image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi / The Journal of International Education Science
Cilt: 2015/2
Sayı: 2
Makale Başlık: ÖĞRETMENLİK HALLERİ TÜRKİYE`DE ÖĞRETMEN OLMAK ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA (Kitap İncelemesi)
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.05.2015
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: “Öğretmen olmayı anlamak, ülkemizin en küçük yerleşim birimlerinden büyük şehirlerine, toplumun her tabakasına sızan ve oralardaki çoklu gerçekliklerin parçası haline gelen yaşantılara odaklanmayı ve çok boyutlu çözümlemeler yapmayı gerektiriyor. Benzer biçimde öğretmen olmak birçok varlık alanının bir bileşkesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu varlık alanları, çeşitli biçimlerde; cinsiyet, sosyal sınıf, etnisite gibi bir dizi değişken tarafından dikey olarak kesiliyor. Bu durum, öğretmenliğin karmaşık ve ilişkisel bir deneyim olarak ele alınmasını zorunlu kılıyor.”
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF