image.jpg

Derginin Adı: Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi
Cilt: 2018/1
Sayı: 1
Makale Başlık: MEB’e Bağlı Okullarda Öğrenim Gören Suriyeli Öğrencilere Yönelik Verilen Türkçe Dersinin Öğreticiler Tarafından Değerlendirilmesi (Malatya Örneği)
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 24.3.2020
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM’lerde) verilen Türkçe eğitiminin yeterliliği, öğretim yapılırken yaşanan zorluklar, karşılaşılan problemlere ilişkin getirilen çözümler gibi konularda aktif olarak bu merkezlerde görev yapan Türkçe öğreticilerinin görüşlerinin değerlendirilmesi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda Malatya’da 2016-2017 Bahar döneminde Orduzu Ali Fevzi Ağan Geçici Eğitim Merkezinde ve Beydağı Geçici Barınma Merkezinde (koynerter kent) bulunan Beydağı Geçici Eğitim Merkezinde görev yapan 23 Türkçe öğreticisi ile görüşme yapılmıştır. Bu nedenle araştırma nitel bir araştırmadır ve çalışmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme ile toplanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen bulgular, öğretimi doğrudan etkileyen durumlar ile dolaylı olarak etkileyen durumlar olmak üzere iki ana başlık altında kodlanmıştır. Araştırma sonucundan hareketle GEM’lerin Türkçe öğretiminde çok da yeterli olmadığı görüşü özellikle vurgulanmıştır. Suriyeli öğrencilerin Türk okullarında eğitim görmelerinin Türkçeyi öğrenmeleri ve Türkiye’deki hayata daha kolay adapte olabilmesi açısından önemli olacağı öğreticiler tarafından özellikle belirtilmiştir. Araştırmanın, hâlihazırda Beydağı Geçici Barınma Merkezinde öğretim veren öğreticilerin sorunlarına yine kendi görüşlerinden bir bakış açısı kazandırabilir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF