image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 3
Makale Başlık: Dünyada ve Türkiye'de Faktoring Tanımı
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 6.5.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: 1980 yılından itibaren Türkiye ekonomisinin dışa açılmasıyla finans sektörünün tanıştığı yeni ürünlerden birisi de faktoringdir. Faktoring dünyada çok eski bir geçmişe sahiptir. Ancak modern anlamda son 50 yıldır kullanılmakta olan faktoringin uygulaması genel olarak aynı da olsa, tam anlamıyla üzerinde mutabık kalınmış bir tanımı olmadığı için çeşitli uzmanlar ve yazarlar tarafından kullanılan birbirinden farklı pek çok tanımı ve bu tanımların uygulama ile farklılıkları bulunmaktadır. Bu nedenle çalışmada dünyada ve Türkiye’de başlıca kurum ve uzmanlar tarafından yapılan bu tanımlar araştırılmakta, sıralanmakta ve faktoringin her türlü kullanımına uygun tek bir tanımın bulunması amaçlanmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF