image.jpg

Derginin Adı: Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies
Cilt: 2012/1
Sayı: 1
Makale Başlık: I. BALKAN SAVAŞI ÖNCESİNDE OSMANLI ASKERİNİN TALİM - TERBİYESİ VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DENEME
Makale Alternatif Dilde Başlık: An Essay on the Education and Training of Ottoman Soldier before the First Balkan War and It’s Results
Makale Eklenme Tarihi: 9.09.2015
Okunma Sayısı: 15
Makale Özeti: Osmanlı Ordusu’nun Meşrutiyet öncesinde bazı eksikleri vardı. Buna ek olarak meşrutiyetle birlikte ordunun siyasetle meşgul olmaya başladığını görüyoruz. Siyaset hastalığı orduyu esas görevini yapmaktan uzaklaştırmıştı. Orduda itaat bozulmuş, askeri hiyerarşi işlemez hale gelmişti. İç ve dış olayların yıpratıcı bir hale geldiği dönemde ordunun bu vaziyette olması, beklenen tehlikeler karşısında hazırlıksız yakalanmasına neden olmuştu. Bu şartlarda Balkan Savaşı felaketle sonuçlanmış ve bütün bir Rumeli toprakları kaybedilmişti. Yenilgi üzerine tahliller yapılmış ve eksikliklerin giderilmesi hedeflenmişti. Fakat bu defada başka bir yanlışlık yapılmış, ordunun eğitimi Alman Heyetine teslim edilmişti. Bu da yeni bir savaşa girilmesinde etkili olmuş ve daha büyük kayıplar yaşanmış ve devletin tasfiye edilmesine ortam hazırlamıştı.
Alternatif Dilde Özet: Abstract There were some limitations for the Ottoman Army before the constitutional monarchy. In addition with the constitution the Army began to engage in politics. The main task of the army was thrown out by this political disease. Obedience in the army is corrupted, the military hierarchy moribund. The army has become a harrowing period of internal and external events have this condition, had been expected to be caught unprepared in the face of danger. In these circumstances the Balkan War ended in disaster, and all Rumeli had been lost. the analyzes was made on defeat, and the deficiencies was aimed to resolve. But, at that time, the another mistake was made as the Board of Army had been delivered to the German military training. This was effective in causing a war with a new and larger media prepared to liquidate the losses occurred and the state.

PDF Formatında İndir

Download PDF