image.jpg

Derginin Adı: Journal of Curriculum and Educational Studies
Cilt: 2023/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Classroom Management in Preschool Education
Makale Eklenme Tarihi: 28.05.2024
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Temel eğitim kademesinin ilk basamağında örgütlenen okul öncesi eğitim öncelikle ailede başlamakta ve okullarda, okul öncesi eğitim sınıflarında devam etmektedir. Bireylerin yaşama mümkün olan en iyi başlangıcı yapmaları için okul öncesi eğitim önemlidir. Okul öncesi eğitim sınıflarında yürütülen planlı ve programlı eğitim etkinliklerinin öncelikli amacı bireylerin erken yaşlardan itibaren birçok yönden desteklenmesi ve geliştirilmesidir. Okul öncesi eğitim süreçlerinin etkili ve verimli bir biçimde gerçekleştirilebilmesi etkili bir sınıf yönetimiyle mümkün kılınabilir. Buradan hareketle okul öncesi eğitimde sınıf yönetimi tartışılmaya değer bir konu olarak görülmüştür. Bu çalışma okul öncesi eğitimde sınıf yönetimi konusuna ilişkin derleme türünde bir çalışmadır. Çalışmanın odağını okul öncesi eğitimde sınıf yönetimi oluşturmaktadır. Çalışmada öncelikle okul öncesi eğitimin tanımına ve önemine değinilmiş, okul öncesi eğitim sınıflarının yapısı ve işleyişi ele alınmıştır. Sonrasında okul öncesi eğitimde sınıf yönetimi; okul öncesi eğitimde sınıf yönetiminin süreç ve boyutları, okul öncesi eğitim sınıflarının yönetiminde öğretmenin rolü, okul öncesi eğitimde sınıf yönetimini kolaylaştıracak stratejilerle birlikte ele alınmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Preschool education, which is organized at the first step of the basic education level, starts in the family and continues in schools and preschool education classes. Preschool education is important for individuals to make the best possible start in life. The primary purpose of planned and programmed educational activities carried out in preschool education classes is to support and develop individuals in many ways from an early age. The effective and efficient realization of preschool education processes can be made possible through effective classroom management. From this point of view, classroom management in preschool education has been seen as a subject worth discussing. This study is a review-type study on classroom management in preschool education. The focus of the study is classroom management in preschool education. In the study, firstly, the definition and importance of preschool education were mentioned, and the structure and functioning of preschool education classes were discussed. Afterwards, classroom management in preschool education was discussed, along with the process and dimensions of classroom management in preschool education, the role of the teacher in the management of preschool classrooms, and strategies to facilitate classroom management in preschool education.

PDF Formatında İndir

Download PDF