image.jpg

Derginin Adı: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
Cilt: 2015/1
Sayı: 29
Makale Başlık: Türkiye’de İnsan Hakları: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yarım Asırlık İmtihan
Makale Alternatif Dilde Başlık: HUMAN RIGHTS IN TURKEY: THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AND HALF A CENTURY EXAMINATION
Makale Eklenme Tarihi: 7.09.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf oluşundan neredeyse 35 yıl sonra, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkını tanımıştır. O günden bugüne, Türkiye ile Mahkeme’nin oldukça ihtilaflı bir ilişkileri olmuştur. Mahkeme, Avrupa Konseyi üyelerinin temel insan haklarına bağlılığını temin etmede meşru bir otorite olduğundan, Türkiye de bu denetimden muaf değildir. Ne yazık ki Türkiye’nin sicili başarılı olmaktan çok uzaktır. Bu çalışmada, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile çatışmalı ilişkisi incelenecektir. İstatistiksel verilerin değerlendirilmesini takiben, tartışma öncelikle mahkeme kararlarının ulusal düzeyde uygulanmasına odaklanacaktır.
Alternatif Dilde Özet: After almost 35 years Turkey acceded the European Convention of Human Rights, the country recognized the individual petition right to the European Court of Human Rights. Until now, Turkey and the Court have a very struggling relationship. Since the Court is a legitimate authority to ensure the Council of Europe’s member states loyalty to fundamental human rights, Turkey is no exempt from this auditing. Unfortunately, Turkey’s record is away from successfull. In this paper Turkey’s conflicting relationship with the European Court of Human Rights will be addressed. After evaluating teh statistical data, the discussion will focus primarily on domestic application of the Court’s decisions.