students’ reading achievement between 60-66 months old are lower than the students' reading achievement who are between 67-72 months old and 73 months and older. (2) The students’ writing achievement who are 73 months and older is higher than the students’ writing achievement who are between 60-66 months old. (3) The students’ reading comprehension achievement between 60-66 months old are lower than the students' reading comprehension achievement who are between 67-72 months old and 73 months and older. (4) There isn’t a significant difference in reading, writing and reading comprehension achievement between genders. (5) The students having preschool education are more successful than the students having not pre- school education in reading, writing and reading comprehension.

PDF Formatında İndir

Download PDF