image.jpg

Derginin Adı: INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCHERS
Cilt: 2015/6
Sayı: 2
Makale Başlık: An Analysis on Motivational Beliefs and Attitudes of Undergraduates Regarding Learning English
Makale Alternatif Dilde Başlık: Üniversite Öğrencilerinin Motivasyonel İnançları ve İngilizce Öğrenmeye İlişkin Tutumları Üzerine İnceleme
Makale Eklenme Tarihi: 20.05.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Attitudes and motivational beliefs are seen as an essential prerequisite for language learning so both of them should be taken into consideration through this process. The study was designed to investigate the undergraduates’ motivational beliefs and attitudes regarding learning English in terms of gender, grades and department variables. A total of 447 undergraduates participated in this research study. The measuring instruments used were ‘Attitudes towards English Scale’ that focused on the attitudes towards learning English and ‘Motivated Strategies for Learning Questionnaire’ specifically on self-regulatory strategies and motivational beliefs. The data collected were computed and analyzed via Pearson correlation, t-test, and one-way ANOVA. The findings of the study were generalized in the way that follows: one of the findings of the study is that there is significant correlation between the undergraduates’ motivational strategies and the attitudes but not self regulation. There is not significant difference on motivational strategies and attitudes regarding learning English in terms of gender and grades. There is significant difference between undergraduates’ motivational strategies and the attitudes according to their faculties. Some useful implications are discussed based on the research findings in order to help provide possible further solutions towards the English language learning
Alternatif Dilde Özet: Tutum ve motivasyonel inançlar, dil öğreniminde temel koşullar olarak görülmektedir bu yüzden bu süreçte her ikisi de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin İngilizce öğrenmeye dair tutum ve motivasyonel inançları cinsiyet, sınıf ve bölüm değişkenleri bakımından ele alınmıştır. Çalışmaya toplam 447 öğrenci katılmıştır. Ölçme araçları olarak, İngilizce öğrenmeye karşı tutumlara odaklanan ‘İngilizce Tutum Ölçeği’ ile özdüzenleme stratejileri ve motivasyonel inançlar üzerine geliştirilen ‘Öğrenmeye İlişkin Motivasyonel Stratejiler Ölçeği’ kullanılmıştır. Toplanan veriler Pearson correlation, t-test, and one-way ANOVA ile hesaplanmış ve analiz edilmiştir. Çalışmaya ait bulgular şu şekilde genelleştirilmiştir: lisans öğrencilerinin motivasyonel stratejileri ve tutumları arasında anlamlı bir korelasyon bulunmaktadır. Ancak özdüzenleme stratejileri ile anlamlı bir korelasyon bulunmamıştır. Cinsiyete ve sınıflara göre İngilizce öğrenmeye ilişkin motivasyonel stratejiler ve tutumlar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Fakültelere göre ise, lisans öğrencilerinin motivasyonel stratejileri ve tutumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ayrıca, İngilizce öğrenmeye ilişkin ileri düzeyde muhtemel çözüm önerileri üretmek adına araştırma bulgularına dayalı olarak bazı faydalı çıkarımlar üzerinde tartışılmıştır.

PDF Formatında İndir

Download PDF