image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2012/3
Sayı: 1
Makale Başlık: Türkiye’de Eğitim Araştırmalarında Kayıp Veri Sorunu
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de eğitim araştırmalarında kayıp veri sorunun ne düzeyde dikkate alındığının ve kayıp veri sorununa yönelik olarak hangi yöntemlerin daha yaygın bir şekilde kullanıldığının belirlenmesidir. Nitel bir araştırma olarak tasarlanan bu araştırmada, belgesel tarama yöntemi kullanılmıştır. Türkiye’de, araştırma kapsamında belirlenen ölçütleri karşılayan dört eğitim dergisinde, 2009-2011 yılları arasında yayımlanan toplam 708 makale, üç araştırmacı tarafından eş zamanlı olarak incelenmiştir. Ulaşılan bulgular, özellikle kayıp veri sürecinin raporlanmasında ciddi eksiklikler bulunduğunu göstermektedir. İncelenen araştırmaların 405’i, istatistiksel analiz süreçleri içermekle birlikte bu araştırmaların ancak 31’inde kayıp veri sorunu bulunduğu açıkça belirlenebilmiştir. Söz konusu 31 araştırmadan sadece 7 tanesinde kayıp veri yöntemi kullanıldığı, fakat bu kullanımın çok da bilinçli olarak yapılmadığı görülmüştür. Anlaşılan odur ki; Türkiye’de eğitim araştırmalarında kayıp veri sorununa nerdeyse tamamen ilgisiz kalınmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF