image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 3
Makale Başlık: Süleyman Penânî'nin Nasihatnamesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 6.5.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Türk Edebiyatında nasihatname türünde yazılmış eserlerin oranı oldukça fazladır. Bu eserlerin bir kısmı doğrudan doğruya öğüt vermek, insanları doğru yola sevketmek, bilgilendirmek için yazılmıştır. Süleyman Penâhî de eserini insanlara dini, ahlaki konularda öğüt vermek amacıyla yazmıştır. Kendi ifadesine göre Penâhî, Miftahü’l-cenne (Cennetin Anahtarı) isimli mensur eseri görmüş ve insanlara faydalı olmak, onları mutlu etmek amacıyla nazım olarak yazdığını dile getirmiştir. Bu çalışmada Türk edebiyatında daha önce incelenmemiş olan bu eserin muhtevası günümüz okuyucusuna tanıtılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF