image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 3
Makale Başlık: Türkiye'de Kadının Çalışma Hayatına Katılımının Belirleyicileri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 6.5.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: 2014 yılında Türkiye’de yaklaşık 26.313 bin kişi istihdam edilmiştir. Bu rakamın 18.515 bini erkekler ve 7.798 binini kadınlar oluşturmuştur. Yani toplam istihdamın yaklaşık %30’u kadınlara aittir. Oysaki kadınların çalışma hayatında daha aktif rol almaları, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsurudur. Buna rağmen ülkemizde kadınların toplam istihdamdaki oranı erkeklere oranla çok düşüktür. Kadınları çalışma yaşamından uzaklaştıran birçok unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar çalışma hayatının kendisinden kaynaklanabildiği gibi aile yaşantısından da kaynaklanmaktadır. Bu nedenle bu çalışmamızı ülkemizdeki kadınların çalışma hayatına katılımını belirleyen unsurlara ayırdık. Özellikle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ’ndan elde edilen veriler doğrultusunda konu ele alınmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF