image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Dinamik Bir Matematik Yazılımının Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Tahta ile İlgili Görüşlerine Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 8.9.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmada, dinamik matematik yazılımı ve etkileşimli tahtanın sınıf ortamında entegrasyonu sağlanarak, bu entegrasyonun öğretmen adaylarının etkileşimli tahta teknolojisi ile ilgili görüşlerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada, araştırmaya katılan 14 matematik öğretmeni adayının her birinin dinamik matematik yazılımı kullanarak etkileşimli tahta üzerinde uygulamalar yapması sağlanmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmaya katılan bu öğretmen adaylarına çalışmanın başında ve sonunda farklı görüş formlarının uygulanması sonucunda elde edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda; öğretmen adaylarının ön görüşlerinin, etkileşimli tahtaların matematikte soru çözümü ve geometrik şekillerin gösteriminde kullanılabileceği şeklinde, son görüşlerinin ise dinamik matematik yazılımı ve etkileşimli tahtanın entegrasyonu ile kavramların anlaşılmasının ve grafiklerin gösteriminin kolaylaşacağı, somutlaştırma ve akılda kalıcılığı sağlayacağı şeklinde olduğu belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF