image.jpg

Derginin Adı: Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies
Cilt: 2012/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Kapak ve İçindekiler
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 9.09.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: EDİTÖR’DEN İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü, 2002 yılında Avrasya Arkeoloji Enstitüsü adıyla akademik çalışmalarına başlamıştır.2006 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Avrasya Enstitüsü'ne dönüşen kurumumuz 2012 yılında yeni bir anlayışla akademik çalışmalarına devam etmektedir. Enstitümüz, bünyesinde başlayacak “Avrasya İncelemeleri Yüksek Lisans” programı yanında bölgeye yönelik saha çalışmalarıyla birlikte yaptığı ulusal ve uluslararası etkinlikleriyle Avrasya’nın anlaşılmasını hedeflemektedir. Doğu Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Kafkasya'dan Uzak Doğu'ya kadar geniş bir yelpaze içinde Avrasya'yı tanımlayan Enstitümüz dünyanın sayılı üniversitelerinden olan İstanbul Üniversitesi'nin Türkiye’nin ve dünyanın akademik gücünü bu coğrafyada hissettirmeyi temel misyon edinmektedir. Bu amaca uygun olarak disiplinler arası anlayışıyla kurulan “İstanbul Üniversitesi Avrasya İncelemeleri Dergisi(AVİD)” elinizdeki ilk sayısı ile yayın hayatına merhaba dedi. İstanbul Üniversitesi'nin en genç dergisi olarak yayın hayatına başlayan AVİD, geçmişten aldığı bilgi ve tecrübe birikimiyle Avrasya'yı tüm yönleriyle yakalamak istiyor. AVİD, tarihten sanata, sosyolojiden iktisata kadar farklı disiplinlerin Avrasya konusunda yazacakları, yapacakları tüm akademik çalışmaları tek bir çatı altında toplayarak basılı ve soft olarak yayınlamayı amaçlıyor. AVİD, bu düşünceden hareketle 3 dille, (Rusça, Türkçe, İngilizce) Uluslararası hakemli dergi olarak yayın hayatına başlıyor. Senede iki kere çıkacak olan dergimiz tüm uluslararası indekslerde şimdiden yer alma çalışmalarını başlatarak referans dergisi olmayı hedeflemektedir. Avrasya konusunda sözü alan tüm akademisyenleri AVİD'de buluşmaya davet ediyoruz. Saygılarımla. Doç. Dr. Bekir Günay
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF