Sinerji Uluslararası Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Sinerji Uluslararası Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 13.09.2021
DergininWebsitesi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/synergy
Dergi Hakkında: SİNERJİ Uluslararası Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, eğitim bilimleri ile farklı bilim dallarını disiplinlerarası bir yaklaşımla kaynaştırarak, eğitim sürecinde uygulamaya dönük bilgi ve becerilere dönüştürmeyi amaçlayan, alan eğitimi ile ilgili Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış farklı nitelikteki bilimsel-akademik araştırmaların yayınlandığı uluslar arası hakemli bir dergidir.
ISSN: 2717-8595
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Bu derginin henüz hiç makalesi bulunmamaktadır. (This journal has no article, yet.)