image.jpg

Derginin Adı: Mavi Atlas
Cilt: 2015/5
Sayı: 5
Makale Başlık: Varoluşçuluğun İlk Romanı Yeraltından Notlar’a Felsefi Bir Bakış
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Philosophical Look into Notes from Underground as the First Existentialist Novel
Makale Eklenme Tarihi: 30.10.2015
Okunma Sayısı: 7
Makale Özeti: Bu makalede modernizmi oluşturan derinlik modellerinden biri olan varoluşçuluğun ilk romanı sayılan Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar’ının hangi özellikleriyle modernist döneme ve varoluşçuluğa özgü bir yapıt olduğu açıklanmaya çalışılacaktır. İkinci olarak, varoluşçuluğun üzerinde durduğu “yaşam” düşüncesinin bu romanın kahramanı ve aynı zamanda anti-kahramanı olan Yeraltındaki Adam için anlam ve önemi ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Alternatif Dilde Özet: Existentialism is one of the various depth models that constitute modernism, and Dostoyevsky’s Notes From Underground is regarded as the first existentialist novel. Keeping these in mind, in this article, first, the features that render this novel modernist and existentialist are tried to be determined. Secondly, as it is well known, existentialism lays emphasis on the idea of “life”. Moving from this point of view, the meaning of the idea of “life” according to the underground man, that is at the same time the hero and anti-hero of the novel, is tried to be investigated.

PDF Formatında İndir

Download PDF