image.jpg

Derginin Adı: Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/Mediterranean Journal of Humanities
Cilt: 2011/2
Sayı: 2
Makale Başlık: The Effects of Vocabulary Strategy Training on Vocabulary Learning and Autonomy: A Case Study of Turkish EFL Students
Makale Alternatif Dilde Başlık: Kelime Strateji Eğitiminin Kelime Öğrenimi ve Özerkliği Üzerindeki Etkileri: Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğrenen Türk Öğrencilerile Yapılan Bir Durum İncelemesi
Makale Eklenme Tarihi: 28.03.2014
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Use of language learning strategies can play a very important role on the way to gain success and learner autonomy in language learning. They can be more powerful learning tools provided that they are chosen properly according to the situations language learners will be faced with. For learners’ to receive strategy training is very important in helping them with tackling the language situations they will encounter. Use of learning strategies serves as an effective way for learners to overcome such difficulties. According to Willliams and Burden (1997), use of appropriate language learning strategies has a vital contribution to maketo language learning success, which underlines the significance of the incorporation of strategy training in teaching a foreign language. The present study had two main purposes. Firstly, it aimed to investigate the effects of vocabulary strategy training on vocabulary learning and, secondly, it aimed to investigate the effects of vocabulary strategy training on learner autonomy at intermediate level in the preparatory classes of a foundation university.
Alternatif Dilde Özet: Yabancı dil öğrenme stratejilerinin kullanımı, öğrencilerin başarıya ulaşmasında ve özerkliğe kavuşmasında önemli bir rol oynayabilir. Bu stratejiler, öğrencilerin karşılaşacakları durumlara uygun bir biçimde doğru olarak seçilirse çok daha etkili olan dil öğrenme araçları haline gelebilir. Öğrencilerinin strateji eğitimi alması, dil öğrenimi sırasında karşılaşacakları çeşitli zor durumlarla başedebilmelerini sağlaması açısından önem arz etmektedir. Öğrenme stratejilerinin kullanımı öğrencilerin söz konusu zorluklarla başedebilmeleri açısından etkili bir yöntemdir. Williams ve Burden (1997) uygun dil öğrenim strateji kullanımının dil öğrenimi başarısına ciddi bir katkısı olduğunu belirtmektedir; bu da öğrencilere strateji eğitiminin verilmesi konusunun öneminin altını çizmektedir. Bu çalışmanın iki amacı bulunmaktadır: Birincisi, kelime strateji eğitiminin, İngilizceleri orta seviye olarak tespit edilmiş üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin kelime öğrenimi üzerindeki etkisini incelemek, ikincisi, kelime strateji eğitiminin kelime öğrenimi özerkliği üzerindeki etkilerini incelemektir.

PDF Formatında İndir

Download PDF