image.jpg

Derginin Adı: İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 5
Makale Başlık: Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya ilişkin Sözleşme (No: 29)
Makale Alternatif Dilde Başlık: Convention Concerning Forced or Compulsory Labour (No: 29)
Makale Eklenme Tarihi: 18.8.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: ILO Kabul Tarihi: 6 Haziran 1930 Kanun Tarih ve Sayısı: 23 Ocak 1998 / 4333 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 27 Ocak 1998 / 23243 Bakanlar Kurulu Kararı Tarih ve Sayısı: 25 Mayıs 1998 / 98 – 11225 Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı: 23 Haziran 1998 / 23381 Önsöz Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu’nun vaki daveti üzerine 10 Haziran 1930 tarihinde Cenevre’de 14 üncü toplantısını yapan Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Toplantı gündeminin 1’inci maddesine dahil bulunan cebri veya mecburi çalıştırma konusundaki bazı tekliflerin kabulüne ve, Bu tekliflerin Uluslararası bir Sözleşme şeklini almasına karar verdikten sonra, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün üyeleri tarafından Uluslararası Çalışma Örgütü’nün statüsü hükümleri gereğince onanmak üzere cebri çalıştırmaya müteallik 1930 tarihli Sözleşme adını taşıyacak olan aşağıdaki Sözleşmeyi bugünkü Yirmisekiz Haziran bin dokuz yüz otuz tarihinde kabul eder.
Alternatif Dilde Özet: Adoption: Geneva, 14th ILC session – 28 Jun 1930. Entry into force: 01 May 1932. Status: Up-to-date instrument (Fundamental Convention). Preamble The General Conference of the International Labour Organisation, Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Fourteenth Session on 10 June 1930, and Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to forced or compulsory labour, which is included in the first item on the agenda of the Session, and Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts this twenty-eighth day of June of the year one thousand nine hundred and thirty the following Convention, which may be cited as the Forced Labour Convention, 1930, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

PDF Formatında İndir

Download PDF