image.jpg

Derginin Adı: Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies
Cilt: 2012/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Yakın Doğuda Britanya Politikası: Dağıstan’da İngiliz Misyonu (1918-1919)
Makale Alternatif Dilde Başlık: Британская политика на Ближнем Востоке: Английская миссия в Дагестане. 1918-1919 гг
Makale Eklenme Tarihi: 9.09.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: 1918-1919 yılları Kafkaslarda siyasi durum çok gergindi. Bu bölgede İngiliz komutanlığı, “Beyaz Muhafızlar” Gönüllü Ordusu, Kuzey Kafkasya Savunma Konseyi, Antant devletlerinin bölge politikası ve Bolşevik Rusya’nın Kafkasları egemenliği altına alınması vs. gibi unsurlar bölgedeki siyasi ve askeri mücadeleyi iyice karmaşık hale getirmiştir. Türkiye’nin de bölgedeki olaylar içinde yer alması, Kafkas politikası bağlamındaki gelişmeler de çok önemliydi. Bu ortamda İngilizler Kafkasya’da tesis edilmiş Dağlı Cumhuriyetiyle ilgili “Alman yansılı ve Türk yanlısı” olma endişesi taşımıştır. Osmanlının mağlubiyetinden sonra Rusya-Türkiye arasında tesis edilmiş işbirliği İngilizlerin Kafkaslarla ilgili politikasını mağlubiyete uğratmıştır.
Alternatif Dilde Özet: В 1918-1919 годах политическая ситуация на Кавказе была очень сложной. Региональная политика английского командования, Добровольческой Армии, Совета Обороны Кавказа, государств Антанты, оккупация Кавказа большевистской Россией и прочие обстоятельства основательно запутали политическое положение в регионе. Для Турции очень важным было найти свое место в событиях, происходивших в регионе, а также будущее, связанное с кавказской политикой. В этой ситуации англичане выражали тревогу по поводу связей между Горской республикой и Германией и Турцией. Установление сотрудничества между Россией и Турцией после поражения Османской империи привело к краху кавказскую политику англичан.

PDF Formatında İndir

Download PDF