image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2015/3
Sayı: 3
Makale Başlık: KÜLTÜREL KİMLİĞİN İNŞASI VE KÜLTÜREL ARACILIK ÖZELİNDE HASAN RODOPLU ÖRNEK OLAYI
Makale Alternatif Dilde Başlık: CONSTRUCTION OF CULTURAL IDENTITY AND CULTURAL MEDIATION SPECIAL CASE OF HASAN RODOPLU
Makale Eklenme Tarihi: 28.05.2015
Okunma Sayısı: 13
Makale Özeti: Bu çalışma, kültürel kimliklerin oluşumu ve kültürel kimliklerin anlamlandırılması üzerine, bir Bulgaristan Türk’ü olan Hasan Rodoplu özelinde ele alınmıştır. Rodoplu’nun Bulgaristan ve Türkiye’de yaşadığı sırada müzikal pratiklerinden yola çıkarak, iki kültür arasında kültürel aracılık rolü üstlenmesi irdelenmiştir. Rodoplu’nun kültürel aracılık açısından nasıl bir rol oynadığı ve yaşadığı iki ülke arasında kültürel kimliğini anlamlandırma şekli incelenmiştir. Bu kavramlardan yola çıkarak, kültürel kimliklerin yeniden üretilmesi ve kültürel aracılığın dinamiklerini anlamak amaçlanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: This study investigates and discuss the formation of cultural identity and cultural identity of signification on a Bulgarian Turkish Hasan Rodoplu in private. While Rodoplu was living in Bulgaria and in Turkey, to assume the role of cultural intermediary between two cultures was examined based on their living musical practice. Through this study it was examined the way of the sense of cultural identity between the two countries through he was living in and how Rodoplu played a role in terms of cultural mediation. Based on this concept, reproduction of cultural identity and cultural mediation was undertaken to understand the dynamics

PDF Formatında İndir

Download PDF