image.jpg

Derginin Adı: Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2012/2
Sayı: 1
Makale Başlık: FARKLI ÖĞRENİM SEVİYELERİNDEKİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ İLE ZİHİNSEL GELİŞİM DÜZEYLERİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: THE LEVEL OF SCIENTIFIC PROCESS SKILLS AND MENTAL DEVELOPMENT OF SCIENCE PROSPECTIVE TEACHERS AT DIFFERENT GRADES
Makale Eklenme Tarihi: 26.06.2014
Okunma Sayısı: 10
Makale Özeti: Gelişimci araştırma yöntemlerinden enlemesine araştırma kullanılarak yürütülen bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının sahip oldukları bilimsel süreç becerileri ile zihinsel gelişimleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışma; Amasya Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programından her sınıf düzeyinden 35’er kişi olmak üzere toplam 140 kişiye testler uygulanarak yürütülmüştür. Sınıf seviyelerine göre bilimsel süreç becerileri ve zihinsel gelişimleri arasındaki farklar SPSS paket programı Onevay ANOVA Hoc testlerinden Scheffe kullanılarak tespit edilmiştir. Test bulgularından; üniversite 1. sınıfa gelen öğretmen adaylarının zihinsel gelişimlerinin ve bilimsel süreç becerilerinin düşük olduğu ancak sınıf seviyesi arttıkça zihinsel gelişimleri ve bilimsel süreç becerilerinin genel olarak arttığı sonucuna varılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: This study was conducted using a cross-sectional study of research methods of developmental science teachers with the intellectual development of their scientific process skills aimed to determine the relationship between them. This study was carried in the province of Amasya at science Department of Education Faculty on 140 prospective teacher students attending different grades each consisting 35 students. The difference between their academically process skills and intellectual developments of the participant prospective teacher students were determined through Scheffe from Oneway ANOVA Post Hoc Test. The test findings showed that the students who finished high schools successfully and attending to the first year of the science department of the university had lower intellectual development and scientific process skills whereas when they attend higher grades they have higher intellectual development and scientific process skills.

PDF Formatında İndir

Download PDF