image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 3
Makale Başlık: 20. Yüzyıl Kent Kuramları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 6.5.2015
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Yirminci yüzyılın en öne çıkan özelliklerinden biri, kentleşme sürecinin hızlanmasıdır. Kentler, tarih boyunca, kültür ve medeniyetin doğup geliştiği yerlerdir. Kentlerin asıl gelişimi, Sanayi Devrimi sonrasında bunların birer sanayi merkezleri haline gelmeleri sonucu kırdan kente göçün artması ve kentlerin büyümesi ile olmuştur. 20. Yüzyılda kentlerin nüfusunun artmasıyla birlikte kentsel sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu dönemde, kentsel yaşamı etkileyen sorunlar ve bu sorunlar için çözüm yolları üretmeye yönelik birçok çaba da kentlerde ortaya çıkmıştır. Bu çabalardan en önemlisi, kent kuramlarının oluşturulmaya başlanmasıdır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF