image.jpg

Derginin Adı: Türük Uluslararasi Dil Edebiyat ve Halkbilimi Arastirmalari Dergisi
Cilt: 2014/2
Sayı: 4
Makale Başlık: MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU'NUN KONAK ROMANINDA MEKÂN UNSURU
Makale Alternatif Dilde Başlık: SITE ELEMENT IN THE NOVEL OF KONAK WHICH IS WRITTEN BY MUSTAFA NECATI SEPETÇIOĞLU
Makale Eklenme Tarihi: 26.05.2015
Okunma Sayısı: 8
Makale Özeti: Türk edebiyatının önde gelen tarihî roman yazarlarından Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun 1974'te kaleme aldığı Konak romanı, Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Devrini konu edinmektedir. Romanın başkişilerinden biri olan Kumral Dede, Yesi'den Anadolu'ya gelerek bir konak inşa eder. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ise bu konakla özdeşleştirilerek anlatılmaktadır. Dört bölümden oluşan roman, Kumral Dede'nin Konya'ya gitmek için Yesi'den ayrılmasıyla başlar. Bu ayrılık, romanın diğer başkişisi olan Rahman'ın da ön plana çıkmasını sağlamıştır. Zira Rahman, yolculuğu boyunca Kumral Dede'ye arkadaşlık etmektedir. Anadolu'yu yeniden imar edecek kişilerden biri olan Osman Bey ise Anadolu'da kalıcı olmanın hesaplarını yapmaktadır. Babası Ertuğrul Gazi'den devraldığı Kayı aşiretini devlet yapmak onun en büyük idealidir. Bu ideali gerçekleştirmek için de Bizanslı tekfurlarla roman boyunca mücadele eder. Sepetçioğlu'nun açık ve kapalı mekânlara çokça yer verdiği Konak romanında kapalı mekânlar ön plana çıkmaktadır. Dikkat çeken kapalı mekân ise Kumral Dede'nin konağıdır. Romandaki olaylar üzerinde etkili olan, olaylara yön veren ve romanda sembolik değer taşıyan mekânların incelenmeye çalışıldığı bu makalede; mekânın sembolik değeri ve mekânda yaşanan olayların üzerinde durularak mekân unsuru değerlendirilmeye gayret edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Join leading novelist of Turkish literature, Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun mansions novel penned in 1974, is the subject of the Ottoman Empire Establishment Era. The main characters of the novel the Auburn grandfather, came to Anatolia from Yesica would build a mansion, the establishment of the Ottoman Empire, these hosts are described matched discloses. The book consists of four sections, Auburn grandfather starts with Yesica leaving to go to Konya. This division, Rahman, one of the novel's main characters was bring out the foreground. Father looking for Rahman, Auburn Dede would comrades. The other main characters of the novel Osman Bey makes the accounts to be permanent in Anatolia. Kay took over from his father Ertuğrul Gazi make the tribal government is her greatest dream. The Byzantine struggle to achieve this ideal throughout the novel with the senior. Sepetçioğlu'nun mansion that included a lot of indoor and outdoor spaces enclosed spaces in the novel comes to the fore. The most striking and remarkable indoor space is the Auburn grandfather's mansion. Acting on the events in the novel, and the novel in which direction the events in this article that attempted to examine the spaces with symbolic value; The symbolic value of space and place emphasis on the evaluation be done in space was tried to the events.

PDF Formatında İndir

Download PDF