image.jpg

Derginin Adı: Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi
Cilt: 2012/19
Sayı: 19
Makale Başlık: Analitik Zihin Felsefesinin Temel Problemlerine Bir Bakış
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Look at the Basic Problems of the Analytic Philosophy of the Mind
Makale Eklenme Tarihi: 23.04.2013
Okunma Sayısı: 25
Makale Özeti: Zihnimizin içinde olup biten acı ve haz duymalar; düşünceler, inançlar, arzular ve endişeler; renk, koku, ses algıları; kaşıntılar, gıdıklanmalar, sıcak ve soğuk hissetmeler; beklentiler, hatırlamalar, öfke ve sevinç duymalar; susuzluk, açlık ve can sıkıntısı hissetmeler gibi olaylara veya durumlara zihin halleri diyoruz. Zihin hallerini barındıran zihin dediğimiz bu “şey” nasıl bir şeydir? Beden, özellikle de beyin (daha genel alırsak, merkezi sinir sistemi) ile zihin dediğimiz şeyin ne gibi bir ilgisi, ilişkisi var? Beyin ile zihin arasındaki bu ilişkinin aydınlatılması sorunu felsefede “beden-zihin problemi” olarak adlandırılır. Bu yazıda çağdaş analitik zihin felsefesinin bazı temel problemlerini, muammalarını ve kavramlarını ele alacağım. Ayrıca, bilinç ve zihin arasındaki farktan bahsedeceğim.
Alternatif Dilde Özet: Events and states that occur in our minds, such as feelings of pain or pleasure; thoughts, beliefs, desires and worries; sensations of color, smell and sound; itches and tickles; feeling cold or hot; expectations and rememberings; feelings of anger, joy, thirst, hunger and boredom are called mental states. What is that “thing” called “mind,” which is the seat of mental states? What is the relationship between body, in particular brain (more generally, the central nervous system), and mind? The problem of accounting for the nature of the relationship between brain and mind is called the “body-mind problem” in philosophy. In this paper, I explain some of the basic problems, puzzles and concepts of the contemporary analytic philosophy of the mind. In addition, I will talk about the difference between consciousness and mind.

PDF Formatında İndir

Download PDF