image.jpg

Derginin Adı: International Journal of Computers in Education
Cilt: 2018/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Bilgisayar Donanım Birimleri Ünitesinin Öğretimi için Materyal Tasarımı
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 8.08.2018
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada, bilgisayar donanım birimleri ünitesinin öğretimi için çalışma yapraklarından oluşan materyal tasarlanması amaçlanmıştır. Materyal, ADDIE öğretim tasarım modeli çerçevesinde, farklı etkinliklerin oluşturulmasına imkan veren bir Web 2.0 aracı ile geliştirilmiştir. Analiz basamağında konu alanı uzmanlarıyla ve bilişim teknolojileri öğretmenleriyle işbirliği içinde olunarak bilgisayar donanım birimleri konusu seçilmiştir. Tasarım aşamasında, konuya uygun olabilecek Web 2.0 araçları araştırılmış ve LearningApps aracının çengel bulmaca, kelime yığını, serbest metinli cevaplar, eşini bul, eşleştirme etkinlikleri modüllerinin kullanılmasına karar verilmiştir. Geliştirme aşamasında bu modülleri içeren çalışma yaprakları oluşturulmuştur. Çalışma yapraklarının bir bütün olarak sunulması ve daha kolay erişimin sağlanması amacıyla bir web sitesi tasarım platformundan bir şablon yardımıyla ana sayfa oluşturulmuştur. Her bir etkinlik için öğrenciye o etkinlik süresince yapacağı görevleri içeren bir yönerge hazırlanmıştır. Etkinlikler planlanırken uzman görüşü alınmıştır. Uygulama basamağında, Batı Anadolu’da bulunan bir üniversitenin bir meslek yüksek okulunun Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü Programında öğrenim görmekte olan on öğrenciden oluşturulan materyali kullanmaları istenmiştir. Materyali kullanan öğrenciler, eğlenerek öğrendiklerini ve bu tip etkinlikleri diğer derslerde de görmek istediklerini ifade etmişlerdir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF