image.jpg

Derginin Adı: Mavi Atlas
Cilt: 2015/4
Sayı: 4
Makale Başlık: Balkanlarda Bir Modernleşme Örneği: Rusçuk
Makale Alternatif Dilde Başlık: An Example of Modernization in Balkans: Rusçuk
Makale Eklenme Tarihi: 29.10.2015
Okunma Sayısı: 11
Makale Özeti: Rusçuk, 1388 yılında Türk hâkimiyetine girdikten sonra hızla gelişmiş, daha 16. asırda, nakliye, ticaret ve askerî açılardan, bölgenin son derece hareketli bir merkezi hâlini almıştır. Şehrin yıldızı özellikle Mithat Paşa’nın Tuna Valiliği sırasında parlamış, bağımsız bir Bulgaristan vücuda getirilmesi fikrinin önüne geçilmesi maksadıyla adil ve müreffeh bir idare oluşturulması yolunda adımlar atılarak Balkanlardaki Osmanlı modernleşmesi buradan başlatılmıştır. 1864 yılında Tuna vilayeti kurulmuş ve Rusçuk bu vilayetin merkezi olmuştur. Şehirde Türk ve Bulgar gençlerinin eğitim göreceği okullar faaliyete geçmiş, vilayet matbaası açılarak eğitim görenlere Bulgarca ve Türkçe materyal temin edilmiş ayrıca Tuna adıyla ilk resmî vilayet gazetesi ve Tuna Salnamesi neşredilmiştir. "Islahhane" adı altında sivil teknik okullar açılmış, asayişin sağlanması amacıyla karakollar kurulmuştur. Yol ve köprü yapımının hızlandığı bu dönemde, bir İngiliz şirketine ihale edilen Rusçuk-Varna demiryolu 8 Kasım 1866’da trafiğe açılmıştır. Tarımın gelişmesi ve daha çok ürün sağlanabilmesi için boş araziler tarıma kazandırılmış ve Avrupa'dan tarım makineleri getirilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Ruse/Rustchuk developed rapidly after it fell under the domination of Turks in 1388 and as early as the 16th century became an active logistic, trade and military center of the region. The city rose especially during the governorate of Midhat Pasha and to prevent the idea of independent Bulgaria, a fair and prosperous administration was targeted. Therefore Ruse was the starting point of Ottoman modernization in the Balkans. Danube Vilayet was created from eyalets of Ruse, Vidin and Nis in 1864 and Ruse became the center of that vilayet. Mixed Turk-Bulgarian schools were introduced in the city, teaching materials for students and first official vilayet newspaper Tuna were published in both Turkish and Bulgarian with the opening of vilayet printing house. Civil Technical Schools called as 'Islahhanes' were opened and police stations were established to maintain the order and safety of the community. During that period when road and bridge construction advanced Ruse-Varna Railway line, construction of which was undertaken by an English company was inaugurated on 8th November, 1866. Wastelands were transformed into agricultural lands to gain more yields and farm machinery were brought into the city from Europe to develop agriculture.

PDF Formatında İndir

Download PDF