image.jpg

Derginin Adı: İktisadi İdari Bilimler Dergisi
Cilt: 2012/3
Sayı: 6
Makale Başlık: ASSESSMENT OF THE FOOTBALL REFEREES’ INTERPRETATIONS ON THE LAWS OF THE GAME
Makale Alternatif Dilde Başlık: FUTBOL HAKEMLERİNİN KURAL YORUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Makale Eklenme Tarihi: 1.12.2012
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: The study was conducted on the 336 referees coming from different cities of Turkey and attending to courses for the Promotion to Super League, Super League Assistant, Classification A, Classification B, Classification C and Classification C Assistant Refereeing Staff for the 2007-2008 football seasons. The distribution of the number of the referees in terms of their regions, and the percentages of their decisions were taken into account and the comments were made considering these values. The participants interpreted on FIFA video recordings consisting of 24 positions. When the answers of the 336 participants were evaluated, the average number of the correct answers given by the referees is 14, and 10 for the incorrect ones per referee. There are several reasons of football referees’ making wrong decisions. Lack of education, not being able to take the correct position during the match, being far from the position, tiredness, the pressure by the audience, pressure by the media, pressure by the footballer, wrong perception of the position and interpreting it in a wrong way, the lack of the knowledge of the laws of the game, etc. can be considered as some of these reasons. These reasons may vary. So far, the common view has been that the reasons of the referees’ wrong decisions have depended on the negative conditions that the referees have faced during the matches. This study shows that no matter how the negative conditions of the match are cleared away or no matter how clear the referees watch the positions on display, the decisions they make are not the standard ones
Alternatif Dilde Özet: Bir futbol maçının zevkli, heyecan verici, Fair Play ilkeleri içerisinde, bol gollü geçmesinde ve bitmesinde veya düzensiz, olaylı, kavgalı bir hava içerisinde oynanmasında hakemin rolü son derece önemlidir. Dünya futbolunun en üst kurumu olan FIFA; Futbol Oyun Kurallarının tüm dünyada standart bir yaklaşımla yorumlanmasını amaçlamaktadır. Böylece futbolda; hakeme, medyaya, futbolcuya, yorumcuya, seyirciye ve yöneticiye göre farklı yorumları ortadan kaldırmak istemektedir. Bu amaçla, Dünya Futbol Federasyonları Birliği FIFA tarafından hazırlanarak ülke federasyonlarına 24 maç pozisyonu gönderilmiş ve bu pozisyonlarda hakemler tarafından verilmesi istenen kararlar belirtilmiştir. Araştırmamız; 2007–2008 futbol sezonu için, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelerek Süper Lig, Süper Lig Yardımcı, A Klasman, B Klasman C Klasman ve C Klasman Yardımcı Hakem Kadrolarına Yükselme Kurslarına katılan 336 hakem üzerinde uygulanmıştır. Araştırmaya katılan hakemlere; araştırma ile ilgili ayrıntılı bilgi verildikten sonra, değerlendirme kâğıtları dağıtılmıştır. 24 pozisyondan oluşan FIFA görüntüleri tek tek izlettirilerek, her pozisyondan sonra pozisyonla ilgili yorumlarının kâğıtlara işaretlenmesi istenilmiştir. Pozisyon görüntüleri çok net olup, herkesin rahat görebileceği dev ekranlardan hakemlere izlettirilmiştir. Değerlendirme kâğıtları, her pozisyonla ilgili teknik ve disiplin kararı olmak üzere iki bölümden oluşmuştur. Değerlendirme formu üzerindeki teknik kararlarının dört, disiplin kararlarının ise 3 yanıt seçeneği bulunmaktadır. Teknik kararlar; “Faul Yok”, “Endirekt Serbest Vuruş”, “Direkt Serbest Vuruş” ve “Penaltı” seçeneklerinden, Disiplin Kararları ise; “Kart Yok”, “İhtar” ve “İhraç” seçeneklerinden oluşmaktadır. Hakemlerin her pozisyon için verdikleri kararların yüzdeleri hesaplanmış ve yorumlar bu değerler üzerinden yapılmıştır. 24 pozisyondan oluşan FIFA görüntüleri ile ilgili araştırmaya katılan 336 hakemin verdikleri yanıtlar değerlendirildiğinde; hakem başına düşen doğru yanıt ortalaması 14, yanlış yanıt ortalaması ise 10’dur. Futbol Hakemlerinin hatalı karar vermelerinin çok çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını ele aldığımızda; eğitim eksikliği, maç sırasında iyi pozisyon alamamaları, pozisyona uzak kalmaları, yorgunluk, seyirci baskısı, medya baskısı, futbolcu baskısı, pozisyonu yanlış algılama ve yorumlama, kural bilgisinin yetersizliği, vd. sayılabilir. Bu nedenler çok çeşitlilik gösterebilir. Hakemlerin hatalı karar verme nedenleri hakkında, bugüne kadar var olan genel kanı, daha çok hakemlerin maçlarda yaşadığı olumsuz koşullara bağlı olduğu yönündeydi. Bu çalışmamız; maçlarda yaşanan bütün bu olumsuz koşullar ortadan kaldırıldığında ve hakemlere ekran başında kuralları çok net olan pozisyonlar izlettirildiğinde, verdikleri kararların da standart olmadığını ortaya koymaktadır.

PDF Formatında İndir

Download PDF