image.jpg

Derginin Adı: Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies
Cilt: 2012/1
Sayı: 1
Makale Başlık: AZERBAYCAN’DA EĞİTİM HİZMETLERİ SUNUMUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ VE SORUN ALANLARI
Makale Alternatif Dilde Başlık: General Features of Educational Service System, and Problem Areas in Azerbaijan
Makale Eklenme Tarihi: 9.09.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Azerbaycan, geçtiğimiz yüzyılda dört ayrı değişim döneminde üç ayrı alfabe kullanmak durumunda kalarak özel bir deneyim yaşamış bir ülkedir. Bağımsızlığını yeniden kazandığı 1991 yılından itibaren ülkede, bütün alanlarda yeni bir dönem yaşanmaya başlamıştır. Bu çalışmada Bağımsızlık sonrası dönemde uygulanan eğitim sistemi, tarihsel birikim, eğitim yönetiminin genel yapısı, eğitimin dili, eğitim programları ve, eğitim kurumları bakımlarından genel olarak değerlendirilecektir. Bağımsızlık sonrası dönemde eğitim kendisine stratejik önem verilen ve üzerinde önemle durulan bir alan olmuştur. Demokratik laik özellikleri ön plana çıkan eğitimin temelini milli ve uluslararası değerler oluşturmuştur. Vatandaşlara, devlet tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde eğitim görme hakkı verilmiştir. Bu durum milliyet, din, dil, ırk, cinsiyet, yaş, çalışma biçimi ve alanı, yaşanılan yer, politik görüşler gibi farklılıklara bakılmaksızın geçerlilik taşımıştır.
Alternatif Dilde Özet: In the XXth century, Azerbaijan is a country having a special experience as it had to three alphabets in four different changing periods. Since 1991 when it gained its independence, it has begun to live a new period. In this study, the education system, the structure of educational administration, instruction language, educational programs, the historical background and educational institutions will be assessed as a general terms in post-independence period. In the period after independence, education has been accepted as a significant area as it seems to have a strategic importance. Principles of education whose democratic and secular priority come to the fore underlie national and international values. Citizens have right to education within the standard the government determines. This situation is valid regardless of the differences in such as nationality, religion, language, race, sex, age, job, place, political thoughts. In this period, educational policy tended to change the education system serving to support past communist system.

PDF Formatında İndir

Download PDF